Asiointi kuva

Odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Alla keskimääräiset odotusajat ajalta 1.1.-30.6.2023. (Suluissa edellisen puolivuotiskauden odotusajat).

  • Tilapäinen kotihoito 10,0 vuorokautta (9,0 vrk)
  • ​Säännöllinen kotihoito 17,1 vuorokautta (7,8 vrk)
  • Ateriapalvelu 7,5 vuorokautta (4,5 vrk)
  • Turvapalvelu 8,0 vuorokautta (12,6 vrk)
  • Omaishoidontuki 17,7 vuorokautta (18,9 vrk)
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen 98,8 vuorokautta (113,1 vrk)

somejako