Asiointi kuva

Vammaisten asumispalvelu palveluseteli

Palveluasumista myönnetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi, eivät suoriudu tavanomaisista elämän toiminnoista.

Palveluasumista järjestetään sellaisille vaikeavammaisille henkilöille, joilla on vamman tai sairauden vuoksi alentunut toimintakyky ja, jotka tarvitsevat päivittäin hoivaa ja huolenpitoa runsaasti vuorokauden eri aikoina.

Palveluasumisen kuuluu esteetön asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen on asiakkaalle maksuton. Asukas maksaa itse asunnon vuokran ja kaikki muut jokapäiväiseen elämäänsä ja asumiseen liittyvät kustannukset, kuten esimerkiksi saunamaksun tai pesulan käyttömaksun.

Palveluasumista on

  • Vammaispalvelulain mukainen tukiasuminen

Tuki omaan asuntoon on tarkoitettu omatoimista suoriutumista tukevaksi asumismuodoksi henkilölle, joka tarvitsee tukea itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi esimerkiksi satelliittiasunnossa. Annettu tuki määräytyy yksilöllisen tarpeen mukaan sovituista tukikäynneistä, jotka määritellään palvelusuunnitelmassa.

 

  • Vammaispalvelulain mukainen pitkäaikainen palveluasuminen

Vammaispalvelulain mukainen pitkäaikainen palveluasuminen on ympärivuorokautista palvelua. Vammaisten henkilöiden palveluasumiseen kuuluvat esteetön asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Palveluasuminen voidaan järjestää palveluasumisryhmässä, palvelutalossa tai muussa asumisyksikössä.

 

  • Lyhytaikainen asumispalvelun palveluseteli

Lyhytaikaisella asumispalvelulla tarkoitetaan lyhyttä jaksoa tarvittaessa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä. Palvelua tarvitsevien asiakkaiden tuen- ja palveluntarve vaihtelee yksilöllisesti. Lyhytaikaisen asumisen palveluseteli voidaan myöntää asumiskokeiluun ja asumisen tuen tarpeen määrittelyy

Valitse palvelusetelituottaja

Valitse palvelusetelituottaja

Kun olet saanut palvelusetelin kotipalvelun tukipalveluihin, tutustuthan palvelusetelin mukana tulleeseen kirjalliseen ohjeeseen sekä palvelupäätökseen, ennen kuin käytät palveluseteliä. Mikäli sinulla herää kysyttävää palvelusetelistä tai palvelusetelillä myönnetystä palvelusta, olethan yhteydessä sinulle nimettyyn omatyöntekijään tai Senorineuvonta Ankkuriin. Vertaile Siun soten hyväksymiä kotipalvelun tukipalvelujen palvelusetelituottajia ja valitse itsellesi sopivin palvelusetelituottaja. Huomioithan, että kaikki palvelusetelituottajat eivät tuota kaikkia kotipalvelun tukipalveluja. Ota yhteyttä valitsemaasi palvelusetelituottajaan. Palvelusetelituottaja tekee kanssasi kirjallisen sopimuksen palvelusetelipalvelusta. Palvelusetelillä ostamasi palvelut kuuluvat kuluttajasuojalain piiriin. 

 

Palvelusetelituottajalle vammaisten asumispalvelut

Palvelusetelillä tuotettavassa vammaisten asumispalvelussa asiakas valitsee itse palveluntuottajan Siun soten hyväksymien palvelusetelituottajien listalta.

Palvelusetelituottajalle

Hakeudu palvelusetelituottajaksi miunpalvelut.fi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen sääntökirjassa mainitut liitteet.

Vammaisten asumispalvelujen sääntökirja koostuu kahdesta osasta, yleinen ja palvelukohtainen osa. Sääntökirjasta löydät vaatimukset palveluntuottamiselle, joten lue sääntökirja huolellisesti ennen palveluntuottajaksi hakeutumista.

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

somejako