Asiointi kuva

Palvelusetelituottajat

Ennen hakeutumista palveluntuottajan tulee tutustua huolellisesti palvelusetelisääntökirjaan, joka koostuu kahdesta osasta: yleinen osa ja palvelukohtainen osa. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan palvelusetelisääntökirjojen vaatimuksia palvelusetelituottajana toimiessaan. Hakeutuessaan palvelusetelituottajaksi, palveluntuottajalla tulee olla kaikki vaadittavat lakisääteiset sekä palvelukohtaiset asiakirjat, jotka on mainittu palvelukohtaisissa sääntökirjoissa.

Hakeutuminen

Suun terveydenhuollon palvelusetelituottajaksi hakeutuminen tapahtuu palse.fi-portaalin kautta 18.9.2023 alkaen.

Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua jatkuvasti ja hakeutuminen tapahtuu Miunpalvelut -verkkopalvelun kautta. Palveluun tunnistaudutaan sähköisesti Suomi.fi -tunnistamisen avulla. Miunpalvelujen kautta voi yhdellä hakeutumisella hakeutua palvelusetelituottajaksi useampaan eri palvelusetelipalveluun.

Hakemuksen käsittelyaika on noin yksi kuukausi (1 kk) hakemuksen saapumisesta. Mikäli hakemus on puutteellinen, Siun sote lähettää palveluntuottajalle hakemuksen täydennettäväksi Miunpalvelujen kautta. Puutteellisesti täytetty hakemus jatkaa käsittelyaikaa.

Palvelusetelillä tuotettavan palvelun edellytys on, että palveluntuottaja on hyväksytty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin tai Siun soten ylläpitämään tukipalvelurekisteriin.

Mikäli palveluntuottaja hakeutuu tukipalvelujen ja/tai henkilökohtaisen avun palvelusetelipalveluun, tulee palveluntuottajan olla ensin hyväksytty Siun soten tukipalvelurekisteriin. Tukipalvelurekisteröinnin jälkeen palvelusetelituottajaksi hakeutuminen tukipalvelujen ja/tai henkilökohtaisen avun palvelusetelin osalta voidaan tarkastaa. Lisätietoja sekä hakeutuminen Siun soten tukipalvelurekisteriin.

Palveluseteli yhteystiedot

Yhteystiedot

palveluseteli(at)siunsote.fi

Palvelusetelisuunnittelija
Sonja Ilves
Puh. 013 330 4437

Palvelusetelisuunnittelija
Heidi Mikkonen
Puh. 013 330 8335
 

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen lomake

somejako