Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Hyvinvointialuevalmistelu

Siun sote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi

Valtakunnallisessa sote-uudistuksessa rakennetaan uusi hallinnollinen rakenne vastaamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Jatkossa hyvinvointialueet järjestävät maakunnissa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Tämä tarkoittaa Pohjois-Karjalassa sitä, että Siun sote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelu käynnistyy yhtymävaltuuston asettaman väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla. Hyvinvointialueelle tullaan valitsemaan alkuvuodesta vaaleilla aluevaltuusto, joka aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta aluevaltuuston toiminnan aloittamiseen saakka.

Siun soten tuottamat palvelut siirtyvät Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Siun sote -kuntayhtymä vastaa jo nyt hyvinvointialueelle siirtyvien tehtävien järjestämisestä. Tekemämme jatkuva työ toimintojen kehittämiseksi ja aiempi maakuntavalmistelu luovat tukevan pohjan uudistukselle Pohjois-Karjalassa.

Miten hyvinvointialuevalmistelu etenee Pohjois-Karjalassa? 

- Pohjois-Karjalan hyvinvointialue perustettiin 1.7.2021
- Hyvinvointialuevalmistelu etenee väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla
- Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle valitaan vaaleilla aluevaltuusto tammikuussa 2022
- Aluevaltuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022
- Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 1.1.2023

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta

Väliaikainen valmistelutoimielin on perustettu huolehtimaan niistä välttämättömistä voimaanpanolain toimenpiteistä, jotka on tehtävä ennen kuin aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta sekä valmistelee uuden organisaation hallinnon järjestämistä koskevaa päätöksentekoa.

Väliaikainen valmistelutoimielin koostuu Siun soten viranhaltijoista, joilla on jo vankka asiantuntemus hyvinvointialueelle siirtyvän toimialan toiminnasta ja taloudesta. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseninä toimivat:

  • Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen
  • Toimialuejohtaja, terveys ja sairaanhoitopalvelut Sirpa Kaipiainen
  • Toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut Eija Rieppo
  • Toimialuejohtaja, perhe ja sosiaalipalvelut Leena Korhonen
  • Talousjohtaja Ismo Rouvinen
  • Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
  • Henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen
  • Kehittämisjohtaja Heli Aalto
  • Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi
  • Vs. ympäristöterveydenhuollon johtaja Mariella Aalto-Araneda

Väliaikaisesta valmistelutoimielimestä käytetään lyhennettä VATE.

Kohti yhdenvertaisia palveluja

Sote-uudistusta tehdään, jotta kaikille ihmisille voitaisiin tarjota samanlainen mahdollisuus saada palveluja. Palvelujen vahvistamisella ja ehkäisevään työhön panostamisella pyritään varmistamaan, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja haasteisiin voidaan puuttua ajoissa.

Kansallisen uudistuksen päämääränä on turvata yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lisäksi uudistuksella pyritään vastaamaan väestön ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aikaansaamiin haasteisin sekä hillitsemään kustannusten kasvua.

Sote- ja pelastustoimen uudistus on tärkeä Pohjois-Karjalalle. Pohjois-Karjalan väestö ikääntyy nopeasti ja samanaikaisesti laskenut syntyvyys vähentää työikäisten määrää. Tarvitsemme muutosta, jotta voimme jatkossakin varmistaa, että palvelumme ovat yhdenvertaisia ja laadukkaita. Kun kehitämme sote- ja pelastustoimen palveluja, edistämme alueen asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta.

Hyvinvointialuevalmistelun rinnalla etenemme kohti sote-uudistuksen tavoitteita useiden hankkeiden tuella. Voit lukea lisää meneillään olevista hankkeista hankesivultamme.

Sote-uudistus on jo täällä

Asukkaiden näkökulmasta muutos ei ole suuri, koska meillä on jo maakunnallinen Siun sote. Henkilöstömme siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen, joten sinua palvelee jatkossakin tuttu ja ammattitaitoinen henkilökuntamme.

Toiminnan kehittäminen jatkuu osana normaalia toimintaamme. Huolehdimme siitä, että hoitoon pääsy on nopeaa ja sujuvaa eikä hoitopolku katkea missään vaiheessa. Teemme uudistusta, jotta pohjoiskarjalainen voisi hyvin.

Blogit

Sote-uudistus on jo täällä!

Tulevalla hyvinvointialueella tehtävämme on järjestää ja tuottaa parhaat mahdolliset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Me voimme tehdä sen jo nyt.

Asiakkaana sote-viidakossa

Tulevaisuuden sote-keskuksessa asiakas on entistä aktiivisempi toimija omassa asiassaan, niin palveluiden tarpeen arvioinnissa kuin palveluiden suunnittelussakin.

Sote-uudistuksen yhteystiedot vapaa teksti

Yhteystiedot

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja
Ilkka Pirskanen
puh. 013 330 4500
ilkka.pirskanen(at)siunsote.fi

Siun soten sote-rakenneuudistushankkeen muutosjohtaja
Elina Felin
puh. 013 330 9850
elina.felin(at)siunsote.fi

Kirjaamo
kirjaamo.hyvinvointialue(at)siunsote.fi

Lisätietoja sote-uudistuksesta

sote-uudistus tiedotteet

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

somejako