Asiointi kuva

Odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Alla keskimääräiset odotusajat ajalta 1.1.-30.6.2021. (Suluissa edellisen puolivuotiskauden odotusajat).

  • Tilapäinen kotihoito 0 vuorokautta (0,3 vrk)
  • ​Säännöllinen kotihoito 0,7 vuorokautta (0,1 vrk)
  • Ateriapalvelut 2,8 vuorokautta (3,4 vrk)
  • Turvapalvelut 7,1 vuorokautta (3,6 vrk)
  • Omaishoidon tuki 48 vuorokautta (39,6 vrk)
  • Tehostettu asumispalvelu 101,5 vuorokautta (80 vrk)

somejako