Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Taiteesta tukea muutoksiin – Ilomantsin toimintakeskuksessa pilotoidaan taidetoimintaa
Musiikkiterapeutti Karoliina Lehtinen ohjaa bändin soittoa kuvionuottien avulla.
Musiikkiterapeutti Karoliina Lehtinen ohjaa bändin soittoa kuvionuottien avulla.
02.12.2021

Taiteesta tukea muutoksiin – Ilomantsin toimintakeskuksessa pilotoidaan taidetoimintaa

Ilomantsin toimintakeskuksessa on tänä syksynä käynnistynyt Taiteesta tukea muutosten pyörteisiin -taidepilotti. Pilotin tavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden hyvinvointia ja tukea muutosprosessia läpikäyvien työ- ja toimintakykyä sekä työelämäosallisuutta taidetoiminnan keinoin. Taiteesta tukea muutosten pyörteisiin -pilotti toteutetaan yhteistyössä Siun soten työkykyohjelman ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan -hankkeen kanssa.

- Kehitysvammaisten ihmisten työelämäosallisuuden lisääminen on yksi työkykyohjelman osatavoitteista. Kehitysvammainen henkilö voi tarvita vahvistusta ja itsevarmuutta voidakseen olla aidosti osallinen työelämässä. Tässä yhteistyöpilotissa vahvistetaan osallisuutta, hyvinvointia tukevia voimavaroja sekä siten myös työ- ja toimintakykyä taidetoiminnan keinoin, kertoo projektisuunnittelija Senja Asikainen Siun soten työkykyohjelmasta kiittäen samalla onnistuneesta yhteistyöstä.

Taidetoimintaryhmää ohjaa laaja-alainen musiikkiterapeutti Karoliina Lehtinen. Lehtinen on opettanut musiikkia ja muita taidelajeja erityistä tukea tarvitseville oppilaille vuodesta 2004 saakka. Työnsä ohessa Lehtinen on kehittänyt Rytminuotti-menetelmän, jota hyödynnetään myös Taiteesta tukea muutosten pyörteisiin -ryhmässä.

- Kun käytetään muitakin menetelmiä kuin perinteistä nuotinnusta, oppiminen on erilaista. Esimerkiksi kuvio- ja rytminuotteja käyttämällä oppilaat pääsevät heti soittamaan itselle mieluisia kappaleita ja jokainen pystyy oppimaan soittamista, Lehtinen kuvailee.

Ilomantsin toimintakeskuksessa järjestetään työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille henkilöille. Korona-aika on tuonut muutoksia monen elämään ja se on heijastunut myös toimintakeskuksen asiakkaiden arkeen. Koronan alkaessa keväällä 2020 toimintakeskuksen toiminta oli hetkellisesti keskeytetty. Työ on tärkeä osa asiakkaiden arkea ja asiakkaat kuvailevat, että arki ilman työ- ja päivätoimintaa oli erikoista ja yksinäistä. Tekemättömyys tuntui epämukavalta ja työn puute loi tyhjän olo. Taiteesta tukea muutosten pyörteisiin -pilotissa pyritään käsittelemään esimerkiksi näitä muutoksia ja muutoksista seuranneita tunteita.

- Käsittelemme ryhmäläisten kanssa työn merkitystä ja elämän muutosprosesseja taiteen keinoin. Olemme pohtineet, millaisia muutoksia elämässä on ollut ja miten niistä on päästy eteenpäin. Esiin nousseita voimavaroja muutoksen läpikäynnissä ovat olleet muun muassa ihmissuhteet, työ ja musiikki, Lehtinen kuvailee.

- Voi olla, että vaikeista asioista on joskus haastavaa puhua. Taidetyöskentelyn avulla on mahdollista käsitellä ja työstää niitä vaikeimpiakin asioita, joille ei välttämättä vielä löydy sanoja, Lehtinen jatkaa.

Taidetoimintaryhmä kokoontuu syksyn aikana viisi kertaa. Ilomantsin toimintakeskuksessa taidetoiminnaksi valikoitui ryhmäläisten toiveesta musiikki. Lopputuotoksena kahdeksan henkilön ryhmä toteuttaa itse säveltämän ja sanoittaman kappaleen. Kappaleen sanat kertovat asiakkaille tärkeistä asioista kuten työstä, yhdenvertaisuudesta ja ystävyydestä.

Papereita, joissa ryhmäläisten pohtimia sanoja kappaleeseen
Kuvateksti: Ryhmäläiset ovat sanoittaneet kappaleen itse. Kappale kertoo heille tärkeistä asioista. 

”Kun taidetta tehdään itse, sen avulla voidaan oppia valtavasti perustaitoja”

Musiikkitoiminnalla vahvistetaan ja harjoitellaan monenlaisia taitoja. Bändinä toimiessa voi oppia runsaasti erilaisia sosiaalisia taitoja kuten toisten kuuntelemista, keskittymistä ja oman vuoron odottamista. Myös yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuu, kun toimitaan yhdessä.

- Musiikin avulla pystymme työskentelemään tunteiden kanssa, harjoittelemaan sosiaalisia taitoja, itseilmaisua, itsetuntemusta ja oppimaan uutta. Asiakkaiden itsetunto vahvistuu, kun huomaa, että oppii ja osaa, vaikka on aiemmin saattanut ajatella, että ei osaisi, Lehtinen kertoo.

Valtaosa ryhmäläisistä ei ollut soittanut mitään soitinta aikaisemmin. Musiikin avulla voi opetella niitä perustaitoja, joita jokainen tarvitsee arjessaan. Kun näitä taitoja opetellaan mukavan tekemisen lomassa voi oppia huomaamattaan uusia asioita. Lisäksi taidetoiminta voi motivoida oppimaan täysin uudella tavalla.

- Kulttuuri mielletään usein konserteissa tai näyttelyissä käymiseksi, mutta kun taidetta tehdään itse, sen avulla voidaan oppia valtavasti perustaitoja, Lehtinen muistuttaa.

- Esimerkiksi rumpujen soitto vaatii motorisia taitoja, kehon keskiviivan ylityksiä, tasapainoa, kapuloista kiinni pitämistä, nuottien seuraamista, muiden kuuntelemista ja keskittymistä. Nämä ovat juuri niitä asioita, jotka ovat myös arjessa tärkeitä taitoja, Lehtinen kuvailee.

Ryhmäläiset soittamassa koskettimia, rumpuja ja kitaraa.

Kuvateksti: Valtaosa ryhmäläisistä ei ollut soittanut aiemmin mitään soitinta. Kuvassa oikealla oleva Ahti Puhakka soitti kitaraa toista kertaa elämässään. Kuvat: Antti Pitkäjärvi

Tavoitteena juurruttaa taidetoiminta yhdeksi työtavaksi

Pilotin aikana vahvistetaan myös henkilökunnan taideosaamista niin, että taide- ja kulttuurimenetelmiä osattaisiin hyödyntää enemmän myös pilotin jälkeen. Pilottiin sisältyy erillinen menetelmäkoulutus henkilöstölle, jonka tavoitteena on vahvistaa yksikön henkilökunnan taitoja hyödyntää taidetta työvälineenä.

- Käymme henkilökunnan kanssa läpi, kuinka taidemenetelmiä voi hyödyntää arjen työssä. Jokainen voi hyödyntää niin musiikkia kuin muita taidemenetelmiä työssään eikä se edellytä esimerkiksi soittotaitoa. Toivon, että pystyn antamaan eväitä päivittäiseen työhön, Lehtinen kertoo.

Lehtisen apuna ryhmässä toimii vertaisohjaaja. Vertaisohjaaja valmistelee yhdessä taideohjaajan kanssa kaiken valmiiksi ennen kuin muut ryhmäläiset tulevat. Vertaisohjaajuus on tärkeää toimintaa, jossa vertaisohjaaja pääsee opettelemaan ohjaamista ja suunnittelemaan tekemistä. Ryhmässä toimiva vertaisohjaaja Jenna Vepsäläisen kertoo, että hänelle soittaminen oli tuttua jo ennestään. Häneltä löytyy kuvionuotit ja piano myös omasta kodistaan. Vepsäläisen ei tarvitse kauaa miettiä, mikä taidetoiminnassa on parasta.

- Parasta on ehdottomasti soittaminen, kertoo Vepsäläinen hymyillen rumpujen takaa.

- Minulle tärkeää on se, että pystyn auttamaan ryhmäläisiä ymmärtämään, mihin kaikkeen he pystyvät ja miten nopeasti he oppivat soittamaan ja tuottamaan musiikkia. Teemme tätä yhdessä asiakkaiden ehdoilla. Myös minulle on yllätys, millainen lopputuotos tästä tulee, Lehtinen jatkaa.

Toimintaa pilotoitiin alkusyksystä myös Joensuun Kauppakadun työ- ja päivätoimintayksikössä, jossa asiakkaat tekivät yhdessä räpin ja Stop motion-animaation. Taiteesta tukea muutosten pyörteisiin -taidepilottien työt julkistetaan tammikuussa 2022.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)