Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Siun sote kuva

Henkilöstö

Henkilöstö lukuina

Vuoden 2022 lopussa Siun soten henkilöstömäärä oli 7780, josta vakituista henkilöstöä oli 6 638.

Henkilöstö toimialueittain

 • Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue 39 % (3056)
 • Ikäihmisten toimialue 31 % (2418)
 • Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue 14 % (1069)
 • Pelastuslaitos 4 % (343, ei sisällä sopimuspalokuntalaisia)
 • Ympäristöterveydenhuolto 1% (59)
 • Yhteiset palvelut 11 % (835)

Yhteisissä palveluissa työskentelee yhteensä 835 työntekijää, joista osa tekee välitöntä asiakas- ja potilastyötä, osa välillistä asiakas- ja potilastyötä ja osa lakisääteisiä hallinnollisia tehtäviä. Yhteisiin palveluihin kuuluvat Siun sotessa muun muassa henkilöstöpalveluissa työskentelevät hoiva- ja hoitohenkilöstön sijaiset sekä tukipalvelut, jossa työskentelevät muun muassa välinehuoltajat, varasto- ja kuljetuspalvelujen työntekijät, asiakas- ja potilasmaksuliikennettä hoitavat työntekijät sekä osastosihteerit.

Henkilöstön ammattirakenne

 • Terveydenhuolto 72 %
 • Sosiaalialan tehtävät 12 %
 • Avustavat tehtävät 4,5 %
 • Hallinnon tehtävät 3 %
 • Tukipalvelut 3 %
 • Muut tehtävät 1 %

Henkilöstörakenne

Siun soten johtamisrakenne muodostuu lähijohdosta, keskijohdosta sekä ylimmästä johdosta. Lähijohto tarkoittaa yksiköiden ja tiimien esihenkilöitä. Keskijohtoon kuuluvat palvelupäälliköt. Ylimpään johtoon kuuluvat toimialueiden ja palvelualueiden johtajat. Vuonna 2022 siunsotelaisiata 94,9 % toimi työntekijäasemassa ja 5,1 % työnantajan edustajina esihenkilöasemassa.

 • Ylin johto 0,4 % (27)
 • Keskijohto 0,9 % (72)
 • Lähijohto 3,8 % (295)
 • Työntekijät 94,9 % (7386)

Henkilöstön sukupuolijakauma

 • Naisia 84 %
 • Miehiä 16 %

Ylimmästä johdosta naisia oli 70 % ja miehiä 30 %.

somejako