Siun sote kuva

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Siun sote pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.siunsote.fi-sivustoa. Sivuja koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle. Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu direktiivin vaatimukset ja työtä jatketaan edelleen.

Vaatimustenmukaisuus

Siun soten verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivuilla on joitain pdf-muotoisia dokumentteja, joiden ominaisuudet eivät täytä vielä saavutettavuuden vaatimuksia. Niistä tehdään saavutettavia päivitysten yhteydessä. Verkkosivuille jäävät lomakkeet ovat vain tulostettavia pdf-lomakkeita. Muut lomakkeet muutetaan sähköisiksi lomakkeiksi vuoden 2021 aikana.

Pöytäkirjat sekä sähköiset asiointipalvelut ovat ulkopuolisissa palveluissa, jotka eivät vielä välttämättä täytä saavutettavuuskriteerejä.

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkosivuiltamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön suoraan kyseiseen toimipisteeseen tai asiakaspalautelomakkeen kautta.

Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla. Ilmoitamme sinulle, jos vastausaikaa jatketaan. Jos emme toimita tietoja saavutettavassa muodossa, laadimme sinulle siitä kirjallisen perustellun todistuksen.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Siunsote.fi verkkosivusto on julkaistu 4.12.2019. Tämä seloste on laadittu 3.12.2019. Saavutettavuutta on arvioitu yhteistyössä sivuston teknisen toimittajan kanssa. Verkkosivujen maakunnallinen julkaisujärjestelmä on saavutettavuustestattu Annanpuralla.

Palaute

Parantaaksemme sivuston saavutettavuutta otamme mielellämme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia osoitteessa http://siunsote.fi/asiakaspalaute.

Saavutettavuuskantelu ja -selvityspyyntö

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle asiakaspalautelomakkeella. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

 

Linkit lisätietoja saavutettavuusselostesivulle

somejako