Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Etsitkö tätä?

Vaikeavammaisten palvelut

Vammaispalveluja myönnettäessä ei huomioida hakijan tuloja ja varallisuutta, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta. Palvelut myönnetään vammaispalvelulain perusteella ja ne kuuluvat erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.

Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja laaditaan palvelusuunnitelma kotikäynnin yhteydessä. Palvelusuunnitelma on sopimus, jossa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne ja elämisen taidot kokonaisvaltaisesti. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään auttamaan arjessa selviytymistä ja tukemaan omatoimisuutta.

Palvelusuunnitelman laatimisesta vastaa Siun sote. Se tehdään aina yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelusuunnitelman laatimisessa kuullaan tarvittaessa myös eri asiantuntijoita.

Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan, hänen perheensä ja lähiyhteisönsä esittämät toiveet ja tarpeet palveluista ja tukitoimista. Suunnitelmassa sovitaan haettavista palveluista sekä siitä, kuka vastaa mistäkin palvelusuunnitelmaan kirjatusta asiasta.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat

Määrärahasidonnaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia ovat

 • ylimääräiset vaatekustannukset
 • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
 • sopeutumisvalmennus
 • ylimääräiset erityisravintokustannukset.

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan tarvittaessa myöntää erityishuollon palveluja, jos sen tarve johtuu ensisijaisesti kehitysvammasta ja yleiset palvelut eivät riitä kattamaan riittävää palvelutarvetta.

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen ihmisen suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, toimeentulosta ja sopeutumisesta yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito.
  
Kehitysvammaisen erityishuolto-ohjelma laaditaan, mikäli asiakas ei saa tarvitsemiaan palveluja ensisijaisten lakien perusteella tai ne eivät ole asiakkaan edun mukaisia.

Erityishuollon yksilölliseksi toteuttamiseksi jokaiselle sen piirissä olevalle henkilölle tulee laatia erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelma laaditaan yhteistyössä asianomaisen henkilön, hänen edunvalvojansa tai muun huoltajansa ja mahdollisesti muiden sidosryhmien kanssa. Ohjelma on tarpeen mukaan tarkistettava.

Erityishuoltona myönnettävistä palveluista päätöksen tekee erityishuollon johtoryhmä.

Erityishuoltoon kuuluvia palveluja voivat olla esimerkiksi

 • asumispalvelut
 • työ- ja päivätoiminta
 • kuntouttava päivähoito
 • aamu- ja iltapäivätoiminta
 • erityisryhmien asiantuntijapalvelut
 • vakituisen tai tilapäisen hoidon järjestäminen.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut koskevat ensisijaisesti myös kehitysvammaisia ihmisiä.

Vammaispalvelujen puhelinneuvonta p. 013 330 5552 on tarkoitettu sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneille maanantaista perjantaihin klo 8–11 ja 12–15.

 

Kuljetuspalveluasiat/sosiaaliohjaajat

 • Ilomantsi, Lieksa, Kontiolahti ja Joensuu (Eno, Uimaharju, Marjala ja Noljakka) p. 013 330 5604

 • Joensuu (muut kuin yllä mainitut alueet) p. 013 330 5742

 • Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi p. 013 330 5307

 • Nurmes, Juuka, Valtimo, Polvijärvi, Outokumpu, Liperi ja Heinävesi p. 013 330 5105

 

Palvelutarpeenarviointiyksikkö

Läntinen ja pohjoinen alue, sosiaalityöntekijä, p. 013 330 5732

Läntinen alue, sosiaaliohjaaja, p. 013 330 5211

Pohjoinen alue, sosiaaliohjaaja, p. 013 330 5604

 

Sisältöjulkaisija

Heinävesi

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 040 561 0286
Sosiaalityöntekijä 013 330 5140
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024

Ilomantsi

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5893
Sosiaalityöntekijä 013 330 5139

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5195
Käyntiosoite
Ilomantsin sosiaalitoimisto, Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi

Joensuu

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5893
Käyntiosoite
Vammaispalvelut, Länsikatu 15 rak.2, 1 krs., 80110 Joensuu

Niinivaara, Hukanhauta, Karhunmäki, Iiksenvaara
Sosiaalityöntekijä 013 330 5670

Keskusta, Marjala, Noljakka, Linnunlahti, Vehkalahti
Sosiaalityöntekijä 013 330 5772

Utra, Rantakylä, Mutala, Sirkkala, Karsikko, Multimäki, Kulho, Käpykangas, Raatekangas, Pilkko, Kytö
Sosiaalityöntekijä 013 330 5865

Kiihtelysvaara, Tuupovaara, Pyhäselkä, Penttilä
Sosiaalityöntekijä 013 330 5714

Otsola, Kanervala, Siihtala
Sosiaalityöntekijä 013 330 5919

Eno
Sosiaalityöntekijä 013 330 5139

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Käyntiosoite
Vammaispalvelut, Länsikatu 15 rak.2, 1 krs., 80110 Joensuu

Keskusta pohjoinen (Siltakatu rajana) Otsola, Kanervala, Siihtala, Sirkkala, Karsikko, Multimäki, Kulho; sosiaaliohjaaja  013 330 5895

Keskusta eteläinen (Siltakatu rajana), Marjala, Noljakka, Linnunlahti, Penttilä, Vehkalahti; sosiaaliohjaaja 013 330 5818

Niinivaara, Hukanhauta, Karhunmäki, Iiksenvaara; sosiaaliohjaaja 013 330 5555

Utra, Rantakylä, Mutala, Käpykangas, Raatekangas, Pilkko, Kytö; sosiaaliohjaaja 013 330 5841 

Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja Pyhäselän alue
Sosiaaliohjaaja 013 330 5854

Enon alue
Sosiaaliohjaaja 013 330 5195

Juuka

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5350
Sosiaaliohjaaja 013 330 5449
Sosiaaliohjaaja 013 330 5105
Käyntiosoite
Ylämyllyntie 94, 80400 Liperi

Kitee

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5893
Sosiaalityöntekijä 013 330 5340
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Hovintie 3, 1.krs, 82500 Kitee

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5339
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Hovintie 3, 82500 Kitee

Kontiolahti

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5893
Sosiaalityöntekijä 013 330 5919
Sosiaaliohjaaja 013 330 5742
Käyntiosoite
Vammaispalvelut, Länsikatu 15 rak.2, 1 krs., 80110 Joensuu

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5156
Käyntiosoite
Vammaispalvelut, Länsikatu 15 rak.2, 1 krs., 80110 Joensuu

Lieksa

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5117
Sosiaaliohjaaja 013 330 5456 (Teeritie, Venny, Kirsikoti ja Toukola)
Sosiaaliohjaaja 013 330 5604
Sosiaaliohjaaja 013 330 5048 (Riihitie ja Pekan palvelukoti)
Käyntiosoite
Ylämyllyntie 94, 80400 Liperi

Liperi

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5076
Sosiaaliohjaaja 013 330 5048 (Honkalampi)
Käyntiosoite
Honkalampi-keskus, Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5048
Käyntiosoite
Honkalampi-keskus, Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly

Nurmes

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5038
Sosiaaliohjaaja 013 330 5414 (Kuusikumpu, Aspa Kotiharju ja Yläkarjalan hoitokoti)
Sosiaaliohjaaja 013 330 5048 (Palvelukoti Vilja)
Sosiaaliohjaaja 013 330 5449 (Palvelukoti Poikolanpiha)
Käyntiosoite
Ylämyllyntie 94, 80400 Liperi

Outokumpu

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5076
Sosiaaliohjaaja 013 330 5181
Käyntiosoite
Honkalampi-keskus, Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5181 (Mäkitupa, Hilma ja Koivulakoti)
Käyntiosoite
Outokummun sosiaalitoimisto, Lammenkatu 14, 83500 Outokumpu

Polvijärvi

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5350
Sosiaaliohjaaja 013 330 5105
Käyntiosoite
Honkalampi-keskus, Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly ja Sosiaalitoimisto, Polvijärventie 20, 83701 Polvijärvi

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5211
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Polvijärventie 20, 83700 Polvijärvi

Rääkkylä

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5893
Sosiaalityöntekijä 013 330 5340
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Hovintie 3, 1. krs, 82500 Kitee

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5339
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Hovintie 3, 1. krs, 82500 Kitee

Tohmajärvi

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Vammaispalvelujen sosiaalityö, johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5893
Vammaispalvelujen sosiaalityö, sosiaalityöntekijä 013 330 5340
Käyntiosoite
Hovintie 3, 1.krs, 82500 Kitee

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Vammaispalvelun sosiaaliohjaus, vastaava ohjaaja 050 436 2376
Sosiaaliohjaaja 013 330 5339
Sosiaaliohjaaja 013 330 5307
Sosiaaliohjaaja 013 330 6238
Käyntiosoite
Hovintie 3, 1. krs, 82500 Kitee

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut Tee hakemus verkossa

Yhteystiedot - vammaispalvelujen puhelinneuvonta

Yhteystiedot

Vammaispalvelujen puhelinneuvonta
asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Puh. 013 330 5552
ma–pe klo 8–11 ja 12–15

Henkilökunnan yhteystiedot perhe ja sosiaalipalvelut

Lomake Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

vammaisten yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi

somejako