Asiointi kuva

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kuntoutuksen palveluseteli

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kuntoutuksen palveluseteli on tarkoitettu yli 18-vuotiaille mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille, joilla Siun sotessa on todettu tarve työ- tai päivätoimintaan. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarkoituksena on tukea asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen työtoiminta

on asiakkaan hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti järjestettyä toimintakykyä edistävää toimintaa. Työtoiminta on työelämään tai opiskeluun palaamista edistävää ja työhön valmentavaa toimintaa. Palvelutarpeenarvioinnin perusteella asiakkaan hoito- tai kuntoutussuunnitelmaan kirjataan työtoiminnan tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Työtoiminta ei muodosta työsuhdetta palvelusetelituottajan ja asiakkaan välille. Asiakas voi osallistua työtoimintaan 1-4 päivänä viikossa ja työtoiminnan pituus on neljä tuntia. Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun työtoiminnan aikana.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivätoiminta

on tarkoitettu asiakkaille, joiden kuntoutuksellinen tavoite on ensisijaisesti toimintakyvyn ja elämänhallinnan ylläpitäminen ja edistäminen. Päivätoiminnan tavoite on ylläpitää ja lisätä asiakkaan toimintakykyä yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksellisuuden avulla. Päivätoiminta tukee asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja asumista sekä tukee aktiiviseen elämään ja sosiaaliseen selviytymiseen.

Palvelutarpeenarvioinnin perusteella asiakkaan hoito- tai kuntoutussuunnitelmaan kirjataan päivätoiminnan tavoitteet ja päivätoiminnan tarve tuntimäärinä kuukautta kohti. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Valitse palvelusetelituottaja

Kun olet saanut palvelusetelin, vertaile Siun soten hyväksymiä palveluntuottajia ja valitse itsellesi sopivin. Ota yhteyttä valitsemaasi palveluntuottajaan. Palveluntuottaja tekee kanssasi sopimuksen, johon kirjataan keskeiset sovitut asiat, oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin.

Voit vertailla Siun soten hyväksymiä palvelusetelituottajia Palse.fi-portaalissa.

Palvelusetelituottajalle

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kuntoutuksen palvelusetelin sääntökirja koostuu kahdesta osasta, yleinen ja palvelukohtainen osa. Sääntökirjasta löydät vaatimukset palveluntuottamiselle, joten lue sääntökirja huolellisesti ennen palvelusetelituottajaksi hakeutumista.

Hakeudu palvelusetelituottajaksi Palse.fi-portaalin kautta ja liitä hakemukseen sääntökirjassa vaaditut liitteet.

Yhteystiedot Mielenterveys- ja päihdepalvelut Hoitokoordinaattorit

Yhteystiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen
hoitokoordinaattorit auttavat
ma–pe klo 8–15.30:

Puhelinpalvelu
puh. 013 330 2145

Lisäksi Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on nopean kanavan chat mahdollisuus. 

Voit asioida nimettömänä (ohjaus ja neuvonta) tai tunnistautuneena, jolloin sinulle voidaan tehdä hoidon tarpeen arviointi. 

Chat Mielenhyvinvointi

 

Käythän täyttämässä Terapianavigaattorin ennen yhteydenottoa osoitteessa www.terapianavigaattori.fi

Terapianavigaattorin antamia tuloksia käytetään hoidon tarpeen arvioinnin tukena.

 

somejako