Puheterapia lukivaikeus

Lukivaikeus

Lukivaikeudella tarkoitetaan lukemisen sujuvuuden ja luetun ymmärtämisen häiriötä, joka voi vaikuttaa lisäksi kirjoitetun kielen tunnistamiseen ja tuottamiseen. Lukivaikeuden ennusmerkkejä voidaan havaita jo kielen kehityksen varhaisvaiheissa. Niitä voivat olla muun muassa sanavaraston heikkous, nimeämisen haasteet, kuulomuistin kapeus sekä äänteiden ja kirjainten oppimisen vaikeudet. Lukivaikeus on vahvasti perinnöllinen. Lukivaikeus voi olla myös yhteydessä tarkkaavuushäiriöihin ja kielelliseen erityisvaikeuteen.

Lukivaikeus ilmenee

 • lukemaan ja/tai kirjoittamaan oppimisen haasteina ja hitautena

 • sujumattomana ja hitaana lukemisena

 • runsaina lukuvirheinä

 • kirjainten oppimisen haasteina

 • oikeinkirjoituksen haasteina

 • luetun ymmärtämisen haasteina

Miten luku- ja kirjoitustaidon kehitystä voi tukea?

Lapsen luku- ja kirjoitustaitoa on tärkeää tukea etenkin silloin, jos jollakin lähisukulaisella on todettu lukihäiriö. Tällöin kielellisen kehityksen tukeminen voidaan aloittaa jo varhaisessa vaiheessa. Esikouluiässä luku- ja kirjoitustaitoa voidaan tukea lukutaitoa ennakoivien lukivalmiuksien harjaannuttamisella. Lukutaidon kehittymistä edeltää kielen rakenteen oppiminen ja oivaltaminen, eli se, miten kieli koostuu erilaisista yksiköistä, kuten äänteistä, tavuista ja sanoista.

Keinoja lukivalmiuksien sekä luku- ja kirjoitustaidon harjoitteluun kotona:

 • Lorut ja riimittelyt. Riimittele sanoilla hauskasti, esimerkiksi "tatti-patti". Tämä auttaa lasta tiedostamaan sanojen äännerakenteita ja innostaa tulemaan mukaan sanomiseen. Voit myös pyytää lasta kuuntelemaan, mikä sana kuulostaa erilaiselta kuin muut, esimerkiksi "kukka-tuoli-sukka".

 • Tavuttaminen. Voitte yhdessä tavuttaa taputtaen arjessa esiintyviä sanoja esim. AU-TO, KIS-SA.

 • Alkuäänteiden harjoittelu. Voitte miettiä millä kirjaimella sanat alkavat. Voitte leikkiä esimerkiksi Laiva on lastattu – leikkiä ja sopia, että lastataan laivaa esimerkiksi A:lla alkavilla sanoilla. Vinkki: noppapeli, jonka avulla voi harjoitella äänteellistä tietoisuutta (pdf).

 • Kirjainten harjoittelu esimerkiksi kirjainkorteilla ja -magneeteilla. Kirjainkorteilla voitte pelata esimerkiksi muistipeliä nimeämällä aina nostetun kirjainkortin kirjaimen. Lopuksi voitte myös yhdistää kirjaimia ja harjoitella niiden lukemista.

  • Vinkki: Kirjainkortit on helppo askarrella itse: Leikkaa pahvista pieniä neliöitä ja kirjoita yhteen korttiin yksi iso kirjain (A, S, R jne.). Aloita harjoittelu yleisimmistä kirjaimista. Vältä sellaisia kirjaimia, joiden nimiä lapsi ei vielä kykene ääntämään oikein. Vierasperäiset kirjaimet kannattaa jättää viimeiseksi.

 • Lukivalmiuksia ja lukemista kehittävät tietokonepelit ovat usein lapsille mieluisia, esimerkiksi ilmaiseksi internetistä ladattava Ekapeli.

 • Yhdessä lukeminen herättää lapsen kiinnostusta kirjoitettua kieltä kohtaan ja heijastuu lapsen asenteeseen ja motivaatioon lukemista kohtaan. Vinkki: katso ohjeita Keskustelunomaiseen lukemiseen (pdf).

 • Kannusta lasta lukemiseen! Lukutaidon kehittyminen vaatii toistoa ja kärsivällisyyttä.

Yhteystiedot puheterapia

Yhteystiedot

Lasten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7834
ma, ti ja to, pe klo 11.30–12.30

Aikuisten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 8058
ke klo 12-13

Puheterapian palvelusihteeri
(jonotiedustelut ja ajanvarausasiat)
Puh. 013 330 8032
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14

Puheterapeuttien yhteystiedot löydät sivuston haun avulla (esim. avainsanalla "puheterapeutti")
Henkilökunnan yhteystietohaku

somejako