Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Siun sote kuva

Strategia

Strategia: Hyvinvoiva pohjoiskarjalainen

Siun soten perustehtävänä on järjestää yhdenvertaisilla periaatteilla alueen väestölle ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka lainsäädännön mukaan kuntalaisille on järjestettävä. Siun sote järjestää myös pelastuslaissa (397/2011) määritellyt alueellisen pelastustoimen palvelut. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon sekä leirintäalueviranomaistehtävät jäsenkuntien puolesta, siltä osin kuin kunnat ovat antaneet nämä tehtävät Siun soten hoidettavaksi. 

Siun soten tavoitteena on hyvinvoiva pohjoiskarjalainen. Tämä tarkoittaa mm.:

  • Palvelut ja hoito ovat lähellä ja helposti saatavilla. Palvelu voi tulla kotiin tai sitä voi saada verkon kautta tai puhelimitse. Painopiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa.
  • Hoito ja palvelut ovat vaikuttavia, laadukkaita ja turvallisia.
  • Asiakaskohtaaminen on onnistunut ja asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.
  • Ammattilaisten osaaminen ja organisaation johtaminen on kohdallaan, uusien työntekijöiden rekrytoinnissa on onnistuttu.
  • Sähköisiä palveluja kehitetään ja digitalisaatio tehostaa työntekoa.
  • Toiminta on kustannustehokasta.

Siun soten strategiassa tehtävä on kiteytetty kahteen sanaan: turvaamme arkeasi.

Arvot

Arvot ovat Siun soten toiminnan yhteisiä perusperiaatteita, jotka ohjaavat toimintaa suhteessa asiakkaisiin, henkilöstöön ja sidosryhmiin. Siun soten arvot ovat:

  • Vastuullisuus
  • Välittäminen
  • Asiakaslähtöisyys
  • Yhdenvertaisuus

somejako