Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Siun sote kuva

Henkilöstö

Henkilöstö lukuina

Vuoden 2021 lopussa Siun soten henkilöstömäärä oli 7634, josta vakituista henkilöstöä oli 6 495.

Henkilöstö toimialueittain

Henkilöstön määrä toimialueittain, kaaviokuva

 • Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue 40 % (3087)
 • Ikäihmisten toimialue 30 % (2318)
 • Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue 14 % (1038)
 • Pelastuslaitos 5 % (345, ei sisällä sopimuspalokuntalaisia)
 • Ympäristöterveydenhuolto 1% (60)
 • Yhteiset palvelut 10 % (786)

Yhteisissä palveluissa työskentelee yhteensä 786 työntekijää, joista osa tekee välitöntä asiakas- ja potilastyötä, osa välillistä asiakas- ja potilastyötä ja osa lakisääteisiä hallinnollisia tehtäviä. Yhteisiin palveluihin kuuluvat Siun sotessa muun muassa henkilöstöpalveluissa työskentelevät hoiva- ja hoitohenkilöstön sijaiset sekä tukipalvelut, jossa työskentelevät muun muassa välinehuoltajat, varasto- ja kuljetuspalvelujen työntekijät, asiakas- ja potilasmaksuliikennettä hoitavat työntekijät sekä osastosihteerit.

Henkilöstön ammattirakenne

Henkilöstön ammattirakenne, kaaviokuva

 • Terveydenhuolto 73 %
 • Sosiaalialan tehtävät 11 %
 • Avustavat tehtävät 4 %
 • Hallinnon tehtävät 3 %
 • Tukipalvelut 3 %
 • Muut tehtävät 1,5 %

Henkilöstörakenne

Henkilöstö aseman mukaan, kaaviokuva

Siun soten johtamisrakenne muodostuu lähijohdosta, keskijohdosta sekä ylimmästä johdosta. Lähijohto tarkoittaa yksiköiden ja tiimien esihenkilöitä. Keskijohtoon kuuluvat palvelupäälliköt. Ylimpään johtoon kuuluvat toimialueiden ja palvelualueiden johtajat. Vuonna 2021 siunsotelaisiata 95,1 % toimi työntekijäasemassa ja 4,9 % työnantajan edustajina esihenkilöasemassa.

 • Ylin johto 0,4 % (28)
 • Keskijohto 0,9 % (71)
 • Lähijohto 3,6 % (278)
 • Työntekijät 95,1 % (7257)

Henkilöstön sukupuolijakauma

Henkilöstön sukupuolijakauma, kaaviokuva

 • Naisia 83,5 %
 • Miehiä 16,5 %

Ylimmästä johdosta naisia oli 68 % ja miehiä 32 %.

somejako