Asiointi kuva

Lapsiperheiden kotipalvelunpalveluseteli

Lapsiperheiden kotipalvelussa työskennellään perheen kotona auttaen vanhempia lasten hoitoon, huolenpitoon, kasvatukseen ja kodinhoidollisiin tehtäviin liittyvissä töissä. Tavoitteena on tukea perhettä arjessa ja auttaa perhettä löytämään omat voimavaransa keskustelemalla, ohjaamalla ja yhdessä tekemällä. Lisäksi kotihoidon avulla edistetään perheen arjessa selviytymistä ja lapsen hyvää kasvua sekä kehitystä. Sosiaalihuollon työntekijä arvioi asiakkaan palvelutarpeen yksilöllisesti.

Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla tilapäistä tai säännöllistä perheen tilanteen ja tarpeiden mukaan.

Tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua

voi saada lyhytaikaisesti akuutissa tarpeessa, kuten raskaudesta, synnytyksestä, perheenjäsenen sairastumisesta tai kuolemasta johtuva tilapäinen avuntarve sekä lääkärissä käynnit. Tilapäisen lapsiperheiden palveluseteli on tasasuuruinen eli kaikille asiakkaille samanarvoinen. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen.

Säännöllistä lapsiperheiden kotipalvelua

voi saada esimerkiksi raskauteen, synnytykseen tai vauvanhoitoon liittyvään pidempiaikaisee avuntarpeeseen ja monikkoperheen tuen tarpeeseen. Lisäksi säännöllistä lapsiperheiden kotipalvelua voi saada vanhemman ollessa pidempiaikaisesti uupunut sekä lapsiperheen kokonaisvaltaisen arjenhallinnan tueksi. Säännöllisen kotihoidon tiheydestä ja kestosta tehdään asiakkaan kanssa yksilöllinen suunnitelma. Säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli on tulosidonnainen. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen.

Valitse palvelusetelituottaja

Valitse palvelusetelituottaja

Kun olet saanut palvelusetelin, vertaile Siun soten hyväksymiä palvelusetelituottajia ja valitse itsellesi sopivin. Ota yhteyttä valitsemaasi palvelusetelituottajaan. Palvelusetelituottaja tekee kanssasi sopimuksen, johon kirjataan keskeiset sovitut asiat, oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin. 

Palvelusetelituottajalle

Palvelusetelillä tuotettavassa lapsiperheiden kotipalvelussa asiakas valitsee itse palveluntuottajan Siun soten hyväksymien palvelusetelituottajien listalta.

Siun soten hyväksymät lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelituottajat

Palvelusetelituottajalle

Hakeudu lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelituottajaksi miunpalvelut.fi-palvelun kautta ja liitä hakemukseesi sääntökirjassa mainitut liitteet.

Lapsiperheiden kotipalvelun sääntökirja koostuu kahdesta osasta, yleinen ja palvelukohtainen osio. Sääntökirjasta löydät vaatimukset palveluntuottamiselle, joten lue sääntökirja huolellisesti ennen palveluntuuottajaksi hakeutumista.

Palvelunsisältö määritellään asiakkaan yksilöllisessä suunnitelmassa. Palveluntuottajana sitoudut tuottamaan palvelun asiakkaalle sen sisältöisenä ja laajuisena kuin se on suunnitelmaan kirjattu. Sinulla on velvollisuus tarkistaa, että asiakkaalla on voimassaoleva palveluseteli. Ilman voimassaolevaa palveluseteliä et voi laskuttaa tuottamaasi palvelua Siun sotelta.

Linkki lapsiperheiden kotipalvelupalveluseteli yhteystiedot

Yhteystiedot

somejako