Kuntoutus kuva

Apuvälinepalvelut

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarkoituksena on

  • edistää henkilön kuntoutumista,
  • tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa
  • ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä.

Apuvälineen voi saada henkilö, jolla on toimintakykyä heikentävä ja itsenäistä selviytymistä vaikeuttava lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä.

Kun koet tarvitsevasi apuvälineen, ota yhteyttä Siun soten terveysaseman fysioterapian tai kuntoutuksen toimipisteeseen.

Siun sotessa apuvälinepalvelut perustuvat alueelliseen palvelusuunnitelmaan ja saatavuusperustesuositukseen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella.

Apuvälineen käyttöönotto

Apuvälineen hankinta käynnistyy asiakkaan, hänen läheistensä ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyössä laatiman suunnitelman pohjalta.

Apuvälinepalvelut sisältävät

  • apuvälineen arvioinnin,
  • käyttöön luovutuksen,
  • käytössä olevan apuvälineen ylläpidon ja
  • apuvälineen käytön päättymiseen liittyvät toimet.

Tavoitteena on löytää asiakkaan tarpeisiin, toimintakykyyn ja toimintaympäristöön soveltuva apuvälineratkaisu. Apuvälineen soveltuvuus kokeillaan aidossa toimintaympäristössä. 

Apuvälineen tarve voi olla jatkuva tai tilapäinen ja lyhytaikainen. Vaativien apuvälineiden arviointi, kokeilu ja hankinta kestävät kauemmin kuin tavallisimpien apuvälineiden. Joskus apuvälineen saamiseksi riittää yksi tapaaminen apuvälinealan asiantuntijan kanssa.

Apuvälineitä lainaavat toimipisteet

Terveysasemien fysioterapian tai kuntoutuksen toimipisteistä saat liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavat perusapuvälineet, kuten hygienia- ja liikkumisen apuvälineet ja erilaiset tuet.

Joensuun kantakaupungin alueen perusapuvälineet saat Siun soten apuvälinekeskuksesta Niinivaaralta.

Siun soten apuvälinekeskuksesta saat myös lasten ja aikuisten erikoisapuvälineet, kuten sähköiset liikkumisen apuvälineet, kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälineet ja raajaproteesit. Apuvälinekeskuksessa asiointiin tarvitset lääkärin tai julkisen sosiaali- tai terveydenhuollon kuntoutus- tai fysioterapiayksikön tai kuntoutuslaitoksen terveydenhuollon ammattihenkilön kirjallisen lähetteen.

Pohjois-Karjalan keskussairaalasta saat

Apuvälineen palautus

Siun soten apuvälinepalvelut omistaa kaikki määräaikaisesti tai toistaiseksi lainaamansa apuvälineet. Apuvälineen käytön päätyttyä se on palautettava lainaussopimuksessa mainittuun toimipisteeseen. Palauta apuväline puhdistettuna ja apuvälineen käyttäjän henkilötiedoilla sekä palautuksen syyllä varustettuna. Ne apuvälineet, joita ei tarvitse palauttaa, luovutetaan asiakkaalle omaksi.

Joensuun kantakaupungin alueella apuvälineitä voi palauttaa Siun soten apuvälinekeskukseen Niinivaaralle ja maakunnassa terveysasemien fysioterapian tai kuntoutuksen toimipisteisiin. Keuhkosairauksien poliklinikalta, silmäkeskuksesta tai korva-, nenä, ja kurkkutautien poliklinikalta saadut apuvälineet palautetaan suoraan kyseiselle erikoisklinikalle.

Siun soten terveysasemat Yhteystiedot

Siun soten terveysasemat

Yhteystiedot Apuvälinepalvelut

Yhteystiedot

Apuvälinekeskus

Joensuun kantakaupungin alueen apuvälinelainaamo
Erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelut
Puh. 013 330 2979
Soittoaika ma–pe klo 8–15

Osoite:
Niinivaarantie 52 (Niinivaaran ostoskeskus)
80200 Joensuu
avoinna ma–to klo 8–16 ja pe 8–15

somejako