Siun sote kuva

Sisältöjulkaisija

angle-left Maakunnan ja sen alueen kuntien yhdyspinnalla on vahvat sivistystoimen ja soten yhteistyörakenteet
25.04.2019

Maakunnan ja sen alueen kuntien yhdyspinnalla on vahvat sivistystoimen ja soten yhteistyörakenteet

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) aikana vuosina 2017-2018 sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos sekä maakuntien LAPE-toimijat laativat yhteistyönä yhdeksän LAPE-teesin kokoelman. Pohjois-Karjalan LAPE-muutosagentti Anne Frimodig esittelee teesit kirjoitussarjassaan.

Huhtikuun teesissä kuvataan yhdyspintatyön merkitystä kunnissa ja maakunnassa. Teesissä esitetään, että maakunta ja kunnat huolehtivat yhdessä lapsi, nuoria ja perheitä koskevien strategisten tavoitteiden sekä hyvinvointisuunnitelmien ja –kertomusten yhteensopivuudesta ja indikaattoreiden yhdenmukaisuudesta.

Pohjois-Karjalassa kirjoitetaan parhaillaan maakuntaliiton toimesta Meijän hyvinvointistrategiaa ja Siun sotessa Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa. Työtä tehdään myös yhteisesti, sillä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on yhteinen asian. Yhdyspintatyön merkitys nostetaan esille myös toukokuussa johdolle suunnatussa LAPE-akatemiassa, jonka tavoitteena on, että osallistujat tunnistavat lasten ja nuorten palvelujen johtamisen nykytilan ja tavoitetilan omassa toimintaympäristössään ja sen muutoksen hyvinvointitiedon pohjalta.

Kevään aikana on tarkasteltu myös LAPE-ohjausryhmässä alueen indikaattoritietoja. Työtä indikaattoreiden parissa jatketaan parhaillaan eri alueiden perhekeskusten johtoryhmissä. Yhdenmukaisten indikaattoreiden avulla on mahdollista luoda yhteinen tietopohja ja lisätä ymmärrystä alueen erityispiirteistä.

Teesissä mainitaan, että sivistystoimi ja sosiaali- ja terveystoimi suunnittelevat yhdessä lasten ja nuorten palvelujen toimintatapoja ja käytänteitä. Olennaista yhdyspintarakenteissa on se, että se ei koske pelkästään virallisia organisaatioita, vaan sen tulee ulottua myös kolmannen sektorin alueelle, eikä pelkästään sote toimintaan vaan myös kulttuuri- ja liikuntatoimintaan. Se, miten tähän päästään vaatii yhteen sovittavaa johtamista, mikä edellyttää myös aikaa ja resursseja mutta ennen kaikkea tahtoa.

Kirjoitussarja perustuu THL julkaisuun Lapsille ja nuorille hyvä sote (pdf). LAPE-teesit sote palvelujen uudistamisen tueksi. Teesejä on yhdeksän ja niitä tarkastellaan teesi kerrallaan kerran kuukaudessa käytännön toteuttamisen kautta.

Pohjois-Karjalan lapsi- ja perhepalvelujen muutosagentti, OT-vastuukehittäjä Anne Frimodig
anne.frimodig(at)siunsote.fi
puh. 013 330 4287

Uutiskirjeet

somejako