lasten puheterapia

Lasten ja nuorten puheterapia

Lasten ja nuorten puheterapiassa tutkitaan ja kuntoutetaan 0–18 -vuotiaita lapsia ja nuoria. Painopiste on alle kouluikäisten lasten varhaiskuntoutuksessa.

Tavallisimpia puheterapiaan ohjautumisen syitä ovat

  • vuorovaikutuksen pulmat

  • viivästynyt puheen ja/tai kielen kehitys

  • epäselvä puhe

  • epäily kielen kehityksen erityisvaikeudesta

  • puhumattomuus

  • änkytysoireet

  • äännevirheet

  • kaksi- tai monikielisyyteen liittyvät puheen ja kielen kehityksen haasteet.

Puheterapeutin tutkimuksissa selvitetään lapsen puheen ja kielen kehityksen taso ja vaihe sekä mahdolliset niihin liittyvät vaikeudet. Tutkimuksen kohteena ovat lapsen kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot, leikkitaidot, puheen ymmärtäminen sekä puheilmaisu kaikissa muodoissaan. Käyntejä tarvitaan 1–5 ja ne pyritään toteuttamaan 1–3 kuukauden sisällä ensikäynnistä.

Tutkimusjakson jälkeen puheterapeutti laatii yhdessä lapsen huoltajien (ja muun lähiympäristön) kanssa kuntoutussuunnitelman. Lapselle läheisten ihmisten osallistuminen kuntoutukseen on aina äärimmäisen tärkeää mahdollisimman hyvän kuntoutustuloksen saavuttamiseksi. Aina tarvetta terapian aloittamiseen ei ole, vaan perheelle annetaan kotiohjeita omatoimista harjoittelua varten tai sovitaan seurantakäyntejä. Puheterapeutti ohjaa lapsen tarvittaessa jatkotutkimuksiin esimerkiksi foniatrin, psykologin tai toimintaterapeutin vastaanotolle.

Puheterapeutin tutkimukset toteutetaan Siun soten omana toimintana tai ostopalveluna yksityiseltä ammatinharjoittajalta. Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. 

Lasten puheterapia Puheterapeuttien yhteystiedot

Puheterapeuttien yhteystiedot

Voit olla yhteydessä suoraan omaan puheterapeuttiisi, kun yhteydenottosi koskee olemassa olevaa asiakassuhdetta (ajan peruminen, siirtäminen, seurantakäynnin varaaminen tai tiettyä asiakasta koskeva konsultointi).

Muissa tapauksissa ota yhteyttä puheterapian neuvontanumeroon, jonka löydät sivun oikeasta yläreunasta. Numeroon voi lähettää myös tekstiviestin.

Yhteystiedot puheterapia

Yhteystiedot

Lasten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7834
ma, ti ja to, pe klo 11.30–12.30

Aikuisten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 8556
ma klo 12-13

Puheterapian palvelusihteeri
(jonotiedustelut ja ajanvarausasiat)
Puh. 013 330 8032
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14

Puheterapeuttien yhteystiedot löydät sivuston haun avulla (esim. avainsanalla "puheterapeutti")
Henkilökunnan yhteystietohaku

somejako