Asiointi kuva

Lapsiperheiden kotipalvelunpalveluseteli

Lapsiperheiden kotipalvelussa työskennellään perheen kotona auttaen vanhempia lasten hoitoon, huolenpitoon, kasvatukseen ja kodinhoidollisiin tehtäviin liittyvissä töissä. Tavoitteena on tukea perhettä arjessa ja auttaa perhettä löytämään omat voimavaransa keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä. Lisäksi kotihoidon avulla edistetään perheen arjessa selviytymistä ja lapsen hyvää kasvua sekä kehitystä. Sosiaalihuollon työntekijä arvioi asiakkaan palvelutarpeen yksilöllisesti.

Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla tilapäistä tai säännöllistä perheen tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua

voi saada lyhytaikaisesti akuutissa tarpeessa, kuten raskaudesta, synnytyksestä, perheenjäsenen sairastumisesta tai kuolemasta johtuva tilapäinen avuntarve sekä lääkärissä käynnit.

Säännöllistä lapsiperheiden kotipalvelua

voi saada esimerkiksi raskauteen, synnytykseen tai vauvanhoitoon liittyvään pidempiaikaisee avuntarpeeseen ja monikkoperheen tuen tarpeeseen. Lisäksi säännöllistä lapsiperheiden kotipalvelua voi saada vanhemman ollessa pidempiaikaisesti uupunut sekä lapsiperheen kokonaisvaltaisen arjenhallinnan tueksi. Säännöllisen kotihoidon tiheydestä ja kestosta tehdään asiakkaan kanssa yksilöllinen suunnitelma.

 

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli on asiakkaille maksutonta 1.1.2021 alkaen eikä palvelusetelituottaja saa asiakkailta periä omavastuuta palvelusetelin käytöstä. Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelissä Siun sote käyttää kattohintaa, jolla tarkoitetaan palveluseteliä, jonka enimmäishinnan Siun sote on määritellyt (hyväksymisehto). Palvelusetelituottaja ei voi korottaa lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelipalvelun hintoja.

 

 

Valitse palvelusetelituottaja

Valitse palvelusetelituottaja

Kun olet saanut palvelusetelin kotipalvelun tukipalveluihin, tutustuthan palvelusetelin mukana tulleeseen kirjalliseen ohjeeseen sekä palvelupäätökseen, ennen kuin käytät palveluseteliä. Mikäli sinulla herää kysyttävää palvelusetelistä tai palvelusetelillä myönnetystä palvelusta, olethan yhteydessä sinulle nimettyyn omatyöntekijään tai Senorineuvonta Ankkuriin. Vertaile Siun soten hyväksymiä kotipalvelun tukipalvelujen palvelusetelituottajia ja valitse itsellesi sopivin palvelusetelituottaja. Huomioithan, että kaikki palvelusetelituottajat eivät tuota kaikkia kotipalvelun tukipalveluja. Ota yhteyttä valitsemaasi palvelusetelituottajaan. Palvelusetelituottaja tekee kanssasi kirjallisen sopimuksen palvelusetelipalvelusta. Palvelusetelillä ostamasi palvelut kuuluvat kuluttajasuojalain piiriin. 

 

Palvelusetelituottajalle

Palvelusetelillä tuotettavassa lapsiperheiden kotipalvelussa asiakas valitsee itse palveluntuottajan Siun soten hyväksymien palvelusetelituottajien listalta.

Siun soten hyväksymät lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelituottajat

Palvelusetelituottajalle

Hakeudu lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelituottajaksi miunpalvelut.fi-palvelun kautta ja liitä hakemukseesi sääntökirjassa mainitut liitteet.

Lapsiperheiden kotipalvelun sääntökirja koostuu kahdesta osasta, yleinen ja palvelukohtainen osio. Sääntökirjasta löydät vaatimukset palveluntuottamiselle, joten lue sääntökirja huolellisesti ennen palveluntuuottajaksi hakeutumista.

Palvelunsisältö määritellään asiakkaan yksilöllisessä suunnitelmassa. Palveluntuottajana sitoudut tuottamaan palvelun asiakkaalle sen sisältöisenä ja laajuisena kuin se on suunnitelmaan kirjattu. Sinulla on velvollisuus tarkistaa, että asiakkaalla on voimassaoleva palveluseteli. Ilman voimassaolevaa palveluseteliä et voi laskuttaa tuottamaasi palvelua Siun sotelta.

Linkki lapsiperheiden kotipalvelupalveluseteli yhteystiedot

Yhteystiedot

somejako