Asiointi kuva

Odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat julkaistaan palvelukohtaisesti.

Alla keskimääräiset odotusajat ajalta 1.7.-31.12.2020. (Suluissa edellisen puolivuotiskauden odotusajat).

  • Tilapäinen kotihoito 0,3 vuorokautta (0,2 vrk)
  • ​Säännöllinen kotihoito 0,1 vuorokautta (3,9 vrk)
  • Ateriapalvelut 3,4 vuorokautta (5,5 vrk)
  • Turvapalvelut 3,6 vuorokautta (3,8 vrk)
  • Omaishoidon tuki 39,6 vuorokautta (33,8 vrk)
  • Tehostettu asumispalvelu 2,7 kuukautta (2,8 kk)

somejako