Asiointi kuva

Odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Alla keskimääräiset odotusajat ajalta 1.7.-31.12.2019. (Suluissa edellisen puolivuotiskauden odotusajat).

  • Tilapäinen kotihoito 0 vuorokautta (0,3 vrk)
  • ​Säännöllinen kotihoito 2,5 vuorokautta (1,9 vrk)
  • Ateriapalvelut 1,9 vuorokautta (2,3 vrk)
  • Turvapalvelut 3,2 vuorokautta (3,4 vrk)
  • Omaishoidon tuki 54,3 vuorokautta (38,5 vrk)
  • Tehostettu asumispalvelu 2,9 kuukautta (2,9 kk)

somejako