Siun sote kuva

Palkkaharmonisointi

Palkkaharmonisoinnilla tarkoitetaan palkkauksen yhtenäistämistä niin, että samoista ja yhtä vaativista tehtävistä maksetaan samaa palkkaa. Tehtäväkohtaisen palkan perusteena on tehtävän vaativuus, joka perustuu tehtävänkuvaukseen. Tarve palkkaharmonisoinnille syntyy, kun vaativuudeltaan samasta tehtävästä maksettavan palkan taso vaihtelee. Palkkaharmonisointi perustuu tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin sekä työsopimuslain tasapuolisen kohtelun periaatteeseen.

Siun sotessa palkkaharmonisointia on toteutettu vuodesta 2018 alkaen. Alun perin palkkaharmonisoinnin tarve syntyi, kun Pohjois-Karjalan ja Heinäveden kunnan alueelle perustettiin sosiaali- ja terveyspalvelut tuottava kuntayhtymä, Siun sote. Kuntayhtymän perustamisen yhteydessä organisaation sisälle muodostui palkkaeroja samoissa tehtävissä toimivien ammattiryhmien kesken, koska palkkaus eri kuntien välillä vaihteli. Hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta siirryttäessä kuntayhtymän henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle entisten palvelussuhteiden ehdoilla. Tämä tarkoittaa, että jäljellä olevien palkkaerojen korjaamista jatketaan hyvinvointialueella.

Palkkaharmonisoinnin seurauksena työntekijän tehtäväkohtainen palkka joko nousee tai säilyy samana. Lisäksi palkkaharmonisoinnin piiriin kuuluville työntekijöille voi tulla maksuun palkkasaatavia. Palkkasaatava tarkoittaa palkkaa, joka työntekijällä on jäänyt saamatta sen vuoksi, että hänelle maksetun tehtäväkohtaisen palkan taso on ollut matalampi, mitä jälkikäteen on todettu oikeaksi palkan tasoksi. 

Osa takautuvien palkkasaatavien piiriin kuuluvasta henkilöstöstä on jo ennättänyt poistua Siun soten palveluksesta. Palkkaharmonisoinnin aikana Siun sote on yhteydessä henkilökohtaisesti kaikkiin entisiin työntekijöihinsä, jotka ovat saamassa takautuvia palkkasaatavia.  
 

Palkkaharmonisointi - avautuva

Miten palkkaharmonisointi etenee?
Miten entisiin työntekijöihin ollaan yhteydessä?
Miksi kaikki Siun soten nykyiset ja entiset työntekijät eivät kuulu palkkaharmonisoinnin piiriin?
Miten palkkasaatavat määräytyvät?

Palkkaharmonisointi yhteystiedot

Yhteystiedot

SUOJATTU SÄHKÖPOSTI

Voit lähettää suojattua sähköpostia, jos sinulla on kysyttävää palkkaharmonisointiin tai palkkasaataviisi liittyen.

Lue ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen


SÄHKÖINEN LOMAKE 

Siun soten entisenä työntekijänä voit tarkastaa, oletko saamassa palkkasaatavia ja mahdollisen arvion palkkasaataviesi määrästä sähköiseltä lomakkeelta.


PALKANLASKENTA

Voit pyytää tarkan erittelyn vuosien 2021–2023 palkkasaatavista Siun soten palkanlaskennasta (Meidän IT ja Talous Oy):

siunsote.palkat(at)meita.fi

Uutiset aiheesta

26.06.2024
Siun sote korjaa palkkaharmonisoinnin seurauksena maksettujen palkkasaatavien viivästyskorkoja – oikaistu osuus maksetaan syksyn aikana

HYVTES- ja SOTE-sopimusalan tehtävistä maksettujen palkkasaatavien viivästyskorot maksettiin alkuvuoden 2023 osalta liian pienellä korkoprosentilla. Virhe oikaistaan syksyn aikana. Palkkaharmonisointia jatketaan teknisen alan takautuvien palkkasaatavien maksulla.

23.01.2024
Palkkaharmonisointi etenee aikataulussaan – Siun sote jatkaa yhteydenottoja entisiin työntekijöihinsä alkuvuoden aikana

Palkkasaatavien laskentatyön edetessä on havaittu yksittäisiä uusia palkkaharmonisoinnin piiriin kuuluvia entisiä työntekijöitä. Siun sote on näihin entisiin työntekijöihinsä yhteydessä kirjeitse alkuvuoden aikana. 

19.12.2023
Siun soten palkkaharmonisointi etenee – entiset siunsotelaiset voivat tarkastaa palkkasaatavien määrän sähköiseltä lomakkeelta

Siun sote on lähettänyt joulukuussa kirjeet kaikille niille entisille työntekijöille, jotka ovat saamassa palkkasaatavia. Entinen henkilöstö voi tarkastaa mahdollisten palkkasaatavien määrän myös sähköiseltä lomakkeelta.

21.11.2023
Siun sote jatkaa palkkaharmonisointia – tarkastelussa HYVTES- ja SOTE-sopimusten piiriin kuuluvat tehtävät

Palkkaharmonisoinnilla tarkoitetaan palkkojen yhtenäistämistä niin, että samoista ja yhtä vaativista tehtävistä maksetaan samaa palkkaa.

somejako