Asiointi kuva

Odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Alla keskimääräiset odotusajat ajalta 1.7.-31.12.2022. (Suluissa edellisen puolivuotiskauden odotusajat).

  • Tilapäinen kotihoito 9,0 vuorokautta (4,0 vrk)
  • ​Säännöllinen kotihoito 7,8 vuorokautta (3,8 vrk)
  • Ateriapalvelu 4,5 vuorokautta (5,6 vrk)
  • Turvapalvelu 12,6 vuorokautta (12,9 vrk)
  • Omaishoidontuki 18,9 vuorokautta (17,8 vrk)
  • Tehostettu asumispalvelu 113,1 vuorokautta (123,1 vrk)

somejako