Asiointi kuva

Tukipalvelujen palveluseteli

Tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.

Tukipalveluja ovat esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous- ja asiointipalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut (sosiaalihuoltolaki 2014/1301 § 19).

Siun sotessa tukipalvelujen järjestämiseen käytetään palveluseteliä. Tukipalveluseteli on kohdennettu ensijaisesti vanhuseläkkeellä oleville, joilla taloudellinen tilanne sekä toimintakyky asettaa rajoitteita arjessa selviytymiseen. Tukipalvelua ja muita ikääntyneille suunnattuja palveluja haetaan erillisellä hakemuslomakkeella tai ottamalla yhteyttä Seniorineuvonta Ankkuriin. 

Voit tutustua palvelujen myöntämisen perusteisiin: Kotihoito ja kotona asumista tukevat palvelut

Palvelusetelituottajalle

Hakeudu palvelusetelituottajaksi Miunpalvelut.fi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen sääntökirjassa mainitut liitteet. Tukipalvelujen palvelusetelituottajan tulee ennen palvelusetelituottajaksi hakeutumista kuulua valtakunnalliseen Soteri-rekisteriin, lisätietoja Yksityiset tukipalvelutuottajat.

Tukipalvelujen sääntökirja koostuu kahdesta osasta, yleinen ja palvelukohtainen osa. Sääntökirjasta löydät vaatimukset palveluntuottamiselle, joten lue sääntökirja huolellisesti ennen palvelusetelituottajaksi hakeutumista.

Yhteystiedot kotihoidon tukipalvelujen palveluseteli

Yhteystiedot

somejako