Asiointi kuva

Kotiin annettavien hoiva- ja hoitopalvelujen palveluseteli

Kotiin annettavilla hoiva- ja hoitopalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltoasetuksen tarkoittamaa kotipalvelua sekä terveydenhuoltolain tarkoittamaa kotisairaanhoitoa.

Kotiin annettavien hoiva- ja hoitopalvelujen tarkoitus on tukea asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Asiakkaan tarvitsemia palveluja toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan voimavarat huomioiden. Tavoitteena on, että asiakas voisi asua turvallisesti omassa kodissaan. Kotiin annettavien hoiva- ja hoitopalvelujen perustana on asiakkaan kanssa yhdessä laadittu suunnitelma, joka perustuu asiakkaan palvelujen tarpeeseen.

Kotiin annettavia hoiva- ja hoitopalveluja voidaan järjestää tilapäiseen tai säännölliseen kotihoidon tarpeeseen.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelillä tarjottava palvelu on asiakkaan tarpeiden mukaista toimintakykyä parantavaa tai ylläpitävää ja kuntoutumista tukevaa asiakassuunnitelman mukaista huolenpitoa, hoivaa ja hoitoa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaiksi luetellaan ne asiakkaat, joilla on säännölliset, viikottaiset käynnit ja palvelun arvioidaan kestävän tai on kestänyt vähintään kaksi kuukautta. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalla on voimassa oleva asiakassuunnitelma. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli sisältää asiakkaan tarvitsemat kotisairaanhoidon palvelut.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on tulosidonnainen ja asiakkaan omavastuu peritään asiakasmaksulain (734/1992) 12 §:n mukaan. Asiakkaan omavastuu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen asiakkaan tarpeen mukaisten palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan kuten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksunlain (734/1992) 10 e §:ssä on määritelty. Asiakas maksaa omavastuuta saman verran kuin Siun soten omassa tuotannossa asiakkaana ollessa.

Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä käytetään lyhytaikaiseen kotiin annettavien hoiva- ja hoitopalvelun tarpeeseen sekä kylvetysavun järjestämiseen kodin ulkopuolella.

Tilapäisen kotisairaanhoidon palveluseteliä käytetään tilapäiseen sairaanhoidolliseen palveluun, kuten esimerkiksi tikkien ja hakasten poistoon, verinäytteiden ottoon ja haavan hoitoon. Käynnit ovat määräaikaisia, pääsääntöisesti enintään 2 kuukautta tai ne voivat olla yksittäisiä käyntejä.

Kotiutuksen tukemisen palveluseteliä käytetään kotiutuksen tukemisen järjestämiseen pääasiassa tilanteissa, joissa asiakas on kotiutumassa tai on jo kotiutettu erikoissairaanhoidosta tai terveyskeskussairaalasta. Käynnit ovat määräaikaisia, pääsääntöisesti enintään 4 viikkoa. Kotiutussetelillä annetaan tilapäistä hoivaa, hoitoa, kuntoutusta, asiointiapua sekä huolenpitoa.

Tilapäisen kotihoidon, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotiutuksen tukemisen palvelusetelit ovat tasasuuruisia. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelituottajalle palvelusetelituottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen.

Valitse palvelusetelituottaja

Kun olet saanut palvelusetelin, vertaile Siun soten hyväksymiä palveluntuottajia ja valitse itsellesi sopivin. Ota yhteyttä valitsemaasi palveluntuottajaan. Palveluntuottaja tekee kanssasi sopimuksen, johon kirjataan keskeiset sovitut asiat, oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin.

Palvelusetelillä tuotettavassa kotiin annettavissa hoiva- ja hoitopalvelussa asiakas valitsee itse palveluntuottajan Siun soten hyväksymien palvelusetelituottajien listalta.

Siun soten hyväksymät kotiin annettavien hoiva- ja hoitopalvelujen palvelusetelituottajat

Palvelusetelituottajalle


Kotiin annettavien hoiva- ja hoitopalvelujen sääntökirja koostuu kahdesta osasta, yleinen ja palvelukohtainen osa. Sääntökirjasta löydät vaatimukset palveluntuottamiselle, joten lue sääntökirja huolellisesti ennen palvelusetelituottajaksi hakeutumista.

Hakeudu palvelusetelituottajaksi palse.fi-portaalin kautta ja liitä hakemukseen sääntökirjassa vaaditut liitteet.

 

Yhteystiedot Ikäihmisten palvelut Seniorineuvonta Ankkuri

SENIORINEUVONTA ANKKURI

Puh. 013 330 2890
Soittoajat arkisin klo 9-15.
Voit jättää takaisinsoittopyynnön, jos numero on varattu.

seniorineuvonta.ankkuri(at)siunsote.fi

Rauhankatu 1 A, Matti-talo, 80100 Joensuu.
Asiointi vain ajanvarauksella.

Seniorineuvonta Ankkurista saat tietoa ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista, erilaisista asumisen vaihtoehdoista, sosiaalietuuksista sekä kuljetuspalveluista. Voit tehdä myös ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta.

Ankkuriin voivat olla yhteydessä ikäihmiset, heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

somejako