Asiointi kuva

Monivammaisten lasten ja nuorten kotiin annettavien hoito- ja hoivapalvelujen palveluseteli

Kotiin annettavaa hoito- ja hoivapalvelua järjestetään palvelusetelin avulla erittäin vaikeasti monivammaisille lapsille ja nuorille, joilla on jatkuvan valvonnan ja vaativan ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tarve. 

Hoiva- ja hoivapalvelun palvelusetelin tarkoituksena on turvata lapsen oikeus elää oman perheensä kanssa ja tukea perhettä sekä lasta ja nuorta arjessa selviytymisessä. Palvelulla pyritään turvaamaan lapsen välttämätön huolenpito sekä terveys ja kehitys lapsen omassa kodissa hoito- ja hoivapalvelujen avulla.

Lapsen edun huomioiminen on aina ensisijaista. Hoito- ja hoivapalvelun lähtökohtana on asiakkaan ja hänen perheensä kunnioittaminen, asiakkaan ja läheisten osallisuus sekä palvelujen oikea-aikaisuus ja turvallisuus sekä kuntoutumisen edistäminen ja toimintakyvyn parantaminen.

Valitse palvelusetelituottaja monivammlapset

Valitse palvelusetelituottaja

Kun olet saanut palvelusetelin, vertaile Siun soten hyväksymiä palveluntuottajia ja valitse itsellesi sopivin. Ota yhteyttä valitsemaasi palveluntuottajaan. Palveluntuottaja tekee kanssasi sopimuksen, johon kirjataan keskeiset sovitut asiat, oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin.

Palvelusetelillä tuotettavassa lapsiperheiden kotipalvelussa asiakas valitsee itse palveluntuottajan Siun soten hyväksymien palvelusetelituottajien listalta.

Voit vertailla Siun soten hyväksymiä monivammaisten lasten ja nuorten kotiin annettavien hoito- ja hoivapalvelujen palvelusetelituottajia Vaana.fi sivustolla

Palvelusetelituottajalle monivammaiset lapset

Palvelusetelituottajalle

Hakeudu palvelusetelituottajaksi Miunpalvelut.fi sivuston kautta ja liitä hakemukseen sääntökirjassa mainitut liitteet.

Monivammaisten lasten ja nuorten kotiin annettavien hoito- ja hoivapalvelujen  palvelusetelin sääntökirja koostuu kahdesta osasta, yleinen ja palvelukohtainen osa. Sääntökirjasta löydät vaatimukset palveluntuottamiselle, joten lue sääntökirja huolellisesti ennen palveluntuottajaksi hakeutumista.

 

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

somejako