Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Uutisarkistot: 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Ikäihmisten palvelut saivat asiakkailta kouluarvosanaksi 8+
Artikkelin kuva
12.03.2021

Ikäihmisten palvelut saivat asiakkailta kouluarvosanaksi 8+

Siun soten ikäihmisten toimialueella tehtiin viime syksynä viikoilla 44–45 asiakastyytyväisyyskyselyitä. Asiakkaille ja omaisille suunnatut kyselyt toteutettiin asumispalveluissa, kotihoidossa ja omaishoidon tuessa. Lisäksi kysely tehtiin terveyskeskussairaaloissa viikolla 44 kaikille hoidossa olleille potilaille. Vastauksia kyselyyn tuli kaikkiaan noin 1900. Vastauksista 30 prosenttia oli omaisilta. Kyselyssä pyydettiin antamaan arvosana kustakin palvelusta. Kokonaisuutena kaikissa palveluissa arvosana liikkuu 8:n ja 9:n välillä, eli kouluarvosanoin voidaan todeta arvosanan olevan 8+.

Kyselyyn vastanneet kotihoidon asiakkaiden antamat yleisarvosanat asteikolla 1–10 vaihtelivat alueittain 8,0–8,6. Kotihoidon asiakkaiden omaisten antamat arvosanat vaihtelivat 8,3–8,6. Erot eri maantieteellisten alueiden välillä eivät olleet suuria. Pohjoisen alueen (Juuka, Lieksa, Nurmes) kotihoito sai korkeimmat arvosanat eli 8,6 sekä asiakkailta että omaisilta. Vuoteen 2019 verrattuna kotihoidon yleisarvosanat ovat kokonaisuutena hieman parantuneet. Vuonna 2019 asiakkaiden arvosanat vaihtelivat välillä 7,9–8,2 ja omaisten arvosanat välillä 7,9–8.

Kotihoidossa keskeisiksi onnistumisiksi vastaajat nostivat mm. työntekijöiden ammattimaisuuden ja ystävällisyyden sekä asiakkaan omatoimisuuteen tukemisen. Kehittämiskohteina puolestaan mainittiin mm. työntekijöiden kiire sekä tiedonkulun, ohjauksen ja neuvonnan parantaminen.

Ikäihmisten asumispalveluissa toimintaa arvioitiin myös numeroin asteikolla 1–10. Asukkaiden antamat arvosanat vaihtelivat alueittain välillä 7,6–8,4 ja omaisen arviot olivat 8,2–8,6. Vuoden takaisiin lukuihin verrattuna arvosanat ovat kokonaisuudessaan hieman laskeneet. Vuonna 2019 asiakkaiden antamat arvosanat olivat 8,1–8,8 ja omaisten arvosanat 8,4–8,6.

Asumispalveluissa keskeisiksi onnistumisiksi vastauksissa nousivat mm. ammattimainen ote, turvallinen ympäristö ja tilat sekä työntekijöiden ystävällisyys. Kehittämisen kohteiksi vastaajat nimesivät puolestaan hoitajien vaihtuvuuden vähentämisen, ulkoilun lisäämisen ja omahoitajan selkeämmän nimeämisen.

Terveyskeskussairaaloissa kyselyyn osallistuivat vain potilaat. Potilaiden antamat arvosanat vaihtelivat 8,5:n ja 9:n välillä. Vuonna 2019 arvosanat olivat 8,4–9,3. Vastauksissa kiitosta annettiin mm. hyvästä hoidosta, työntekijöiden ammattitaidosta ja arjen omatoimisuuteen kannustamisesta. Kehitettäviksi asioiksi vastauksissa nousivat esille mm. enemmän aikaa potilaille, potilaiden ja omaisten osallisuus ja neuvonta sekä kuntoutuksen suunnittelu.

Siun soten omaishoitoperheille lähetettyjen kyselyiden vastauksessa kiitosta annettiin mm. ystävällisestä henkilökunnasta, omaishoitajille annetusta neuvonnasta ja ohjauksesta sekä kriisitilanteissa nopeasti saadusta avusta. Kehitettäviksi asioiksi nousivat jouston lisääminen omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseen, saada omaishoitajat käyttämään lakisääteistä vapaaoikeuttaan sekä tiedottamisen lisääminen esimerkiksi omaishoitajan hyvinvointitarkastuksista ja muista palveluista sekä mahdollisista etuuksista. Kyselyyn vastasi 1286:sta kyselylomakkeen saaneesta 686 henkilöä, vastausprosentin ollessa 53 %. Vastauksista saatiin kokonaiskuva omaishoitajien vapaapäivien pitämiseen liittyvistä pulmista.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)