Asiointi kuva

Palveluseteli

Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto Siun soten itse tuottamille tai ostamille sosiaali- ja terveyspalveluille.

Siun sote on määritellyt palvelusetelin arvon ja hyväksynyt yksityiset palveluntuottajat, joiden palveluja voit palvelusetelillä ostaa. Sinun maksettavaksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Osa palveluseteleistä on tasasuuruisia ja osa tulosidonnaisia.

Siun sotessa palveluseteli on käytössä ikäihmisten, kehitysvammaisten ja lapsiperheiden palveluissa sekä yhtenä omaishoidon lakisääteisen vapaan järjestämistapana.

Miten käytät palveluseteliä

Saat palvelusetelin käyttöösi, kun sosiaali- ja terveysalan ammattilainen Siun sotessa on arvioinut palvelutarpeesi ja todennut palvelusetelin soveltuvaksi vaihtoehdoksi. Palvelun järjestämistä palvelusetelillä ei kuitenkaan voi vaatia.

Palvelusetelillä voit hankkia sinulle myönnettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja Siun soten hyväksymiltä yksityisiltä palveluntuottajilta. Sovi palveluntarjoajan kanssa palvelun toteutuksesta.

Palveluseteli on aina henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai käyttää johonkin muuhun kuin myöntämispäätöksessä sanottuun tarkoitukseen. Omavastuuosuudesta ei voi hakea kotitalousvähennystä. 

Palvelusetelillä ostetuissa palveluissa sinulla on samat oikeudet kuin muissakin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset.

Voit kieltäytyä sinulle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin palvelu järjestetään sinulle muilla tavoin.

Palveluseteli yhteystiedot

Yhteystiedot

palveluseteli(at)siunsote.fi

Erityisasiantuntija
Sonja Ilves
Puh. 013 330 4437
sonja.ilves(at)siunsote.fi

Palvelusetelisuunnittelija
Heidi Mikkonen
Puh. 013 330 8335

Palvelusetelisuunnittelija
Pia Isohella
Puh. 013 330 4439
 

somejako