Siun sote kuva

Uutisarkisto 2019

Uutisarkisto 2019

Sisältöjulkaisija

angle-left Siun soten alueen asukkailla mahdollisuus asioida vapaasti kaikilla Pohjois-Karjalan ja Heinäveden terveysasemilla 1.1.2020 alkaen
19.12.2019

Siun soten alueen asukkailla mahdollisuus asioida vapaasti kaikilla Pohjois-Karjalan ja Heinäveden terveysasemilla 1.1.2020 alkaen

Siun sote alkaa tarjota vuoden 2020 alusta alueensa asukkaille terveydenhuoltolain edellyttämää valinnanvapautta laajempaa ja joustavampaa mahdollisuutta asioida millä tahansa Pohjois-Karjalan ja Heinäveden terveysasemista. Uudistuksen taustalla on pyrkimys tarjota parempaa asiakaspalvelua ja vastata kuntalaisten tarpeisiin ketterämmin.

Siun sotella on ensi vuonna yhteensä 21 terveysasemaa Pohjois-Karjalan maakunnan ja Heinäveden kunnan alueella, ja tähän saakka kukin kuntalainen on ohjattu asioimaan omalla, asuinpaikan perusteella määräytyvällä terveysasemallaan. Terveydenhuoltolain vuoden 2014 alusta saakka velvoittaman valinnanvapauden mukaisesti oman terveysasemansa on halutessaan voinut vaihtaa, mutta vaihto on edellyttänyt kirjallisen ilmoituksen tekemistä sekä omalle että valitulle uudelle terveysasemalle ja merkinnyt jopa kolmen viikon viivettä hoitovastuun siirtymisessä asemien välillä. Tämän lisäksi terveysasemaa on voinut vaihtaa enintään kerran vuodessa.

Laajempaa ja joustavampaa valinnanvapautta Siun soten alueen asukkaille

Aiemmasta käytännöstä poiketen Siun soten alueen asukkaat voivat 1.1.2020 alkaen valita terveysaseman koko Siun soten alueelta ilman erillistä ilmoitusmenettelyä tai sitoutumista yhteen asemaan. Kuntalaiset voivat siis jatkossa asioida vapaasti heille kulloinkin parhaiten sopivalla Siun soten terveysasemalla, jolla on vapaita aikoja.

– Olemme työskennelleet valinnanvapauden laajentamiseksi ja Siun soten alueen asukkaiden joustavamman asioinnin mahdollistamiseksi kuntayhtymän perustamisesta saakka, kertoo Siun soten vastaanottopalvelujen ja kuntoutuksen palvelujohtaja Jussi Malinen.

– Voimme nyt siirtyä kuntalaisia paremmin palvelevaan toimintatapaan, sillä Siun soten alueen terveysasemien vastaanottokäytänteet on saatu yhdenmukaistettua riittävälle tasolle ja käytössä on yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka turvaa hoidon jatkuvuuden alueen sisällä, Malinen jatkaa.

Vuoden alusta laajeneva valinnanvapaus koskee Siun soten terveysasemien vastaanottojen lisäksi myös suun terveydenhuoltoa, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä neuvolapalveluja. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa ja kotisairaanhoitoa muutos ei koske. Pitkäaikaissairauksien ja muiden pitkäaikaisten hoitosuhteiden osalta on muistettava, että hoidon laadun ja jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että asiakasta hoitaa jatkossakin sama lääkäri tai hoitaja. Jos Siun soten alueen asukas puolestaan haluaa valita hoitopaikakseen alueen ulkopuolisen terveysaseman, aseman vaihtoon sovelletaan normaalia ilmoitusmenettelyä.

Hoitopaikkaa valitessa voi olla aiheellista huomioida myös sairausvakuutuslain säädökset matkakorvauksista. Tämänhetkisen lain perusteella matkakustannukset korvataan yleensä sellaiseen lähimpään tutkimus- ja hoitopaikkaan, jossa kansalainen voi saada hänen terveydentilansa vaarantumatta tarpeellista tutkimusta ja hoitoa.

– Lähimpänä hoitopaikkana pidetään pääsääntöisesti oman kunnan terveysasemaa tai sairaanhoitopiirin sairaalaa. Valinnanvapauden laajentumisen myötä Siun soten alueen asukkaat voivat jatkossa asioida vapaasti myös muulla kuin lähimmällä tai siihen rinnastettavalla terveysasemalla, mutta Siun sote ei valitettavasti voi vastata siitä, millaisen tulkinnan Kela tekee asiakkaiden matkakorvaushakemusten käsittelyssä, Malinen toteaa.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)