Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Hyvinvointialueen järjestöavustuksissa uutta ja vanhaa
Teema-avustukset auttavat myös järjestöjä vastaamaan pohjoiskarjalaisia koskettaviin ajankohtaisiin ilmiöihin. Vuoden 2024 teemaksi on valittu lasten, nuorten ja perheiden tukeminen.
Teema-avustukset auttavat myös järjestöjä vastaamaan pohjoiskarjalaisia koskettaviin ajankohtaisiin ilmiöihin. Vuoden 2024 teemaksi on valittu lasten, nuorten ja perheiden tukeminen.
20.10.2023

Hyvinvointialueen järjestöavustuksissa uutta ja vanhaa

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten vuoden 2024 järjestöavustusten peruskriteerit pysyvät ennallaan, mutta uutena avustusmuotona mukaan tulevat vuosittain vaihtuvat teema-avustukset.

Siun soten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti vuoden 2024 järjestöjen toiminta-avustuksia, kumppanuuksia ja yhteistyösopimuksia koskevasta avustusohjeesta kokouksessaan 12.10.2023.

Teema-avustuksilla halutaan ensi vuonna tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia

Hyvinvointialueen järjestöavustuksia myönnettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Siun sote myönsi silloin toiminta-avustuksia 85 eri järjestölle yhteensä 200 000 euron edestä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää avustusten määrärahan pitämistä ennallaan myös ensi vuonna. Lautakunta päätti samalla, että määrärahasta 10 prosenttia kohdistetaan ensi vuonna ilmiöpohjaisiin teema-avustuksiin.

Teema-avustusten ideana on tukea järjestöjen mahdollisuuksia vastata toiminnassaan pohjoiskarjalaisia koskettaviin ajankohtaisiin tai äkillisiin ilmiöihin. Ensi vuoden teemaksi lautakunta valitsi lasten, nuorten ja perheiden tukemisen. Teema-avustustenkin tulee täyttää avustusten peruskriteerit, mutta niiden tulee lisäksi liittyä kiusaamisen sekä lasten ja nuorten väkivallan ehkäisyyn, lasten ja perheiden terveiden elintapojen tukemiseen tai vanhemmuuden ja perheiden tukemiseen.

– Lautakunnassa näimme tärkeänä, että pystymme kohdentamaan avustuksia myös ajankohtaisiin ja muuttuviin ilmiöihin. Toivomme, että tämä antaa järjestöille mahdollisuuden lähteä pohtimaan myös jotain ihan uutta toimintaansa, perustelee lautakunnan puheenjohtaja Virve Mikkonen.

Kun järjestöjen toiminta-avustusten hakuaika tulee olemaan joulu–tammikuussa, avautuu teema-avustusten haku huhtikuun alussa. Hakuaikoja porrastamalla halutaan antaa järjestöille lisää pohdinta-aikaa sekä väljyyttä myös oman toimintansa suunnitteluun.

Avustukset on tarkoitettu hyvinvointialueen tehtäväkenttään liittyvään järjestötyöhön

Hyvinvointialue tukee avustuksillaan järjestöjen tekemää työtä, joka liittyy hyvinvointialueen tehtäväkenttään eli sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoiminnan järjestämiseen. Nämä peruskriteerit pysyvät ennallaan myös ensi vuoden avustusten haussa.

Avustettava toiminta voi olla esimerkiksi eri ikäisten arjen ja toimintakyvyn tukemista, kulttuurihyvinvointityötä, mielenterveys-, päihde- ja kriisityötä tai turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvää työtä. Avustuksia voidaan myöntää myös sairausryhmiin, sairauksien ehkäisyyn ja vammaisuuteen liittyvään toimintaan sekä sotaveteraanien ja -invalidien toimintakyvyn tukemiseen.

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sisältöalueisiin nostettiin uusina digituki sekä lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen. Digituki on meillä PohjoisKarjalassa erityisen tärkeä asia osallisuuden edistämisessä, kun sähköisen asioinnin määrä kasvaa myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lähisuhdeväkivalta puolestaan on tärkeä teema siksi, että meillä on hyvin vähän järjestöjä, jotka toimivat sen ehkäisemisen parissa, lautakunnan esittelijänä toimiva kehittämisjohtaja Heli Aalto toteaa.

Hyvinvointialueen järjestöavustuksia voivat hakea kaikki Pohjois-Karjalaan rekisteröityneet järjestöt, kuin myös maakuntarajat ylittävät järjestöt. Ehtona on se, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tukema toiminta kohdentuu pohjoiskarjalaisiin ja toteutuu Pohjois-Karjalassa.

Säätiöt ja voittoa tavoittelemattomat osuuskunnat eivät voi avustuksia kuitenkaan hakea, sillä hyvinvointialueen hallintosääntö ei tätä mahdollista. Lautakunta kävi keskustelua myös tästä aiheesta, lautakunnan jäsenten saamien yhteydenottojen takia:

– Arvostamme lautakunnassa kaikkien toimijoiden tekemää työtä yhtä lailla, mutta hallintosääntö antaa meille selvät reunaehdot avustuksissa. Tulee myös muistaa, että hyvinvointialueella on monia muitakin yhteistyömuotoja kuin avustukset, mikä mahdollistaa erilaiset kumppanuudet myös säätiöiden ja osuuskuntien kanssa, lautakunnan puheenjohtaja Mikkonen toteaa.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen järjestöavustushaun aikataulut pähkinänkuoressa

  • Vuoden 2024 toiminta-avustusten hakuaika on 14.12.2023–23.1.2024.
  • Vuoden 2024 teema-avustusten hakuaika on 1.–30.4.2024.
  • Hyvinvointialueen järjestöfoorumissa 8.11.2023 avustukset ovat yhtenä teemana, myös kuntien järjestöilloissa käydään kertomassa avustuksista.
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää, että vuoden 2024 toiminta-avustusten määräraha on 200 000 euroa. Hyvinvointialueen talousarvion valmistelu on kesken ja siitä päätetään aluevaltuustossa loppuvuodesta.
  • Järjestöavustusten tarkemmat hakuohjeet julkaistaan myöhemmin Siun soten verkkosivuilla osoitteessa www.siunsote.fi/jarjestoavustukset.
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokousasiakirjat löytyvät Siun soten Dynasty-verkkopalvelusta: hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokous 12.10.2023.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)