Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Etsitkö tätä?

Vaikeavammaisten palvelut

Vammaispalveluja myönnettäessä ei huomioida hakijan tuloja ja varallisuutta, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta. Palvelut myönnetään vammaispalvelulain perusteella ja ne kuuluvat erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin.

Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja laaditaan palvelusuunnitelma kotikäynnin yhteydessä. Palvelusuunnitelma on sopimus, jossa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne ja elämisen taidot kokonaisvaltaisesti. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tukitoimet, joilla pyritään auttamaan arjessa selviytymistä ja tukemaan omatoimisuutta.

Palvelusuunnitelman laatimisesta vastaa Siun sote. Se tehdään aina yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palvelusuunnitelman laatimisessa kuullaan tarvittaessa myös eri asiantuntijoita.

Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan, hänen perheensä ja lähiyhteisönsä esittämät toiveet ja tarpeet palveluista ja tukitoimista. Suunnitelmassa sovitaan haettavista palveluista sekä siitä, kuka vastaa mistäkin palvelusuunnitelmaan kirjatusta asiasta.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat

Määrärahasidonnaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia ovat

 • ylimääräiset vaatekustannukset
 • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet
 • sopeutumisvalmennus
 • ylimääräiset erityisravintokustannukset.

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaiselle henkilölle voidaan tarvittaessa myöntää erityishuollon palveluja, jos sen tarve johtuu ensisijaisesti kehitysvammasta ja yleiset palvelut eivät riitä kattamaan riittävää palvelutarvetta.

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen ihmisen suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, toimeentulosta ja sopeutumisesta yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja huolenpito.
  
Kehitysvammaisen erityishuolto-ohjelma laaditaan, mikäli asiakas ei saa tarvitsemiaan palveluja ensisijaisten lakien perusteella tai ne eivät ole asiakkaan edun mukaisia.

Erityishuollon yksilölliseksi toteuttamiseksi jokaiselle sen piirissä olevalle henkilölle tulee laatia erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelma laaditaan yhteistyössä asianomaisen henkilön, hänen edunvalvojansa tai muun huoltajansa ja mahdollisesti muiden sidosryhmien kanssa. Ohjelma on tarpeen mukaan tarkistettava.

Erityishuoltona myönnettävistä palveluista päätöksen tekee Päätöksiä tekevä vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä.

Erityishuoltoon kuuluvia palveluja voivat olla esimerkiksi

 • asumispalvelut
 • työ- ja päivätoiminta
 • kuntouttava päivähoito
 • aamu- ja iltapäivätoiminta
 • erityisryhmien asiantuntijapalvelut
 • vakituisen tai tilapäisen hoidon järjestäminen.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut koskevat ensisijaisesti myös kehitysvammaisia ihmisiä.

 

Vammaispalvelujen puhelinneuvonta p. 013 330 2807 on tarkoitettu sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneille.

Puhelinneuvonta palvelee maanantaista keskiviikkoon klo 8.30 - 10.30.

 

Kuljetuspalveluasiat/sosiaaliohjaajat

 • Ilomantsi, Lieksa, Kontiolahti ja Joensuu (Eno, Uimaharju, Marjala ja Noljakka) p. 013 330 5604

 • Joensuu (muut kuin yllä mainitut alueet) p. 013 330 5742

 • Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi p. 013 330 5307

 • Nurmes, Juuka, Valtimo, Polvijärvi, Outokumpu, Liperi ja Heinävesi p. 013 330 5105

 

Palvelutarpeenarviointiyksikkö (uudet asiakkuudet)

Läntinen ja pohjoinen alue, sosiaalityöntekijä, p. 013 330 5732

sosiaalityöntekijä, p. 013 330 5919

Läntinen alue, sosiaaliohjaaja, p. 013 330 5211

Pohjoinen alue, sosiaaliohjaaja, p. 013 330 5604

Keskinen ja eteläinen alue, sosiaalityöntekijä, p. 013 330 5549

sosiaalityöntekijä, p. 013 330 5919

Keskinen ja eteläinen alue, sosiaaliohjaaja, p. 013 330 5597

Keskinen ja eteläinen alue, sosiaaliohjaaja, p. 013 330 5818

 

Sisältöjulkaisija

Heinävesi

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5105
Sosiaalityöntekijä 013 330 5140
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Käyntiosoite
Ylämyllyntie 94
Postiosoite
80400 Ylämylly

Ilomantsi

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Sosiaalityöntekijä 013 330 5535

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5195
Käyntiosoite
Ilomantsin sosiaalitoimisto, Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi

Joensuu

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Käyntiosoite
Vammaispalvelut, Länsikatu 15 rak.2, 1 krs., 80110 Joensuu

Joensuu

Keskusta (eteläinen, Siltakatu rajana), Penttilä, Pyhäselkä, Vehkalahti ja Reijola 
Sosiaalityöntekijä 013 330 5772

Keskusta (pohjoinen, Siltakatu rajana), Marjala, Noljakka ja Linnunlahti
Sosiaalityöntekijä 013 330 5772

Utra, Rantakylä, Mutala, Sirkkala, Karsikko, Multimäki, Kulho, Käpykangas, Raatekangas, Pilkko ja Kytö
Sosiaalityöntekijä 013 330 5865

Niinivaara, Hukanhauta, Karhunmäki ja Iiksenvaara
Sosiaalityöntekijä 013 330 5670

Kiihtelysvaara ja Tuupovaara
Sosiaalityöntekijä 013 330 5535

Otsola, Kanervala ja Siihtala
Sosiaalityöntekijä 013 330 5772

Eno ja Uimaharju
Sosiaalityöntekijä 013 330 5535

 

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Käyntiosoite
Vammaispalvelut, Länsikatu 15 rak.2, 1 krs., 80110 Joensuu

Keskusta pohjoinen (Siltakatu rajana) Otsola, Kanervala, Siihtala, Sirkkala, Karsikko, Multimäki, Kulho; sosiaaliohjaaja  013 330 5895

Keskusta eteläinen (Siltakatu rajana), Marjala, Noljakka, Linnunlahti, Penttilä, Vehkalahti; sosiaaliohjaaja 013 330 5417

Niinivaara, Hukanhauta, Karhunmäki, Iiksenvaara; sosiaaliohjaaja 013 330 5555

Utra, Rantakylä, Mutala, Käpykangas, Raatekangas, Pilkko, Kytö; sosiaaliohjaaja 013 330 5841 

Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja Pyhäselän alue
Sosiaaliohjaaja 013 330 5854

Enon alue
Sosiaaliohjaaja 013 330 5195

Juuka

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Sosiaalityöntekijä 013 330 5140
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä (Poikolanpiha) 013 330 5038
Sosiaaliohjaaja 013 330 5449
Käyntiosoite
Poikolantie 1
Postiosoite
83900 Juuka

Kitee

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Sosiaalityöntekijä 013 330 5340
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Hovintie 3, 1.krs, 82500 Kitee

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5339
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Hovintie 3, 82500 Kitee

Kontiolahti

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Sosiaalityöntekijä 013 330 5399
Käyntiosoite
Vammaispalvelut, Länsikatu 15 rak.2, 1 krs., 80110 Joensuu

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5156
Käyntiosoite
Vammaispalvelut, Länsikatu 15 rak.2, 1 krs., 80110 Joensuu

Lieksa

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5456
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5350
Käyntiosoite
Kuhmonkatu 32
Postiosoite
81700 Lieksa

Liperi

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaalityöntekijä 013 330 5076
Sosiaaliohjaaja 013 330 5048 Honkalampi, Riihitie, Pekan palvelukoti ja Vilja
Sosiaaliohjaaja 0133305181 Koivulakoti
Käyntiosoite
Honkalampi-keskus, Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5048
Käyntiosoite
Honkalampi-keskus, Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly

Nurmes

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Sosiaalityöntekijä 013 330 5038
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaaliohjaaja 013 330 5414
Käyntiosoite
Mottikatu 1
Postiosoite
75500 Nurmes

Outokumpu

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Sosiaalityöntekijä 013 330 5076
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaaliohjaaja 013 330 5181
Käyntiosoite
Syrjäkatu 12
Postiosoite
83500 Outokumpu

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5181
Käyntiosoite
Outokummun sosiaalitoimisto, Lammenkatu 14, 83500 Outokumpu

Polvijärvi

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Sosiaalityöntekijä 013 330 5140
Johtava sosiaalityöntekijä 013 330 5024
Sosiaaliohjaaja 013 330 5211
Sosiaaliohjaaja(Kurjenpolvi ja Verkolampi) 013 330 5449
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Polvijärventie 20, 83701 Polvijärvi

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5211
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Polvijärventie 20, 83700 Polvijärvi

Rääkkylä

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Sosiaalityöntekijä 013 330 5340
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Hovintie 3, 1. krs, 82500 Kitee

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5339
Käyntiosoite
Sosiaalitoimisto, Hovintie 3, 1. krs, 82500 Kitee

Tohmajärvi

Vammaispalvelujen sosiaalityö

Puhelin ja soittoajat
Vammaispalvelujen sosiaalityö, sosiaalityöntekijä 013 330 5340
Käyntiosoite
Hovintie 3, 1.krs, 82500 Kitee

Vammaispalvelujen sosiaaliohjaus

Puhelin ja soittoajat
Sosiaaliohjaaja 013 330 5339
Käyntiosoite
Hovintie 3, 1. krs, 82500 Kitee

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut Tee hakemus verkossa

Yhteystiedot - vammaispalvelujen puhelinneuvonta

Yhteystiedot

Vammaispalvelujen puhelinneuvonta
asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Puh. 013 330 2807
ma–ke klo 8.30–10.30

 

 

Henkilökunnan yhteystiedot perhe ja sosiaalipalvelut

vammaisten yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

lahella.fi

somejako