Kuntoutus kuva

Kuntoutus

Kuntoutuspalvelut sisältävät tutkimusta, ohjausta ja terapiaa. Kuntoutuksella pyrimme parantamaan tai ylläpitämään kuntoutujan toimintakykyä, elämäntilanteen hallintaa ja itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa.

Kuntoutusta tukevia palveluja ovat muun muassa

kuntoutumistalo.fi linkki

Tietoa, tukea ja ohjeita

kuntoutumistalo.fi

Fysioterapian Omaololinkit

Millaista hoitoa vaivasi vaatii?

somejako