varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen

Viivästynyt puheen ja kielen kehitys

Yleisin syy lasten puheterapiakäynteihin on viivästynyt puheen ja/tai kielen kehitys.

Viivästyneestä puheen ja kielen kehityksestä on kyse silloin, kun lapsen kielelliset taidot kehittyvät ikätovereita huomattavasti hitaammin. Tällöin kehitys ei ole välttämättä poikkeavaa vaan tyypilliseen kehitykseen nähden hitaampaa.

Puheen ja kielen kehityksen viivettä ilmenee jossain määrin lähes 20 %:lla lapsista. Monilla näistä lapsista viive ikätovereihin nähden kuroutuu kiinni ennen kuin lapsi täyttää 4 vuotta. Hieman alle puolella diagnosoidaan myöhemmin kielen kehityksen erityisvaikeus.

Jos lapsella epäillään puheen ja kielen kehityksen viivettä, on kehityksen tukeminen tärkeää aloittaa mahdollisimman varhain. Tukitoimet vahvistavat kielellisten taitojen karttumista ja ennaltaehkäisevät kielellisen vaikeuden vaikutusta lapsen elämään ja muuhun kehitykseen myöhemmässä vaiheessa.

Katso vinkkejä kielen kehityksen tukemiseen: Puheen ja kielen kehityksen tukeminen arjessa.

Yhteystiedot puheterapia

Yhteystiedot

Lasten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7834
ma, ti ja to, pe klo 11.30–12.30

Aikuisten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 8556
ma klo 12-13

Puheterapian palvelusihteeri
(jonotiedustelut ja ajanvarausasiat)
Puh. 013 330 8032
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14

Puheterapeuttien yhteystiedot löydät sivuston haun avulla (esim. avainsanalla "puheterapeutti")
Henkilökunnan yhteystietohaku

somejako