Palveluseteli kuva terveydenhoitopalvelut

Ajokorttitodistuksen palveluseteli

Ajokorttitodistuksen palvelusetelipalveluun ei ole tällä hetkellä palvelusetelituottajia.

Ajokorttitodistus palveluseteli on vaihtoehto Siun soten terveysasematoiminnan omana toimintana järjestetylle palvelulle. Palveluseteli voidaan myöntää arvion perusteella Siun soten alueella asuvalle yli 18-vuotiaaalle asiakkaalle.

Hyvinvointialue on velvollinen huolehtimaan siitä, että sen asukas tai terveyskeskuksen potilas saa terveydentilaansa koskevan todistuksen tai lausunnon silloin, kun todistuksen tai lausunnon tarve perustuu terveydenhuoltolakiin (1326/2010), taikka on asukkaan tai potilaan hoidon, toimeentulon, opiskelun tai muun vastaavan syyn kannalta välttämätöntä.

Ajokortin hankkimiseen ja uusimiseen tarvitaan liitteeksi ajokorttitarkastuksesta saatava lääkärintodistus (Lääkärinlausunto ajokyvystä F122).

Palvelusetelituottajalle

Hakeudu palvelusetelituottajaksi miunpalvelut.fi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen sääntökirjassa mainitut liitteet.

Ajokorttitodistus palvelusetelisääntökirja koostuu kahdesta osasta, yleisestä ja palvelukohtaisesta osasta. Sääntökirjasta löydät vaatimukset palveluntuottamiselle, joten lue sääntökirja huolellisesti ennen palvelusetelituottajaksi hakeutumista.

Linkki Ajokorttitodistuksen palveluseteli yhteystiedot

Yhteystiedot

somejako