Siun sote kuva

Uutisarkisto 2019

Uutisarkisto 2019

Sisältöjulkaisija

angle-left Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys tutki tehostetun palveluasumisen valvonnan vaikuttavuutta
17.04.2019

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys tutki tehostetun palveluasumisen valvonnan vaikuttavuutta

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys toteutti vuonna 2018 valvontahankkeen Tehostetun palveluasumisen valvonnan vaikuttavuus. Projektin tarkoituksena oli kehittää terveysvalvonnan tasapuolista ja laadukasta valvontaa maakunnan alueella toimivissa hoitolaitoksissa ja saada tietoa mm. hoitokotien siivouksesta, pyykkihuollosta, kiinteistöistä ja niiden kunnossapidosta, ilmanvaihdosta ja varautumisesta häiriötilanteisiin. Hankkeessa on luotu yhteistyötä muiden hoitokoteja valvovien tahojen ja koulutussektorin kanssa. Hankkeen aikana tehtiin 50 tarkastusta valvontakohteisiin ja kerättiin tietoja toimijoille lähetetyllä kyselyllä laajemminkin.

Siun soten terveysvalvonnan valvontakohteita ovat kaikki tehostetun palveluasumisen kohteet maakunnassa, niin yksityiset kuin julkisetkin toimijat. Valvontaprojektissa tarkastuksia tehtiin kaikissa kunnissa sekä yksityisten toimijoiden että Siun soten omiin kohteisiin.

Projektin aikana on havaittu epäkohtia, joiden korjaamista tullaan seuraamaan, mikä osaltaan parantaa valvonnan vaikuttavuutta. Uusintatarkastuksia hankkeessa mukana olleisiin kohteisiin on suunniteltu 24 %:iin tarkastetuista yksiköistä. Uusintatarkastuksia aiheuttavia puutteita on ollut siivousvälineiden säilytyksessä, tilojen kunnossa, siivottavuudessa, sisäilmassa ja varautumisessa.
 
Hankkeen aikana tutkittiin konkreettisesti tarkastettujen hoitokotien puhtaustasoja erikseen valitulta testipinnoilta. Testaukseen käytettiin kahta eri menetelmää; Hygicult-liuskoihin perustuvia bakteereja, hiivoja ja homeita kartoittavia pintapuhtausnäytteitä ja ATP-mittarin näytteitä, joilla pystytään selvittämään orgaanisen lian määrä pinnoilla.
 
Näytteenottotulosten perusteella pintapuhtaustaso oli useilla pinnoilla huono orgaanisen lian osalta. Orgaanista likaa ovat tavanomaisten tahrojen lisäksi mm. pesuainejäämät tai mikrobien aineenvaihduntatuotteet. Jäämät ja muu lika ovat kasvualusta mikrobeille ja muodostavat niitä suojaavan biofilmin vaikeuttaen puhdistusta. Orgaanisen lian kannalta puhtauden ongelmakohtia olivat tämän hankkeen tulosten valossa nojatuolien, pyörätuolien, rollaattorien ja ruokailutilan tuolien kädensijat. Myös nojatuolin istuimet, käsijohteet, kaukosäätimet ja saunan lauteet olivat likaisia usean näytteen perusteella.
 
Hygicult-liuskoilla mitattu mikrobiologinen puhtaus oli tarkastetuissa kohteissa pääasiassa hyvällä tasolla. Näytteissä oli siis ollut vain vähän sellaisia, joissa olisi ollut elatusalustalla kasvamaan lähteneitä viruksia, bakteereja, homeita tai hiivoja.
 
Toimijat voivat tutkimustulosten pohjalta parantaa siivouskäytänteitään ja havaittuja epäkohtia tullaan tarkastamaan uudelleen myös terveysvalvonnan suorittamilla uusintatarkastuksilla sekä myöhemmin osana tavanomaista valvontaa. Koottua tietoa käytetään myöhemmin terveysvalvonnassa hyväksi toimijoita ohjeistettaessa.
 
 
Lisätiedot: Terveystarkastaja Pirjo Kosonen, puh. 013 330 8216, pirjo.kosonen@siunsote.fi
 
* Tiedotetta täydennetty 18.4.2019 klo 14.20 ja lisätty kappale: "Siun soten terveysvalvonnan valvontakohteita ovat kaikki tehostetun palveluasumisen kohteet maakunnassa, niin yksityiset kuin julkisetkin toimijat. Valvontaprojektissa tarkastuksia tehtiin kaikissa kunnissa sekä yksityisten toimijoiden että Siun soten omiin kohteisiin."
* Tiedotetta täydennetty 23.4.2019 klo 9.50, lisätty linkki valvontahankkeen loppuraporttiin.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)