Asiointi kuva

Odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Alla keskimääräiset odotusajat ajalta 1.1.-30.6.2022. (Suluissa edellisen puolivuotiskauden odotusajat).

  • Tilapäinen kotihoito 4,0 vuorokautta (1,0 vrk)
  • ​Säännöllinen kotihoito 3,8 vuorokautta (3,0 vrk)
  • Ateriapalvelu 5,6 vuorokautta (2,7 vrk)
  • Turvapalvelu 12,9 vuorokautta (7,5 vrk)
  • Omaishoidontuki 17,8 vuorokautta (29,1 vrk)
  • Tehostettu asumispalvelu 123,1 vuorokautta (107,0 vrk)

somejako