Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Erityisryhmien asiantuntijapalvelut asiakkaan kehityksen tukena
Apulaisylilääkäri Minna Kuusela muistuttaa, että jokaisella on oikeus olla täysin oma itsensä. Kuva: Antti Pitkäjärvi
Apulaisylilääkäri Minna Kuusela muistuttaa, että jokaisella on oikeus olla täysin oma itsensä. Kuva: Antti Pitkäjärvi
03.12.2021

Erityisryhmien asiantuntijapalvelut asiakkaan kehityksen tukena

Siun soten erityisryhmien asiantuntijapalvelut vastaavat asiakkaiden vaativiin erityistarpeisiin sekä kehityksen ja kuntoutuksen kysymyksiin. Asiantuntijapalveluissa työskentelee monialainen työryhmä, johon kuuluu muun muassa lääkäri, sairaanhoitaja, psykologi, toiminta-, fysio- ja puheterapeutti, seksuaalineuvoja, kommunikaatio-ohjaaja, AAC-ohjaaja, kuntoutusohjaaja ja suuhygienisti.

- Työhön kuuluu kehitysvammaisten asiakkaiden ja heidän perheidensä tapaamisia. Kehitysvammadiagnoosin omaavien lisäksi asiakkainamme on henkilöitä, joilla on esimerkiksi erilaisia oppimisen vaikeuksia tai autismin kirjon diagnooseja. Työtä tehdään monialaisesti ja tiiviissä yhteistyössä toisten työntekijöiden kanssa, 12 vuotta Honkalammella työskennellyt apulaisylilääkäri Minna Kuusela kertoo.

Erityisryhmien asiantuntijapalvelut tukevat lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä. Asiakkaan kehitystä ja kuntoutusta seurataan ja suunnitellaan niin, että palveluntuottajat voivat toteuttaa kuntoutuksen asiakkaan arkiympäristössä kuten kotona, koulussa tai päivähoidossa. Keskiössä on myös perhetyö, millä vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja tuetaan vanhemmuutta.

Erityisryhmien asiantuntijapalvelut sijaitsevat Liperissä Honkalampi-keskuksessa, mutta palveluja tuotetaan koko Siun soten toiminta-alueelle. Osa palveluista toteutetaan Honkalampi-keskuksessa ja osa asiakkaan omassa arkiympäristössä. Yhteistyö on tiivistä niin perheiden kuin myös eri toimijoiden kanssa.

- Työmme on liikkuvaa ja liikumme koko maakunnassa. Käymme asiakkaiden kotona ja heidän lähiympäristössään. Liikumme asiakkaiden tarpeiden mukaan Valtimolta Kesälahdelle ja Ilomantsista Heinävedelle, Kuusela kuvailee.

Honkalampi-keskus täytti tänä syksynä 50 vuotta ja erityisryhmien asiantuntijapalvelut on toimineet eri nimikkeillä koko Honkalampi-keskuksen historian ajan. Siun soten perustusvaiheessa nimeksi muodostui eritysryhmien asiantuntijapalvelut.

Jokaisen oikeus on tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi

Tällä viikolla vietetään Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n teemaviikkoa, jonka tavoitteena on nostaa esiin kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia. Tänä vuonna teemaviikon aiheena ovat ihmissuhteet ja kiusaamisesta selviytyminen.

Ihmissuhteiden rooli on hyvin merkittävä elämässä ja hyvinvoinnin ylläpidossa. Parhaimmillaan ihmissuhteet tuovat elämään iloa ja turvallisuutta. Erityisryhmien asiantuntijapalveluissa tuetaan asiakkaiden sosiaalisten taitojen kehittymistä. Keskiössä on asiakkaan kommunikaation mahdollistaminen ja vuorovaikutuksen tukeminen. Kuntoutuksella ja kommunikaatioapuvälineillä tarjotaan ihmiselle keino olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

- Jokaisella tulee olla keino ilmaista itseään. Ei riitä, että asiakas ymmärtää ja tekee niin kuin pyydetään, vaan hänellä tulee olla myös keino ilmaista oma mielipiteensä esimerkiksi puheen, kuvien tai viittomien avulla. Erityisryhmien asiantuntijapalveluissa työskentelee kommunikaatio-ohjaaja, AAC-ohjaaja ja kuntoutusohjaaja, joiden työtä kommunikaation kuntouttaminen ja tarvittavien apuvälineiden arvioiminen on, Kuusela kuvailee.

Sosiaalisia suhteita ja toisten ihmisten kanssa toimimista tuetaan esimerkiksi toimintaterapian keinoin. Toimintaterapiassa harjoitellaan tunnetaitoja eli sitä, miten omia tunteita tunnistetaan ja hallitaan sekä kuinka toisten tunteita tunnistetaan ja miten niihin vastataan.

Toimivassa ihmissuhteessa tulisi saada olla täysin oma itsensä. Kehitysvammaisten lasten tulisi saada olla omana itsenään toisten lasten joukossa niin, ettei heitä pidettäisi erikoisina tai pelättäisi. Valitettavasti moni kehitysvammainen on kuitenkin joutunut kohtaamaan syrjintää ja kiusaamista.

- Lasten tulisi ymmärtää pienestä saakka, että osa meistä toimii eri tavalla, mutta voi siitä huolimatta olla kaverimme. Valitettavasti lasten ja nuorten maailmassa, jos joku on erilainen tai esimerkiksi puhuu eri tavalla, voi herkästi joutua kiusatuksi, Kuusela harmittelee.

- Lapsen hyväksymistä yhteisöön voi hankaloittaa myös se, että osa vanhemmista haluaa pitää lapsensa suojassa ja peitellä lapsen erityisyyttä. Vaikka vanhemmilla on hyvä tarkoitus suojella lastaan, niin avoimuus ja ihmisten hyväksyminen semmoisenaan kuin he ovat, on tärkeää niin lasten kuin aikuisten keskuudessa, Kuusela jatkaa.

Kiusaamisesta selviytymiseen vaikuttaa paljon se, miten kiusatuksi tullut pystyy käsittelemään kokemuksiaan. Erityisryhmien asiantuntijapalveluissa työskentelee psykologeja ja psykoterapeutteja, joiden kanssa kiusaamiskokemuksia voi käydä läpi ja työstää. Mikäli asioista keskusteleminen on haastavaa, voi tilanteita käsitellä myös erilaisilla terapiakeinoilla. Kaikkein tärkeintä olisi kuitenkin pystyä estämään kiusaamistilanteiden syntyminen ja puuttua kiusaamiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

- Pahimmillaan kiusaamistilanteet ovat jatkuneet pitkään ja vaativat näin ollen myös pitkää läpikäyntiä ja työstämistä. Kiusaaminen voi olla piilossa eikä välttämättä tule aikuisten tietoon, Kuusela kertoo.

Jokaisella on oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin ja tasavertaisiin kohtaamisiin.  

- Kehitysvammaiset ihmiset ovat täysin tavallisia ihmisiä. Kehitysvammaisia ei tarvitse pelätä, Kuusela muistuttaa.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)