Siun sote kuva

Uutisarkisto 2019

Uutisarkisto 2019

Sisältöjulkaisija

angle-left LAPE-akatemia kokoaa lapsi- ja perhepalvelujen eri toimijat yhteisen asian äärelle
09.05.2019

LAPE-akatemia kokoaa lapsi- ja perhepalvelujen eri toimijat yhteisen asian äärelle

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vaikuttava johtaminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön LAPE-akatemia kokoaa eri maakunnissa sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johdon sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajat yhteiseen oppimisprosessiin.

LAPE-akatemian starttitilaisuus järjestettiin maaliskuussa Helsingissä, kevään ja syksyn aikana koulutuksia järjestetään jokaisessa maakunnassa.

Tavoitteena verkostomainen johtaminen

LAPE-akatemiaksi nimetyn moniportaisen valmennusprosessin tavoitteena on uudenlainen, hallinnonalarajat ylittävä verkostomainen johtaminen, joka mahdollistaa lapsen, nuoren ja perheen tarpeisiin sopivat palvelut ja tuet oikea-aikaisesti. LAPE-akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisesti maakuntien alueille tarjoama tuki entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja verkostojen johtamiseen.

Yhteiskunnallisesti merkittävän ja uutta luovan valmennusprosessin läpivieminen perustuu vahvasti alueiden omaan sitoutumiseen.

– Pohjois-Karjalassa toteutettavan ensimmäisen valmennuspäivän tavoitteena on tarkastella lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja hyvinvointia lisääviä tekijöitä. Otetaan haltuun nykytilaa ja tavoitetilaa. Tavoite on, että valmennukseen osallistujille muodostuisi yhteistä näkemystä siitä, mihin asioihin tulisi panostaa ja kenen kanssa yhteistä tekemistä tulisi vahvistaa, jotta pohjoiskarjalaiset lapset, nuoret ja perheet voivat entistä paremmin ja palvelut kohdentuvat oikein, toteaa Pohjois-Karjalan muutosagentti Anne Frimodig.

– Uusi toimialojen rajat ylittävä johtaminen luo vaikuttavuutta, jolla voidaan vastata nykyistä kustannustehokkaammin lasten, nuorten ja perheiden erilaisiin tilanteisiin kotona, koulussa ja varhaiskasvatuksessa. On toimittava niin, että ongelmat eivät kärjisty ja kasaudu, vaan ne ratkaistaan ajoissa, korostaa hankejohtaja Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen sekä järjestöjen ja seurakuntien johdolle tarkoitettu LAPE-akatemia kokoaa vastuuhenkilöt yhteen kunkin maakunnan alueella. 

– Sivistystoimen johdolla on merkittävä rooli lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin johtamisessa. Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset ovat olennaisia ympäristöjä, joissa toteutetaan sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteisiä tavoitteita. Akatemian osallistujat voivat vaikuttaa siihen, miten omalla alueella sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä kehitetään, toteaa Katja Bergbacka opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kevään ensimmäisessä valmennuksessa teemana on uusi toimintaympäristö. Avaustilaisuuden tavoitteena on luoda hallinnonalarajat sekä kuntarajat ylittävä tilannekuva yhteisestä toimintaympäristöstä sekä suunnata yhteisiin tavoitteisiin. 

– Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tulevaisuutta johdetaan sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen yhteisessä toimintaympäristössä. Yhteisten tavoitteiden perustaksi tarvitaan yhteinen tilannekuva lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja oppimisesta sekä siitä, miten nykyiset tuet ja palvelut vastaavat lasten ja perheiden tarpeisiin. Yhtä tärkeää on tunnistaa lasten ja nuorten hyvinvointiin suunnatut voimavarat yli hallinnonalarajojen ja myös järjestöt ja seurakunnat huomioiden, summaa LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila.

Valmennus jatkuu syksyllä 2019 kahdella tilaisuudella, jolloin teemana ovat uudenlainen johtaminen ja uusi vaikuttavuus. Syksyn tilaisuuksien tavoitteena on vahvempi, hallinnonrajat ylittävän lasten ja nuorten hyvinvoinnin verkostomainen johtaminen mm. systeemisen ajattelun lapsibudjetoinnin ja päätösten lapsivaikutusten arvioinnin avulla.

Kunkin maakunnan alueen tilaisuudet päivämäärineen löydät stm.fi-verkkosivustolta. Jokaisen alueen tilaisuuksiin osallistuu myös ministeriöiden ja Opetushallituksen edustaja. Tilaisuuksia vetää LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila. Lisätietoja maakuntien alueiden valmennuksista saa oman alueen LAPE-muutosagentilta tai kunta-agentilta.

LAPE-akatemia käynnistyi maaliskuussa kansallisella starttitilaisuudella, joka sai hyvin innostuneen palautteen. Katso valtakunnallinen LAPE-akatemian starttitilaisuus jälkitallenteena verkossa.

Lisätietoja:

  • Pohjois-Karjalan LAPE-muutosagentti Anne Frimodig, anne.frimodig(a)siunsote.fi, p. 050 463 3449
  • Kunta-agentti Kristiina Hyvärinen, kristiina.hyvarinen(a)kuopio.fi, p. 044 718 4409
  • Hankejohtaja Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveysministeriö, mariakaisa.aula(a)stm.fi, p. 029 516 3658
  • Projektipäällikkö Katja Bergbacka, opetus- ja kulttuuriministeriö, katja.bergbacka(a)minedu.fi, p. 029 533 0267
  • LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila, mirjaantila(a)outlook.com, p. 040 513 0930
  • LAPE-akatemian verkkosivut (stm.fi)

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)