Kuvakaruselli blogit

Blogit

Siun soten blogit

Sisältöjulkaisija

Häiriökysyntä arjen ilmiönä

Häiriökysyntä on huono suomennos failure demand -käsitteelle, mutta kenties se on havahduttanut niitä, jotka eivät neutraalimpaan käsitteeseen olisi kiinnittäneet huomiota. Häiriökysynnästä tulee väkisinkin mieleen, että asiakkaan ja potilaan palvelutarve olisi häiriö, vaikka se kertoo pikemminkin organisaation häiriötilasta suhteessa perustehtävän toteuttamiseen eli asiakkaan palvelutarpeeseen vastaamiseen.

Kinestetiikka kannattaa ja kuntouttaa

Kinestiikka on toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen. Kinestiikan hyödyistä on sekä kokemus- että tutkimusnäyttöä. Miksi kinestiikka on kuitenkin niin hitaasti siirtynyt käytäntöön ja mitä asialle voisi tehdä?

Kokemusasiantuntijuuden avulla kehitetään toimintaa

Kokemusasiantuntijat hyödyttävät sekä samassa tilanteessa elävää toista ihmistä, että apua antavia ammattilaisia: Kokemusasiantuntija ei kilpaile tiedoissaan ammattilaisten kanssa, vaan täydentää ammattilaisten tietoa omalla kokemustiedollaan. Tietoa ja kokemusta yhdistelemällä löydetään uusia näkökulmia, jotka auttavat suunnittelemaan entistä parempia tapoja toimia.

Kulttuurihyvinvointi kunniaan

Liikunnan terveysvaikutuksista puhutaan enemmän, mutta viime vuosina on ilmestynyt runsaasti tutkimusnäyttöä myös kulttuurin ja taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista.

Mikä ihmeen häiriökysyntä ja mitä sille voi tehdä?

Häiriökysyntä tarkoittaa ilmiötä, jossa asiakas saa väärää palvelua, ei saa lainkaan palvelua tai saa vain osittain sitä palvelua, jota hän on tullut hakemaan. Häiriökysynnän vähentämiseksi tärkeintä on lopettaa asiakkaan pompottelu ja koota asiakkaan tarvitsemat palvelut saman ”sateenvarjon alle”.

Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia - myös hyvinvointialueen on niihin sitouduttava

Aikuisten kollektiivinen velvollisuus on pitää huolta, että jokaisen lapsen oikeus hyvinvointiin - ja myös mielen hyvinvointi toteutuu. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan yhdessä tekemistä ja kollektiivista vastuunkantoa.

Vammaisten yhdenvertaisia oikeuksia tulee edistää hyvinvointialueilla - perustana YK:n vammaisyleissopimus

Vammaiset ovat maailman suurin syrjitty ihmisryhmä. Vammaisten ihmisten yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja palveluiden saaminen eivät ole vielä täysin toteutuneet Suomessakaan.

Myös hyviä asioita tapahtuu hyvinvointialueella

Haasteellisina aikoina keskitytään liian herkästi katsomaan vain ongelmia, vaikka hyvinvointialueella tapahtuu myös paljon hyviä asioita! Tässä kirjoituksessa haluan tuoda esiin muutamia onnistumisia, joista olen itse iloinnut tämän syksyn aikana, ja joihin olen henkilökohtaisesti päässyt tutustumaan lähemmin.

Osallisuus parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta

Asiakkaiden, potilaiden ja läheisten antama palaute sekä heidän näkökulmansa ja huomiot hoidosta, ovat erittäin tärkeitä kehitettäessä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimintaa turvallisemmaksi ja laadukkaammaksi.

Aito asiakaskeskeinen palveluintegraatio - Onko se mahdollista sosiaali- ja terveyspalveluissa?

Kysymys on sekä asiakkaan laadukkaasta ja kokonaisvaltaisesta hoidosta, mutta myös sote alan veto- ja pitovoimasta.

Tulevaisuus tehdään yhdessä

Hyvinvointialueen valtuuston kesäkuun kokouksessa päätetään tärkeistä asioista; palveluverkosta ja palvelustrategiasta. Näiden hyväksymisen myötä pääsemme vihdoin kehittämään itse palveluita – palveluverkon ja -strategian linjausten mukaisesti. Taloudellisten resurssien niukkuus ja henkilöstövaje vaativat meitä miettimään palvelutuotantoon uusia toimintatapoja.

Sähköisen asioinnin kehittämisestä keinoja puhelinpalvelun ruuhkien välttämiselle

Puhelinpalvelun ruuhkat ovat vältettävissä uudistamalla palveluohjausta ja ennakoivaa palvelujen järjestämistä sähköisen asioinnin keinoin. Yhtä vippaskonstia, härveliä tai virveliä näihin ei ole tarjolla.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan yhdessä tekemistä ja osallisuutta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei suju miltään taholta yksin, vaan se edellyttää yhteistä tekemistä. Yhdessä tekeminen tarkoittaa samalla myös asiakas- ja asukasosallisuutta.

Tulevaisuusviisaus - hyvinvointialueen menestymisen mitta

Taloudellinen niukkuus usein kaventaa näköaloja ja riskinä on, että päätöksiä tehdään lyhytnäköisesti. Nyt jos koskaan hyvinvointialueilla tarvitaan tulevaisuusviisautta. On pystyttävä näkemään erilaisia mahdollisia kehityskulkuja ja tulevaisuusskenaarioita. Poliittisen päätöksenteon tehtävänä on ohjata kohti toivottua tulevaisuutta ja välttää mahdollisia negatiivisia kehityskulkuja.

Terveisiä Tampereelta ja katse tulevaisuuteen!

Tulevaisuusajattelua, tulevaisuuden lukutaitoa ja tulevaisuusviisautta tarvitaan, jotta kansakunnan ja maakunnan ikääntymisen tuomiin haasteisiin voidaan vastata. Toimia tarvitaan koko yhteiskunnassa ja toimintatapojen on uudistuttava.

Tehokkuus sosiaali- ja terveystoimessa – kirosana vai laadun tae?

Sosiaali- ja terveydenhuollossa pelkät suoritemäärät eivät kerro koko totuutta toiminnan tehokkuudesta. Suoritemäärien ohella pitää mitata myös toiminnan vaikuttavuutta. Tehokkuus sotessa on panosten ja vaikuttavuuden suhde.

Mielen hyvinvointia omahoidolla

Jokainen tarvitsee elämän varrellaan jonkinlaista tukea hankaliin tilanteisiin. Allekirjoittanut käyttää, ei ehkä päivittäin, mutta viikoittain muutamia hyväksi todettuja keinoja oman mielen hyvinvointiin.

Hoito- ja palveluketjuja kehitetään moniammatillisesti

Asiakaslähtöisten hoito- ja palveluketjujen kehittämistyö mielenterveys- ja päihdepalveluissa on vauhdissa. Kehittäminen on alkanut tarpeesta toteuttaa asiakaslähtöinen, hoitoon pääsemistä nopeuttava ja hoitoa sujuvoittava hoito- ja palveluketju.

— Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 1 - 20 / 26

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)

somejako