Podcast pääkuva

Podcast

Siun soten podcasteissa annetaan asiantuntijoiden puhua ja pureudutaan ajankohtaisiin teemoihin muutama jakso kerrallaan. Podcasteja voit kuunnella tältä sivulta tai suoraan Spotifysta.

Perheen pyörteissä

Siun soten lapsiperhepalveluiden Perheen pyörteissä -podcast-sarjassa käsitellään eri näkökulmista perheiden arkea koskettavia asioita. Tavoitteena on tukea perheitä löytämään toimiva arki, rohkaista hakemaan apua silloin, kun sitä tarvitaan ja vastata kysymyksiin, joita perheet voivat arjessaan kohdata. Toisinaan perheiden arki voi kuormittua ja vastaan voi tulla erilaisia huolenaiheita. Silloin on tärkeää tietää, ettei asioiden kanssa tarvitse pärjätä yksin.

Podcast-sarjassa keskustellaan lapsiperhepalveluiden palvelupäällikön Sonja Hartikaisen johdolla muun muassa murrosiästä, lasten kuntoutuksesta, lastensuojelusta, eron vaikutuksesta perheeseen ja lasten neuropsykiatrisista haasteista. Podcastin vieraina aiheista on keskustelemassa Siun soten omia ammattilaisia, kolmannen sektorin toimijoita ja kokemusasiantuntijoita.

Tervetuloa mukaan!

Jakso 1: Kun kotona on murrosikäinen

Lapsen murrosikä on myös vanhemmille murrosta. Miten lapsen murrosikä heijastuu perheeseen? Millainen nuoruus on kehitysvaiheena? Millaisena kehitysvaiheen haasteet näyttäytyvät? Mikä on vanhemman rooli nuoren elämässä ja miten nuorta voi tukea?

Podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa käsitellään murrosikää, nuoriin kohdistuvia odotuksia ja vanhemman roolia nuoren elämässä. Jaksossa juontaja Sonja Hartikaisen vieraana aiheesta on keskustelemassa perheterapeutti Riikka Luostarinen.

Linkki jakson tekstivastineeseen: Kun kotona on murrosikäinen -jakson tekstivastine

 

Jakso 2: Lapsen kuntoutus

Lapsiperheiden arki on täynnä toimintaa ja erilaisia tunteita. Joskus arki voi kuormittua ja vastaan voi tulla erilaisia haasteita ja pulmia. Kuinka lasta voi tukea arjessa? Mistä saa tukea, jos arjen perustoiminnot ovat lapselle haastavia? Miten toimia, jos arki ei enää tunnu sujuvalta? Mitä toimintaterapia on ja mitä siellä tehdään? 

Arjen haasteiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Jaksossa toimintaterapeutti Tuija Klingberg keskustelee juontaja Sonja Hartikaisen johdolla lapsen kuntoutuksesta, toimintaterapiasta ja lapsen tukemisesta arjessa.

Linkki jakson tekstivastineeseen: Lapsen kuntoutus -jakson tekstivastine

 

Jakso 3: Pelaaminen ja pelikasvatus

Digitaalinen pelaaminen on nykyisin yhä suuremmassa roolissa lasten ja nuorten arjessa. Pelaaminen voi olla lapselle ajanvietettä, viihdettä tai tärkeä harrastus, jossa monenlaiset taidot kehittyvät. Lasten ja nuorten pelaaminen voi kuitenkin herättää erilaisia kysymyksiä ja huolenaiheita. Mitä digitaalinen pelaaminen on ja millaisia taitoja se kehittää? Mitä on pelikasvatus? Miten ymmärtää vieraalta tuntuvaa pelimaailmaa? Kuinka toimia, jos lapsi viettää liikaa aikaa pelimaailmassa?

Jaksossa Siun sotessa ohjaajana työskentelevä Miika Miljuhin on keskustelemassa juontaja Sonja Hartikaisen kanssa lasten ja nuorten pelaamisesta, pelikasvatuksesta sekä pelaamiseen liittyvistä ajatuksista ja ennakkoluuloista.

Linkki jakson tekstivastineeseen: Pelaaminen ja pelikasvatus -jakson tekstivastine

 

Jakso 4: Kun lapsi sairastuu vakavasti

Lapsen sairastuessa vakavasti koko perhe on muutoksen edessä. Sairaus pysäyttää ja järjestää arjen uudelleen. Lapsen sairastuminen on kriisi koko perheelle, jossa perhe tarvitsee paljon tukea.

Sairastamisen polku voi olla pitkä, monivaiheinen ja tunteikas. Millaisia tunteita vanhempi käy läpi, kun lapsi sairastuu vakavasti? Miten elämä muuttuu lapsen sairastumisen myötä? Miten arjesta selviää? Millaista apua on saatavilla ja onko se koettu riittäväksi? Mistä saa vertaistukea jaksamisen tueksi?

Jaksossa juontaja Sonja Hartikaisen vieraana on Pohjois-Karjalan Syöpälapset Sykkyrä ry:n puheenjohtaja Kati Jormanainen kertomassa oman tarinansa lapsensa sairastumisesta syöpään.

Linkki jakson tekstivastineeseen: Kun lapsi sairastuu vakavasti -jakson tekstivastine 

 

Jakso 5: Ero lapsiperheessä

Vanhempien ero koskettaa koko perhettä. Eron myötä koko perheen arki muuttuu. Eroon voi liittyä monenlaisia tunteita, kuten surua, pettymystä, huolta tai häpeää. Toisaalta ero voidaan nähdä myös uuden alkuna, jossa on toiveikkuus läsnä. Kuinka erosta selviää? Miten vanhempien ero heijastuu lapsiin? Mikä on eron vaikutus perheeseen? Kuinka arjen saa toimivaksi eron jälkeen ja mistä saa tukea toimivan arjen rakentamiseen?

Uusimmassa podcast-jaksossa lastenvalvoja Anne Kärnä on keskustelemassa juontaja Sonja Hartikaisen kanssa eroamisesta ja eron vaikutuksesta perheeseen.

Linkki jakson tekstivastineeseen: Ero lapsiperheessä -jakson tekstivastine

 

Jakso 6: Tukea lastensuojelusta

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Lastensuojelun tehtävänä on auttaa perheitä, kun lapsen hyvinvoinnista nousee huoli. Lastensuojelu tukee perheitä elämän kriisitilanteissa ja auttaa turvallisen ja sujuvan arjen rakentamisessa. Lastensuojelutyötä kohtaan tunnetaan paljon arvostusta ja kiitosta, mutta toisaalta siihen voi liittyä myös erilaisia ennakkokäsityksiä.

Avun hakeminen ja vastaanottaminen on välittämistä. Kaikki perheet tarvitsevat joskus tukea. Mitä lastensuojelu tekee? Millaisissa tilanteissa lastensuojelu voi olla avuksi? Millaisia keinoja lastensuojelulla on auttaa perheitä? Mikä on perheen rooli lastensuojelutyössä?

Jaksossa juontaja Sonja Hartikaisen vieraina ovat palvelupäällikkö Maarit Haatanen ja sosiaaliohjaaja Eveliina Eronen keskustelemassa lastensuojelutyöstä, lastensuojelun tarjoamasta avusta ja siihen kytkeytyvistä ennakkokäsityksistä.

Linkki jakson tekstivastineeseen: Tukea lastensuojelusta -jakson tekstivastine

 

Jakso 7: Lapsen neuropsykiatriset haasteet perheen arjessa

Neuropsykiatriset piirteet voivat näkyä haasteina esimerkiksi oppimisessa ja keskittymisessä, tunteiden säätelyssä, aistikokemuksissa sekä sosiaalisissa tilanteissa. Lapsen neuropsykiatrinen oireilu voi heijastua toimintakykyyn arjen askareissa, ja koskettaa usein koko perhettä.

Lapsen haastava käyttäytyminen voi huolestuttaa, viedä voimia ja turhauttaa. Mistä on kysymys, kun puhutaan neuropsykiatrisista haasteista? Millä tavalla haastava käyttäytyminen voi ilmetä perheen arjessa? Miten aikuinen voi tukea ja ymmärtää lasta haastavan käyttäytymisen äärellä? Mistä saa tukea, jos arki alkaa tuntumaan kuormittavalta?

Uusimmassa jaksossa Perpe-keskuksen yksikön vastaava Noora Alm on keskustelemassa juontaja Sonja Hartikaisen kanssa lasten neuropsykiatrisista haasteista ja arjen tukikeinoista.

Linkki jakson tekstivastineeseen: Lapsen neuropsykiatriset haasteet perheen arjessa -jakson tekstivastine 

 

Jakso 8: Seksuaalikasvatus ja turvataidot 

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä, jonka perusta muodostuu jo varhaisessa vaiheessa. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on antaa hyviä eväitä elämään niin, että yksilö oppisi kunnioittamaan niin itseään kuin myös muita. Seksuaalikasvatus tukee yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta sekä opettaa arvostamaan omaa ja toisen kehoa. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea seksuaalista hyvinvointia.

Mitä lapsen seksuaalisuus on ja miten se näyttäytyy? Mitä seksuaalikasvatuksella tarkoitetaan? Miten seksuaalisuudesta tulisi puhua lapsen kanssa? Millaisia turvataitoja aikuisten olisi hyvä opettaa lapsille ja nuorille?

Viimeisessä Perheen pyörteissä -podcastin jaksossa opettaja ja auktorisoitu seksuaalikasvattaja Saara Sahlstén on keskustelemassa juontaja Sonja Hartikaisen kanssa seksuaalikasvatuksesta ja turvataidoista.

Linkki jakson tekstivastineeseen: Seksuaalikasvatus ja turvataidot -jakson tekstivastine

 


Miekö miepä?

Siun soten mielenterveys- ja päihdepalveluiden Miekö miepä -podcast sarja vähentää kipeän aihepiirin aiheuttamaa stigmaa ja rohkaisee avoimeen keskusteluun sekä avun hakemiseen.

Miekö miepä -podcast sarjassa keskustellaan psykiatrisen sairaanhoitajan Sami-Petteri Asikaisen johdolla muun muassa riippuvuuksista, seksuaalisuudesta, monikulttuurisuudesta, kehonkuvasta, nuorista ja kulttuurin tuomasta hyvinvoinnista. Podcast-sarjan vieraina on Siun soten omia ammattilaisia, kokemusasiantuntijoita sekä kolmannen sektorin toimijoita kuten Kriisikeskus, Pohjois-Karjalan Seta sekä Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry.

Kelpaanko minä tällaisena? Pitääkö olla huolissaan päihteistä ja milloin pitää olla huolissaan? Miten mies masentuu? Mistä läheinen saa apua? Miksi nuori viiltelee? Miten maahanmuuttajat voivat? Näistä ja monista muista aiheista keskustellaan Miekö miepä -podcastissa. Tervetuloa mukaan!

Jakso 1: Miesten masennus

Miesten masennuksesta juontaja Sami-Petteri Asikaisen kanssa keskustelee kokemusasiantuntija Jussi Laakkonen.

Miksi juuri minä masennuin? Miksi miehet eivät hae apua?  Miten toimia, kun mikään ei tunnu miltään? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohditaan jakson keskustelussa. Linkki jakson tekstivastineeseen: Miesten masennus -jakson tekstivastine

 

Jakso 2: Riippuvuudet

Riippuvuuksista juontaja Sami-Petteri Asikaisen kanssa keskustelevat Päihdepalvelukeskuksen sosiaaliohjaaja Tiia Lakanen ja sairaanhoitaja Alisa Laakkonen.
Mitä riippuvuudet ovat? Milloin pitää olla huolissaan? Miten läheiset voivat auttaa ja saada apua? Kuinka katkaista riippuvuuksien ylisukupolviset vaikutukset? 

Linkki jakson tekstivastineeseen: Riippuvuudet

 

Jakso 3: Kun elämä kriisiytyy

'Kun elämä kriisiytyy' -jaksossa juontaja Sami-Petteri Asikaisen kanssa keskustelemassa on Kriisikeskuksen toiminnanjohtaja Kimmo Räty. Läheisen kuolema, parisuhdeongelmat, uupumus, muutokset elämässä ja traumat voivat saada elämän sekaisin. Miten elämän kriiseistä selviää?

Linkki jakson tekstivastineeseen: Kun elämä kriisiytyy

 

Jakso 4: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointi

Juontaja Sami-Petteri Asikaisen kanssa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnista ovat keskustelemassa Pohjois-Karjalan Setan puheenjohtaja Iiris Lehto ja sairaanhoitaja Heidi Voutilainen.

Linkki jakson tekstivastineeseen: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointi

 

Jakso 5: Monikulttuurisuuden haasteet

Juontaja Sami-Petteri Asikaisen vieraana monikulttuurisuutta käsittelevässä jaksossa on Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen hallituksen jäsen Sami Tanskanen ja hallituksen jäsen sekä kokemusasiantuntija Meaza Menber. Maahanmuutto on valtava elämänmuutos. Millaisia haasteita maahanmuuttajat kohtaavat? Kuinka niistä selviää?
Linkki jakson tekstivastineeseen: Monikulttuurisuuden haasteet

 

Jakso 6: Nuorten hyvinvointi

Nuoret kokevat yksinäisyyttä, kiusaamista ja menestymisen paineita. Miten nuoret nykypäivänä voivat? Nistä asioista Sami-Petteri Asikainen keskustelee podcast-jaksossa kouluterveydenhoitaja Anne Kurkisen kanssa.

Linkki jakson tekstivastineeseen: Nuorten hyvinvointi

 

Jakso 7: Kulttuurihyvinvointi

Hyvä ruoka, perempi mieli. Voiko ruokakulttuuri auttaa hyvinvoinnissa? Entä millaisia vaikutuksia musiikilla on ihmismieleen? Näistä ja monista muista asioista keskustellaan Siun soten mielenterveys- ja päihdepalveluiden Miekö miepä -podcastin uusimmassa jaksossa ja pureudutaan erityisesti kulttuurin eri muotojen tuomaan mielen hyvinvointiin. Podcast-sarjaa juontaa psykiatrinen sairaanhoitaja Sami-Petteri Asikainen ja uusimman jakson vieraana on kokemusasiantuntija, muusikko Jussi Laakkonen.

Linkki jakson tekstivastineeseen: Kulttuurihyvinvointi

 

Jakso 8: Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on tabu, josta puhutaan melko vähän tai siitä puhutaan usein seksi- ja yhdyntäkeskeisesti. Mitä kaikkea seksuaalisuus tarkoittaa?
Sami-Petteri Asikaisen kanssa keskustelemassa aiheesta on sairaanhoitaja Heidi Voutilainen Siun soten mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Linkki jakson tekstivastineeseen: Seksuaalisuus

somejako