Asiointi kuva

Odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikääntyneiden sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Alla keskimääräiset odotusajat ajalta 1.7.-31.12.2023. (Suluissa edellisen puolivuotiskauden odotusajat).

  • Tilapäinen kotihoito 8,0 vuorokautta (10,0 vrk)
  • ​Säännöllinen kotihoito 7,8 vuorokautta (17,1 vrk)
  • Ateriapalvelu 8,6 vuorokautta (7,5 vrk)
  • Turvapalvelu 11,4 vuorokautta (8,0 vrk)
  • Omaishoidontuki 16,8 vuorokautta (17,7 vrk)
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen 123,7 vuorokautta (98,8 vrk)

somejako