Asiointi kuva

Odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Alla keskimääräiset odotusajat ajalta 1.7.-31.12.2021. (Suluissa edellisen puolivuotiskauden odotusajat).

  • Tilapäinen kotihoito 1,0 vuorokautta (0,0 vrk)
  • ​Säännöllinen kotihoito 3,0 vuorokautta (0,7 vrk)
  • Ateriapalvelut 2,7 vuorokautta (2,8 vrk)
  • Turvapalvelut 7,5 vuorokautta (7,1 vrk)
  • Omaishoidon tuki 29,1 vuorokautta (48,0 vrk)
  • Tehostettu asumispalvelu 107,0 vuorokautta (101,5 vrk)

somejako