Asiointi kuva

Kotiin annettavien hoiva- ja hoitopalvelujen palveluseteli

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltoasetuksen tarkoittamaa kotipalvelua sekä terveydenhuolto-lain tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotihoidon asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja vahvistaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan.

Kotihoidon palveluja voidaan järjestää tilapäiseen tai säännölliseen kotihoidon tarpeeseen. Palvelut aloitetaan pääsääntöisesti aina määräaikaisella palvelulla.

Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä voidaan käyttää muun muassa

  • lyhytaikaseen kotihoidon tarpeeseen
  • kylvetysavun järjestämiseen kodin ulkopuolella
  • kotisairaanhoidon palvelujen järjestämiseen
  • kotiutuksen tukemisen järjestämiseen

Tilapäisen seteli on tasasuuruinen ja asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli

  • on asiakkaan tarpeiden mukaista toimintakykyä parantavaa tai ylläpitävää ja kuntoutumista tukevaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitoa
  • sisältää lääkejaon, mikäli se on asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjattu

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on tulosidonnainen, ja asiakkaan omavastuuosuus määräytyy säännöllisen kotihoidon asiakasmaksutaulukon mukaisesti. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelissä asiakas maksaa omavastuuta saman verran kuin hän maksaisi kotihoidon asiakkaana asiakasmaksuna.

 

Valitse palveluntuottaja kotihoito

Valitse palvelusetelituottaja

Kun olet saanut palvelusetelin, vertaile Siun soten hyväksymiä palveluntuottajia ja valitse itsellesi sopivin. Ota yhteyttä valitsemaasi palveluntuottajaan. Palveluntuottaja tekee kanssasi sopimuksen, johon kirjataan keskeiset sovitut asiat, oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin.

Palvelusetelillä tuotettavassa kotihoidon tukipalveluissa asiakas valitsee itse palveluntuottajan Siun soten hyväksymien palvelusetelituottajien listalta.

Siun soten hyväksymät kotiin annettavien hoiva- ja hoitopalvelujen palvelusetelituottajat

palvelusetelituottajalle kotipalvelu

Palvelusetelituottajalle

Hakeudu palvelusetelituottajaksi miunpalvelut.fi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen sääntökirjassa mainitut liitteet.

Kotiin annettavien hoiva- ja hoitopalvelujen sääntökirja koostuu kahdesta osasta, yleinen ja palvelukohtainen osa. Sääntökirjasta löydät vaatimukset palveluntuottamiselle, joten lue sääntökirja huolellisesti ennen palveluntuottajaksi hakeutumista.

Yhteystiedot Ikäihmisten palvelut Seniorineuvonta Ankkuri

Yhteystiedot

Seniorineuvonta Ankkuri
Puh. 013 330 2890
Soittoajat arkisin klo 8–16
Rauhankatu 1 A, Matti-talo, 80100 Joensuu
Asiointi vain ajanvarauksella.

seniorineuvonta.ankkuri(at)siunsote.fi

Hae henkilökunnan suoria yhteystietoja

Ikäihmisten palvelujen johdon yhteystiedot

somejako