Asiointi kuva

Vammaisten päivätoiminnan palveluseteli

Päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettävää tavoitteellista, kuntouttavaa, monipuolista ja mielekästä tekemistä. Päivätoimintaa järjestetään vammaisille vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuoltolain perustella. Päivätoiminnan tavoite on tukea itsenäisessä elämässä selviytymistä. Sen avulla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita vaikeavammaiset henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. Päivätoiminnan avulla voidaan myös edistää sosiaalista vuorovaikutusta, joka parantaa elämän laatua ja ennaltaehkäisee psyykkisiä vaikeuksia. Päivätoiminta voi sisältää esimerkiksi ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luovaa toimintaa sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamista.

Päivätoiminta toteutetaan asiakkaan yksilöllisen asiakassuunnitelman, viranhaltijapäätöksen ja palvelun toteuttamissuunnitelman pohjalta, joissa on määritelty päivätoiminnan tavoitteet sekä miten ja missä laajuudessa päivätoimintaa järjestetään. Päivätoiminnan toteutus ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä asiakkaan, asiakkaan läheisten ja Siun soten vammaispalvelun kanssa. Asiakkaan palvelun toteuttamissuunnitelman laatii palvelusetelituottaja yhteistyössä vammaispalvelun ja asiakkaan kanssa. 

Käyntipäivän pituus suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaan 2-8 h/pv. Päivätoimintaan voi osallistua 1-5 päivänä viikossa asiakassuunnitelman mukaisesti. Asiakkaalta peritään maksu aterioista. Kehitysvammaisille asiakkaille päivätoimintamatkat ovat maksuttomia. Vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan asiakkaat maksavat matkoista omavastuuosuuden.

Valitse palvelusetelituottaja

Kun olet saanut palvelusetelin, vertaile Siun soten hyväksymiä palvelusetelituottajia ja valitse itsellesi sopivin. Ota yhteyttä valitsemaasi palvelusetelituottajaan. Palvelusetelituottaja tekee kanssasi sopimuksen, johon kirjataan keskeiset sovitut asiat, oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin. 

Palvelusetelillä tuotettavassa vammaisten päivätoiminnassa asiakas valitsee itse palvelusetelituottajan Siun soten hyväksymien palvelusetelituottajien listalta (listaan tulee linkki myöhemmin).

Palvelusetelituottajalle

Hakeudu palvelusetelituottajaksi miunpalvelut.fi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen sääntökirjassa mainitut liitteet.

Vammaisten päivätoiminnan sääntökirja koostuu kahdesta osasta, yleinen ja palvelukohtainen osa. Sääntökirjasta löydät vaatimukset palveluntuottamiselle, joten lue sääntökirja huolellisesti ennen palvelusetelituottajaksi hakeutumista.

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

somejako