Siun sote kuva

Kuulutukset

Tällä sivulla julkaistaan hyvinvointialuelain 113§:n mukaiset hyvinvointialueen julkiset kuulutukset ja tiedoksiannot, ellei niitä ole julkaistu muualla hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Sisältöjulkaisija

angle-left Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 11.5.2021 koskien Ilomantsin kunnan ja Outokummun kaupungin tekemää kunnallisvalitusta
17.05.2021

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 11.5.2021 koskien Ilomantsin kunnan ja Outokummun kaupungin tekemää kunnallisvalitusta

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 11.5.2021 antamillaan päätöksillä 00821, 00950, 00822 ja 00951/19/2299 hylännyt (osin jättänyt tutkimatta) Ilomantsin kunnan ja Outokummun kaupungin kunnallisvalitukset yhtymävaltuuston 19.3.2019 § 7 tekemästä päätöksestä, joka koski jäsenkuntien maksuosuuksia vuodelta 2018.

Samana päivänä antamallaan päätöksellä 00631/19/2299 hallinto-oikeus on kumonnut yhtymähallituksen päätöksen 1.3.2019 § 48, jolla oli tutkittu Ilomantsin kunnan tekemä oikaisuvaatimus yhtymähallituksen päätöksestä 5.2.2019 § 21. Ilomantsin kunnan valitus muilta osin jätettiin tutkimatta.

Päätökset muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävinä kuntayhtymä kirjaamossa (Tikkamäentie 16, M-talo 3 kerros, Joensuu).

somejako