Asiointi kuva

Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen korvaava hoito. Palvelusetelillä omaishoitaja voi ostaa eimerkiksi asumispalvelua, kotiin annettavia hoivapalveluja, fysioterapiapalveluja sekä tukipalveluja Siun soten hyväksymiltä palveluntuottajilta.

Palvelusetelin arvo on 330 euroa kuukaudessa, johon sisältyy kolme lakisääteistä vapaata. Omaishoitaja voi käyttää palvelusetelin kuukausittain tai säästää niitä ja pitää kerralla pidemmän vapaan. Suositeltavaa on, että palveluseteli käytetään kuukausittain.

Palvelut, joita palvelusetelillä voi hankkia:

  • Kotipalvelun tukipalvelut, joita ovat ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.
  • Terapia- ja kuntoutuspalvelut eli omaishoitajan fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen, esim. hieronta, fysioterapia, lymfaterapia ja jalkojenhoito.
  • Päivätoiminta/kuntoutus. Palveluseteliä voi käyttää hoidettavan päivätoimintaan, jonka kesto on vähintään kuusi (6) tuntia/vuorokausi sisältäen kolme ateriaa (aamupala, lounas ja päiväkahvi). Palvelu ei sisällä matkoja.
  • Kotiin annettavat hoiva- ja hoitopalvelut, joita voivat olla hoidettavan päivittäisessä hoidossa avustaminen, valvonta ja huolenpito.
  • Lyhytaikainen asumispalvelu, jolla tarkoitetaan omaishoitajan vapaan ajaksi sovittua lyhytaikasjaksoa asumispalveluyksikössä.

Valitse palvelusetelituottaja

Kun olet saanut palvelusetelin, vertaile Siun soten hyväksymiä palvelusetelituottajia ja valitse itsellesi sopivin. Ota yhteyttä valitsemaasi palvelusetelituottajaan. Palvelusetelituottaja tekee kanssasi sopimuksen, johon kirjataan keskeiset sovitut asiat, oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin.

Siun soten hyväksymät omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelusetelituottajat

Palvelusetelituottajalle

Hakeudu palvelusetelituottajaksi miunpalvelut.fi-palvelun kautta ja liitä hakemukseen sääntökirjassa mainitut liitteet.

Omaishoidon lakisääteisen vapaan sääntökirja koostuu kahdesta osasta, yleinen ja palvelukohtainen osa. Sääntökirjasta löydät vaatimukset palveluntuottamiselle, joten lue sääntökirja huolellisesti ennen palvelusetelituottajaksi hakeutumista.

Yhteystiedot omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli

Yhteystiedot

somejako