Asiointi kuva

Hoitoon pääsy (hoitotakuu)

Hoitoon pääsy (hoitotakuu)

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireellistä hoitoa varten terveysasemilla ja sairaaloissa on päivystysvastaanotot.

Kiireetöntä hoitoa tarjotaan kunnan asukkaille terveysasemilla. Hoitoon pääsylle on taattu tietyt määräajat. Potilaalle on järjestettävä mahdollisuus päästä hoitoon muualle, jos oma terveysasema tai sairaala ei pysty järjestämään hoitoa määräajassa. Potilaalle ei aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja.

Hoitoon pääsy (hoitotakuu) perusterveydenhuollossa pth

Lisätietoja hoitoon pääsy (hoitotakuu)

somejako