Asiointi kuva

Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuesta annetun lain 4 §:n mukaan omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaa. Palvelusetelillä omaishoitaja voi ostaa terapia- ja kuntoutuspalveluja itselleen tai hoiva-, hoito- ja tukipalveluja omaishoidettavalle.

Yhden palvelusetelin arvo on 114 euroa kuukaudessa. Suositeltavaa on, että palveluseteli käytetään kuukausittain.

Palvelut, joita palvelusetelillä voi hankkia:

  • Tukipalvelut, joita ovat ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.
  • Terapia- ja kuntoutuspalvelut eli omaishoitajan fyysistä toimintakykyä ylläpitäviä palveluja, joita ovat hieronta, fysioterapia, lymfaterapia ja jalkojenhoito.
  • Kotiin annettavat hoiva- ja hoitopalvelut, joita voivat olla hoidettavan päivittäisessä hoidossa avustaminen, valvonta ja huolenpito.
  • Lyhytaikainen asumispalvelu, jolla tarkoitetaan omaishoitajan vapaan ajaksi sovittua lyhytaikasjaksoa asumispalveluyksikössä.

Valitse palvelusetelituottaja

Kun olet saanut palvelusetelin, vertaile Siun soten hyväksymiä palvelusetelituottajia ja valitse itsellesi sopivin. Ota yhteyttä valitsemaasi palvelusetelituottajaan. Palvelusetelituottaja tekee kanssasi sopimuksen, johon kirjataan keskeiset sovitut asiat, oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin.

Siun soten hyväksymät omaishoidon tuen palvelusetelituottajat.

Palvelusetelituottajalle

Hakeudu palvelusetelituottajaksi miunpalvelut.fi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen sääntökirjassa mainitut liitteet.

Omaishoidon tuen palvelusetelisääntökirja koostuu kahdesta osasta, yleinen ja palvelukohtainen osa. Sääntökirjasta löydät vaatimukset palveluntuottamiselle, joten lue sääntökirja huolellisesti ennen palvelusetelituottajaksi hakeutumista.

Yhteystiedot omaishoidon tuen palveluseteli

Yhteystiedot

somejako