Asiointi kuva

Ikäihmisten asumispalvelun palveluseteli

Ikäihmisten asumispalvelua järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalveluun kuuluu kodinomainen, viihtyisä ja asiakkaan tarpeisiin vastaava asunto, siihen keskeisesti liittyvät tukipalvelut sekä kuntoutumista edistävä hoito ja hoiva. Tukipalveluita voivat olla esimerkiksi ateriapalvelut ja siivous. Asumispalvelun sisältö ja laatuvaatimukset on määritelty tarkemmin ikäihmisten asumispalvelujen sääntökirjassa.

Asumispalveluja ovat

  • pitkäaikainen palveluasuminen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan asuminen ja selviytyminen mahdollisimman kauan kodinomaisissa olosuhteissa. Palveluasumisessa hoitohenkilökunta on paikalla aamusta iltaan ja tarvittaessa apua on saatavilla myös yöllä. Palveluasuminen sisältää hoivan ja hoidon, ateriat, siivouspalvelun, tarvikkeet, vaatehuollon, hoivaan tarvittavat välineet ja muut palvelut, kuten avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella.Asiakas maksaa itse vuokran, lääkkeet, henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet, itsehankittavat hoitotarvikkeet sekä vaatteet tms. henkilökohtaiset tarvikkeet.
     
  • pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautinen. Tehostettu palveluasuminen sisältää hoivan ja hoidon, ateriat, siivouspalvelun, vaatehuollon, avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella.Asiakas maksaa itse vuokran, lääkkeet, henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet, itsehankittavat hoitotarvikkeet sekä vaatteet tms. henkilökohtaiset tarvikkeet.
     
  • lyhytaikainen hoito, jossa asiakas on tarvittaessa lyhyen jakson palveluasumisen yksikössä. Tavoitteena on tukea kotona selviytymistä ja siirtää pitkäaikaisen palveluasumisen tarvetta. Lyhytaikaista asumispalvelua voidaan käyttää esim. omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi tai toipilasvaiheeseen akuutin sairauden jälkeiseen kuntouttamiseen tai muissa ennalta sovituissa lyhytaikaisissa asumispalvelutarpeissa. Asumispalvelu voi kestää yhdestä (1) päivästä kolmeen (3) kuukauteen. Lyhytaikainen asumispalvelu sisältää hoivan ja hoidon, ateriat, avustamisen asunnossa ja sen ulkopuolella, vuokran, siivouspalvelun, vaatehuollon ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet. Asiakas maksaa itse lääkkeet ja henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet, itsehankittavat hoitotarvikkeet sekä vaatteet tms. henkilökohtaiset tarvikkeet.
     

Palveluseteli on tulosidonnainen. Asiakas maksaa itse palvelusetelin arvon ja palvelusetelituottajan asumispalvelulle määrittelemän hinnan erotuksen.

Valitse palvelusetelituottaja

Kun olet saanut palvelusetelin, vertaile Siun soten hyväksymiä palvelusetelituottajia ja valitse itsellesi sopivin. Ota yhteyttä valitsemaasi palvelusetelituottajaan. Palvelusetelituottaja tekee kanssasi sopimuksen, johon kirjataan keskeiset sovitut asiat, oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin. 

Palvelusetelillä tuotettavassa ikäihmisten asumispalveluissa asiakas valitsee itse palveluntuottajan Siun soten hyväksymien palvelusetelituottajien listalta.

Palvelusetelituottajalle

Ikäihmisten asumispalvelujen sääntökirja koostuu kahdesta osasta, yleinen ja palvelukohtainen osa. Sääntökirjasta löydät vaatimukset palveluntuottamiselle, joten lue sääntökirja huolellisesti ennen palvelusetelituottajaksi hakeutumista.

Hakeudu palvelusetelituottajaksi Palse.fi-portaalin kautta ja liitä hakemukseen sääntökirjassa vaaditut liitteet.

Yhteystiedot Ikäihmisten palvelut Seniorineuvonta Ankkuri

SENIORINEUVONTA ANKKURI

Puh. 013 330 2890
Soittoajat arkisin klo 9-15.
Voit jättää takaisinsoittopyynnön, jos numero on varattu.

seniorineuvonta.ankkuri(at)siunsote.fi

Rauhankatu 1 A, Matti-talo, 80100 Joensuu.
Asiointi vain ajanvarauksella.

Seniorineuvonta Ankkurista saat tietoa ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista, erilaisista asumisen vaihtoehdoista, sosiaalietuuksista sekä kuljetuspalveluista. Voit tehdä myös ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta.

Ankkuriin voivat olla yhteydessä ikäihmiset, heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

somejako