Asiointi kuva

Odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Alla olevat keskimääräiset odotusajat ovat tammi–kesäkuulta 2019. (Suluissa edellisen puolivuotiskauden odotusajat).

  • Tilapäinen kotihoito 0,3 vuorokautta (2,7 vrk)
  • ​Säännöllinen kotihoito 1,9 vuorokautta (9,0 vrk)
  • Ateriapalvelut 2,3 vuorokautta (4,7 vrk)
  • Turvapalvelut 3,4 vuorokautta (6,4 vrk)
  • Omaishoidon tuki 38,5 vuorokautta (14,7 vrk)
  • Tehostettu asumispalvelu 2,9 kuukautta (2,1 kk)

somejako