Odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Alla olevat keskimääräiset odotusajat ovat heinä–joulukuulta 2018. (Suluissa edellisen puolivuotiskauden odotusajat).

  • Tilapäinen kotihoito 2,7 vuorokautta (3,2 vrk)
  • ​Säännöllinen kotihoito 9,0 vuorokautta (4,0 vrk)
  • Ateriapalvelut 4,7 vuorokautta (2,7 vrk)
  • Turvapalvelut 6,4 vuorokautta (6,9 vrk)
  • Muut tukipalvelut 7,0 vuorokautta (5,5 vrk)
  • Palvelusetelit, kotona asumisen tuki 3,4 vuorokautta (2,1 vrk)
  • Omaishoidon tuki 14,7 vuorokautta (20,8 vrk)
  • Tehostettu asumispalvelu 2,1 kuukautta (2,4 kk)