Kuvakaruselli toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapeutin tekemään toimintakyvyn arviointiin. Toimintaterapia voi toteutua kertaohjauksena tai terapiajaksona.

Tavoitteena toimiva arki

Toimintaterapialla tuodaan apua arkeen niin, että ihminen rajoituksistaan huolimatta löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestään, tehdä työtä, viettää vapaa-aikaa ja leikkiä.

Tarvittaessa toimintaterapeutti osallistuu apuvälinetarpeen arviointiin, hankkii ja valmistaa asiakkaan tarvitsemia yksilöllisiä apuvälineitä sekä ohjaa niiden käytössä.

Toimintaterapeutteja työskentelee terveysasemilla, perhekeskuksissa, kotikuntoutuksessa, sairaalan osastoilla ja poliklinikoilla sekä kuntoutumisosastoilla ja kotona.

Milloin toimintaterapiaan?

Toimintaterapiaan voidaan ohjata silloin, kun ihmisellä on esimerkiksi

  • haasteita käsien käytössä, silmän ja käden yhteistyössä
  • ongelmia kuvien ja ympäristön hahmottamisessa
  • vuorovaikutuksen ongelmia
  • haasteita päivittäisissä toiminnoissa, kuten ruoanlaitto, asioiminen, peseytyminen ja liikkuminen
  • vaikeuksia leikki- ja koulutaidoissa.

Toimintaterapiasta voivat hyötyä muun muassa kehityksen häiriöistä kärsivät lapset ja nuoret, vajaakuntoiset työikäiset, ikääntyvät henkilöt sekä sairauden tai vammautumisen kokeneet henkilöt.

Lasten ja nuorten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on tarkoitettu lapsille ja heidän perheilleen. Alkukartoitukseen voi hakeutua ilman lähetettä.

Alkukartoituksessa arvioimme muun muassa käden taitoja, kehon hallintaa, näönvaraista hahmottamista, aistisäätelyä ja leikkiä. Siihen kuuluu 1–5 käyntiä, joiden aikana mietimme keinoja lapsen kehityksen tukemiseen kodissa ja päivähoidossa tai koulussa.

Terapiajakso voi toteutua yksilö- tai ryhmäkäynteinä yhdessä perheen kanssa laadittujen tavoitteiden mukaisesti.

Lasten toimintaterapia on maksutonta.

Kuvarivi toimintaterapia

Yhteystiedot

Puhelinasiointi

Heinävesi (1)
Ilomantsi (1)
Joensuu (6)
Kitee (1)
Kontiolahti (1)
Lieksa (1)
Liperi (1)
Nurmes (1)
Outokumpu (1)
Polvijärvi (1)

Palvelupaikat

Ilomantsi (1)
Joensuu (4)
Kitee (1)
Kontiolahti (1)
Lieksa (1)
Liperi (1)
  • Liperin terveysasema
  • Käsämäntie 111 C
  • 83100 Liperi

  • Heinäveden, Liperin, Polvijärven ja Outokummun asiakkaat.
Nurmes (1)

Yhteystiedot henkilökunta

Henkilökunnan yhteystiedot

kuntoutumistalo.fi linkki

Tietoa, tukea ja ohjeita

kuntoutumistalo.fi

somejako