Asiointi kuva

Vammaisten asumispalvelu palveluseteli

Palveluasumista myönnetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi, eivät suoriudu tavanomaisista elämän toiminnoista.

Palveluasumista järjestetään sellaisille vaikeavammaisille henkilöille, joilla on vamman tai sairauden vuoksi alentunut toimintakyky ja, jotka tarvitsevat päivittäin hoivaa ja huolenpitoa runsaasti vuorokauden eri aikoina.

Palveluasumisen kuuluu esteetön asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen on asiakkaalle maksuton. Asukas maksaa itse asunnon vuokran ja kaikki muut jokapäiväiseen elämäänsä ja asumiseen liittyvät kustannukset, kuten esimerkiksi saunamaksun tai pesulan käyttömaksun.

Palveluasumista on

  • Vammaispalvelulain mukainen tukiasuminen

Tuki omaan asuntoon on tarkoitettu omatoimista suoriutumista tukevaksi asumismuodoksi henkilölle, joka tarvitsee tukea itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi esimerkiksi satelliittiasunnossa. Annettu tuki määräytyy yksilöllisen tarpeen mukaan sovituista tukikäynneistä, jotka määritellään palvelusuunnitelmassa.

  • Vammaispalvelulain mukainen pitkäaikainen palveluasuminen

Vammaispalvelulain mukainen pitkäaikainen palveluasuminen on ympärivuorokautista palvelua. Vammaisten henkilöiden palveluasumiseen kuuluvat esteetön asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Palveluasuminen voidaan järjestää palveluasumisryhmässä, palvelutalossa tai muussa asumisyksikössä.

  • Lyhytaikainen asumispalvelun palveluseteli

Lyhytaikaisella asumispalvelulla tarkoitetaan lyhyttä jaksoa tarvittaessa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä. Palvelua tarvitsevien asiakkaiden tuen- ja palveluntarve vaihtelee yksilöllisesti. Lyhytaikaisen asumisen palveluseteli voidaan myöntää asumiskokeiluun ja asumisen tuen tarpeen määrittelyy

Valitse palvelusetelituottaja

Kun olet saanut palvelusetelin, vertaile Siun soten hyväksymiä palvelusetelituottajia ja valitse itsellesi sopivin. Ota yhteyttä valitsemaasi palvelusetelituottajaan. Palvelusetelituottaja tekee kanssasi sopimuksen, johon kirjataan keskeiset sovitut asiat, oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin. 

Palvelusetelillä tuotettavassa vammaisten asumispalvelussa asiakas valitsee itse palvelusetelituottajan Siun soten hyväksymien palvelusetelituottajien listalta.

Palvelusetelituottajalle

Vammaisten asumispalvelujen sääntökirja koostuu kahdesta osasta, yleinen ja palvelukohtainen osa. Sääntökirjasta löydät vaatimukset palveluntuottamiselle, joten lue sääntökirja huolellisesti ennen palvelusetelituottajaksi hakeutumista.

Hakeudu palvelusetelituottajaksi palse.fi-portaalin kautta ja liitä hakemukseen sääntökirjassa vaaditut liitteet.

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

somejako