Puheterapia äännevirheet.

Äännevirheet

Äännevirheillä tarkoitetaan yksittäisten äänteiden puuttumista tai poikkeavaa tuottamista. Lapsi omaksuu äänteitä pikkuhiljaa puheen kehityksensä myötä, eikä 3–5-vuotiaan lapsen tarvitse hallita vielä kaikkia suomen kielen äänteitä. Tyypillisesti äänteet opitaan kouluikään mennessä, tosin ne voidaan oppia myös myöhemmässä vaiheessa.

Tavallisimmin äännevirheitä ilmenee /r/- ja /s/-äänteiden kohdalla, mutta haasteita voi ilmetä myös esimerkiksi /k/- ja /l/-äänteissä.

Äännevirheiden harjoittelu painottuu suurimmaksi osaksi aktiiviseen kotiharjoitteluun, minkä vuoksi lapsen (ja vanhemman) motivaatio harjoittelulle on ensiarvoisen tärkeää. /l/-, /s/- ja /k/-äänteitä voi alkaa harjoitella kotona lapsen ollessa 5-vuotias, /r/-äänteen harjoitteluun paneudutaan yleensä esikouluvuonna.

Yhteystiedot puheterapia

Yhteystiedot

Puheterapian neuvonta

Puh. 013 330 7834
Neuvontapuhelin on suljettu 25.6.-2.8.2020
3.8. alkaen päivystysajat ovat ma, ti ja to klo 11.30–12.30

Jonotiedustelut
Kuntoutuksen poliklinikka
Puh. 013 330 8032
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14
Suljettu ajalla 13.7.-26.7.2020

Puheterapeuttien yhteystiedot löydät henkilökunnan yhteystietohausta (esim. avainsanalla "puheterapeutti")
Henkilökunnan yhteystietohaku

somejako