Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua jatkuvasti. Hakeutuminen tapahtuu miunpalvelut.fi- tai parastapalvelua.fi- sähköisten asiointipalvelujen kautta. Miunpalvelujen kautta yhdellä hakeutumisella voi hakeutua tuottajaksi useampaan eri palveluun. Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai Katso-tunnuksilla.

Hakeutumista ennen palveluntuottajan tulee tutustua huolellisesti sääntökirjaan, joka koostuu kahdesta osasta: yleinen osio ja palvelukohtainen osio. Palveluntuottaja sitoutuu palvelusetelisääntökirjoissa mainittuihin ehtoihin ja velvoitteisiin hyväksyttäessään palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajalla tulee olla kaikki vaadittavat lakisääteiset sekä palvelukohtaiset liitteet hakeutuessaan palveluntuottajaksi.
 

Ajankohtaista: Kaikki palvelusetelit siirtyvät Vaana-järjestelmään 31.10. mennessä

PSOP-järjestelmän omistaja Kuntien Tiera kilpailuttaa uudelleen järjestelmätuottajan. Siun sotessa käytössä oleva PSOP-järjestelmän parastapalvelua.fi sopimus päättyy 31.10.2019.

PSOP:ssa olevat palvelusetelit siirretään seteleittäin touko-lokakuussa Vaanaan. Siirto tapahtuu palveluseteli kerrallaan touko-lokakuun aikana. Ensimmäinen siirrettävä palveluseteli on monivammaisten lasten ja nuorten kotiin annettavat hoiva- ja hoitopalvelut, jonka jälkeen siirretään henkilökohtainen apu. Molemmat siirrot tapahtuvat touko-kesäkuussa. Elokuussa on työ- ja päivätoiminnan vuoro. Lääkkeiden annosjakelu viedään Vaanaan syys-lokakuun aikana. 

Viestintää tehdään yksityiskohtaisemmin, kun asioissa edetään. Vaanan käytöstä järjestetään koulutusta.

Lisätietoja: palveluseteli(at)siunsote.fi

Kaikkiin palvelusetelihakemuksiin vaadittavat asiakirjat:

 • Palveluntuottajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriin kuulumisen tarkistamme YTJ-palvelusta, joten tästä ei tarvitse olla erillistä liitettä

Seuraavien asiakirjojen tulee olla alle 3 kk vanhoja:

 • Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta

 • Tai jos on verovelkaa: verovelkatodistus ja selvitys siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty

 • Vakuutusyhtiön todistus potilasvahinko-tai vastuuvakuutuksen voimassaolosta

 • Todistus lakisääteisistä vakuutusmaksuista (YEL, TYEL, tapaturmavakuutus)

  • YEL-vakuutus: jos olet 18–67-vuotias, olet toiminut yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta, työtulosi ovat vuonna 2019 vähintään 7 799,37 euroa ja työskentelet omistamassasi yrityksessä.

  • TYEL-vakuutus: jos sinulla on työsuhteessa olevia työntekijöitä, työntekijät ovat 18-67-vuotiaita ja työstä maksettu palkka on vähintään 58,19 €/kk

  • Tapaturmavakuutus: Työnantajalla on velvollisuus ottaa tapaturmavakuutus työsuhteessa oleville työntekijöilleen työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Jos työnantajan työntekijöilleen kalenterivuoden aikana maksama palkkasumma on enintään 1200 euroa, hän on vapaa tapaturmavakuutusvelvollisuudesta.

Lisäksi tarvitaan palvelukohtaisia liitteitä, jotka on mainittu palvelukohtaisten sääntökirjojen lopussa.
 

Palvelusetelillä tuotettavan palvelun edellytys on, että palveluntuottaja on hyväksytty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin tai Siun soten ylläpitämään tukipalvelurekisteriin.

Miunpalvelujen kautta palveluntuottaja voi hakeutua tukipalvelutuottajarekisteriin, hyväksymisestä tehdään erillinen päätös.

Yhteystiedot

palveluseteli(at)siunsote.fi