Puheterapia äännevirheet.

Äännevirheet

Äännevirheillä tarkoitetaan yksittäisten äänteiden puuttumista tai poikkeavaa tuottamista. Lapsi omaksuu äänteitä pikkuhiljaa puheen kehityksensä myötä, eikä 3–5-vuotiaan lapsen tarvitse hallita vielä kaikkia suomen kielen äänteitä. Tyypillisesti äänteet opitaan kouluikään mennessä, tosin ne voidaan oppia myös myöhemmässä vaiheessa.

Tavallisimmin äännevirheitä ilmenee /r/- ja /s/-äänteiden kohdalla, mutta haasteita voi ilmetä myös esimerkiksi /k/- ja /l/-äänteissä.

Äännevirheiden harjoittelu painottuu suurimmaksi osaksi aktiiviseen kotiharjoitteluun, minkä vuoksi lapsen (ja vanhemman) motivaatio harjoittelulle on ensiarvoisen tärkeää. /l/-, /s/- ja /k/-äänteitä voi alkaa harjoitella kotona lapsen ollessa 5-vuotias, /r/-äänteen harjoitteluun paneudutaan yleensä esikouluvuonna.

Yhteystiedot puheterapia

Yhteystiedot

Lasten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 7834
ma, ti ja to, pe klo 11.30–12.30

Aikuisten puheterapian neuvonta
Puh. 013 330 8058
ke klo 12-13

Puheterapian palvelusihteeri
(jonotiedustelut ja ajanvarausasiat)
Puh. 013 330 8032
ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14

Puheterapeuttien yhteystiedot löydät sivuston haun avulla (esim. avainsanalla "puheterapeutti")
Henkilökunnan yhteystietohaku

somejako