Asiointi kuva

Odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Alla keskimääräiset odotusajat ajalta 1.1.-30.6.2020. (Suluissa edellisen puolivuotiskauden odotusajat).

  • Tilapäinen kotihoito 0,2 vuorokautta (0 vrk)
  • ​Säännöllinen kotihoito 3,9 vuorokautta (2,5 vrk)
  • Ateriapalvelut 5,5 vuorokautta (1,9 vrk)
  • Turvapalvelut 3,8 vuorokautta (3,2 vrk)
  • Omaishoidon tuki 33,8 vuorokautta (54,3 vrk)
  • Tehostettu asumispalvelu 2,8 kuukautta (2,9 kk)

somejako