Siun sote kuva

Organisaatio

Siun sote järjestää kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 13 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä. Siun soteen kuuluu myös ympäristöterveydenhuolto koko alueella.

Siun sote -konserniin kuuluu myös liikelaitoksena toimiva Pohjois-Karjalan pelastuslaitos.

Organisaatiossa sosiaali- ja terveyspalvelut on jaettu kolmeen toimialueeseen: perhe- ja sosiaalipalveluihin, ikäihmisten palveluihin ja terveys- ja sairaanhoitopalveluihin. Toimialueita johtavat toimialuejohtajat.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Organisaatio_Henkilöstö

Henkilöstö toimialueittain

Vuoden 2020 lopussa Siun soten henkilöstömäärä oli 7314. Henkilöstö jakautuu toimialueittain seuraavasti:

 • Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue 41 %
 • Ikäihmisten toimialue 30 %
 • Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue 13 %
 • Pelastuslaitos 4 %
 • Ympäristöterveydenhuolto 1%
 • Yhteiset palvelut 11 %

Yhteisissä palveluissa työskentelee yhteensä 778 työntekijää, joista osa tekee välitöntä asiakas- ja potilastyötä, osa välillistä asiakas- ja potilastyötä ja osa lakisääteisiä hallinnollisia tehtäviä. Yhteisiin palveluihin kuuluvat Siun sotessa muun muassa henkilöstöpalveluissa työskentelevät hoiva- ja hoitohenkilöstön sijaiset sekä tukipalvelut, johon kuuluvat muun muassa välinehuoltajat, varasto- ja kuljetuspalvelujen työntekijät, asiakas- ja potilasmaksuliikennettä hoitavat työntekijät sekä osastosihteerit.

Ammattinimikkeiden mukaan tarkasteltuna hallinnollisissa tehtävissä työskentelee 2 % Siun soten työntekijöistä.

Hallinnon kulut ovat 2,63 % kokonaiskustannuksista.

Johtamisrakenne

Siun soten johtamisrakenne muodostuu lähijohdosta, keskijohdosta, palvelualueiden johdosta sekä konsernin johdosta. Vuoden 2020 henkilöstökertomuksen mukaan 4,7 % siunsotelaisista toimi esimiesasemassa:

 • Lähiesimiehet 257 henkilöä
 • Keskijohto 63 henkilöä
 • Johtaja-nimikkeellä 27 henkilöä

Lisätietoa: Henkilöstökertomus 2020 (pdf)

Organisaatio aluejako

Aluejako

Maantieteellisesti Siun soten alue on jaettu neljään alueeseen, joita johtavat kunkin toimialueen palvelujohtajat. Aluejako on:

 • Pohjoinen alue: Nurmes, Juuka, Lieksa
 • Läntinen alue: Polvijärvi, Outokumpu, Heinävesi, Liperi
 • Keskinen alue: Kontiolahti, Joensuu
 • Eteläinen alue: Rääkkylä, Tohmajärvi, Kitee, Ilomantsi

Siun sote konserni

Siun sote -konserni

Siun sote tytäryhteisöineen muodostaa Siun sote -konsernin.

Konserniin kuuluvat Siun soten kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt sekä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos.

Yhtiöt:

Siun Työterveys Oy
Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy
Tikkamäen Palvelut Oy
Meita - Meidän IT ja talous Oy
Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot
Kiinteistö Oy Paiholankoski
 

somejako