Kuntoutus kuva

Kuntoutustutkimus

Kuntoutustutkimus on tarkoitettu työikäiselle henkilölle, jonka työ- ja toimintakyky on alentunut sairauden tai vamman vuoksi. Tutkimuksella selvitetään asiakkaan jäljellä olevaa työ- ja toimintakykyä sekä arvioidaan hänen kuntoutustarvettaan ja kuntoutusmahdollisuuksiaan. Kuntoutustutkimuksen tavoitteena on lääkinnällisen ja/tai ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatiminen asiakkaan ja yksikön työntekijöiden yhteistyönä.

Kuntoutustutkimuksen kokonaisuus suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti ja käyntikertoja voi olla yksi tai useampia. Kuntoutuksen poliklinikalla työskentelee kuntoutusylilääkäri, kuntoutussosiaalityöntekijä sekä kuntoutuspsykologi.

  • Kuntoutuslääkäri tekee kokonaisvaltaisen arvion sairauden tai vamman vaikutuksista asiakkaan työ- ja toimintakykyyn ja ottaa kantaa tarvittaviin jatkotutkimuksiin ja kuntoutusmahdollisuuksiin
     
  • Kuntoutussosiaalityöntekijä tekee kokonaisvaltaisen kartoituksen perusteella laaja-alaisen arvion potilaan tilanteesta sekä tarpeen mukaan suosituksen tarvittavista jatkotoimenpiteistä, yleensä yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Sosiaalityöntekijä osallistuu erityisesti potilaan toiminta- ja työkyvyn kartoittamiseen, kuntoutustarpeen arviointiin sekä kuntoutuksen suunnitteluun, ja antaa tietoa mm. ammatillisesta kuntoutuksesta ja kuntoutujan sosiaaliturvasta.
     
  • Kuntoutuspsykologi arvioi asiakkaan psyykkistä ja kognitiivista työ- ja toimintakykyä, esimerkiksi mielialan, oppimiskyvyn ja muistitoimintojen vaikutusta työntekoon, kouluttautumiseen ja kuntoutukseen. Tarvittaessa suunnitellaan elämänhallintaa tukevia kuntoutustoimenpiteitä.

Kuntoutustutkimukseen tullaan lääkärin lähetteellä tai Työ- ja toimintakyvyn yksikön kautta.

Yhteystiedot kuntoutuspoliklinikka

Yhteystiedot

Kuntoutuksen poliklinikka
Penttilänkatu 1 F, 1. krs
80220 Joensuu.

Puh. 013 330 7982
Soittoajat:
maanantaista torstaihin klo 8-11 ja 12-15
perjantaisin klo 8-11 ja 12-14.

Pysäköinti:
Yleinen pysäköintialue sijaitsee kadun vastakkaisella puolella (osittain Suvantosillan alla).
Pysäköintioikeus on kolme tuntia pysäköintikiekolla. 
Invapysäköintipaikka on Jokikadulla poliklinikan vieressä.

Hae henkilökunnan yhteystietoja

kuntoutumistalo.fi linkki

Tietoa, tukea ja ohjeita

kuntoutumistalo.fi

somejako