Siun sote kuva

Sisältöjulkaisija

angle-left Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluita johdetaan ja ohjataan yhtenäisenä kokonaisuutena
27.06.2019

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluita johdetaan ja ohjataan yhtenäisenä kokonaisuutena

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) aikana vuosina 2017-2018 sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos sekä maakuntien LAPE-toimijat laativat yhteistyönä yhdeksän LAPE-teesin kokoelman. Pohjois-Karjalan LAPE-muutosagentti Anne Frimodig esittelee teesit kirjoitussarjassaan.

Kesäkuun LAPE-teesi pureutuu yhdyspintojen toimivuutta varmistavaan ohjaukseen ja johtamiseen. Yhdyspintojen johtaminen on ollut kansallisella tasolla aihe, jota on viety eteenpäin monissa puheenvuoroissa, selvityksissä ja raporteissa. Yksi hyvä raportti aiheesta on vuonna 2018 ilmestynyt Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi (pdf).

Teesin mukaan johtaminen perustuu asiakaskokemuksista, rekistereistä ja tutkimuksesta kertyvään tietoon lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista sekä palveluista ja niiden vaikuttavuudesta ja kustannuksista. Näitä tietoja käytetään suunnittelun ja päätöksenteon perustana. Siten yhteinen tilannekuva on tärkeä, jotta palvelut vastaisivat asiakkaan tarpeita. Pohjois-Karjalan ensimmäisessä LAPE-akatemiassa THL:n erikoistutkija Maaret Vuorenmaa avasi indikaattoritiedon pohjalta, miten pohjoiskarjalaisten lasten hyvinvointi meille näyttäytyy. Tulosten mukaan arjen hyvinvoinnin haasteina on mm. vanhempien kuormittuneisuus. Vanhemmilla on taloudellista niukkuutta ja riittämättömyyttä vanhempana. Suurin osa lapsista ja nuorista on kuitenkin tyytyväinen elämäänsä. Nämä ja monet muut mielenkiintoiset puheenvuorot voit katsoa täältä: LAPE-akatemian valmennukset maakuntien alueilla.

Selvää on, että verkostojen johtamiseen tarvitaan osaavaa johtamista. Verkostojen yhdyspintojen johtamista tulee tapahtua myös monella eri tasolla. Näitä tasoja ovat mm. poliittisen päätöksenteon taso, ammattilaisten taso sekä asiakkaan taso. Osaamisen johtamisen lisäksi johtamisesta puhuttaessa puhutaan yhä enemmän myös systeemisestä johtamisesta ja kokonaisuuksien ymmärtämisestä. Yhdyspintoja vahvistava uudenlainen johtaminen on myös syksyllä pidettävän toisen LAPE-akatemian teemana.

Käytännön arjessa yhdyspintajohtamista tehdään jo nyt monien eri palvelujen ja palveluprosessien tiimoilta. Esimerkiksi alueelliset ja verkostomaiset perhekeskukset toimivat alueensa yhdyspintajohtamisen periaatteella, jonne moniammatilliset ammattilaiset tuovat oman osaamisensa yhteiseen käyttöön. Lisäksi Pohjois-Karjalassa toimii perhekeskusten maakunnallinen ohjausryhmä, joka osaltaan varmistaa Siun soten ja kuntien välisten yhdyspintojen toimivuuden.

Kirjoitussarja perustuu THL julkaisuun Lapsille ja nuorille hyvä sote (pdf). LAPE-teesit sote palvelujen uudistamisen tueksi. Teesejä on yhdeksän ja niitä tarkastellaan teesi kerrallaan kerran kuukaudessa käytännön toteuttamisen kautta.


Pohjois-Karjalan lapsi- ja perhepalvelujen muutosagentti,
OT-vastuukehittäjä Anne Frimodig
anne.frimodig(at)siunsote.fi
puh. 013 330 4287

Uutiskirjeet

somejako