Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Tiimimallilla kurotetaan kohti entistä parempaa palvelua
Niinivaaran terveysaseman moniammatillisen tiimin henkilökuntaa. Kuva: Antti Pitkäjärvi.
Niinivaaran terveysaseman moniammatillisen tiimin henkilökuntaa. Kuva: Antti Pitkäjärvi.
09.12.2020

Tiimimallilla kurotetaan kohti entistä parempaa palvelua

Tiimimallilla tarkoitetaan terveysasemien vastaanottotoiminnan uutta toimintamallia, joka perustuu moniammatilliseen tiimitoimintaan. Tiimiin voi kuulua hoitajien ja lääkäreiden lisäksi fysioterapian, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, sosiaalipalvelujen sekä suun terveydenhuollon asiantuntijoita. Samassa tiimihuoneessa työskentelee siis eri alojen asiantuntijoista koostuva tiimi. Tiimimallin tavoitteena on parantaa palvelun saatavuutta, edistää väestön terveyttä, parantaa kokemusta hoidosta, pienentää väestölle koituvia kustannuksia sekä edistää työntekijöiden hyvinvointia.

Asiakkaan soittaessa terveysasemalle, puheluun vastaa sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Jos hoitaja ei pysty ratkaisemaan asiakkaan asiaa, hän voi konsultoida toista tiimiin kuuluvaa ammattilaista, kuten lääkäriä tai fysioterapeuttia, joka päättää, antaako hän neuvoja hoitajalle, soittaako itse asiakkaalle vai ohjaako tulemaan vastaanotolle. Asiakkaat hoidetaan yhdessä tiiminä, mikä mahdollistaa asiakkaan asian hoidon aloittamisen heti. Tavoitteena on, että tiimimallin myötä, yhä useampi asia pystyttäisiin ratkaisemaan jo heti ensikontaktissa.

Jokaiselle asiakkaalle nimetään oma yhteyshenkilö, jonka yhteystiedot asiakas saa ottaessaan ensimmäistä kertaa yhteyttä terveysasemalleen toimintamallin muutoksen jälkeen. Jatkossa asiakas on suoraan yhteydessä omaan yhteyshenkilöönsä kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa. Asiakkaan asioita hoidetaan siis tiimissä, jossa asiakkaan oma yhteyshenkilö koordinoi hoitoa.

- Asiakkaat ovat kiitollisia siitä, että meillä on aikaa kuunnella asiakkaan asiat sekä hoidamme ne kerralla kuntoon. Usein asiakkaan odotukset ylittyvät, kun palvelua saakin aiempaa nopeammin. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä myös siihen, että heille nimetään oma yhteyshenkilö. On aina se tuttu henkilö, kehen ottaa yhteyttä, Kiteen ylilääkäri Juho Kähäri kuvailee.

Siun soten terveysasemien vastaanottotoimintaa kehitetään, jotta asiakkaille voitaisiin turvata hoidon jatkuvuus ja nopeampi hoitoon pääsy. Tiimimalli parantaa myös hoidon laatua, sillä sen tarkoituksena on tiivistää eri alojen ammattilaisten yhteistyötä.

Lyhyemmät hoitojonot ja parantunut työilmapiiri

Uuteen toimintamalliin siirtyminen on vaatinut henkilökunnalta rohkeaa ja kehitysmyönteistä asennetta. Työn ja kulttuurin muutos on suuri, mikä aiheuttaa aluksi kuormitusta. Haasteita ja kysymyksiä ratkaistaan yhdessä tiiminä ja toiminnan kehittäminen sekä tiedolla johtaminen ovat keskiössä.

- Niinivaaran terveysasema siirtyi tiimimalliin elokuun 2020 lopussa. Alkuvaiheessa puheluiden määrä on ollut suurta. Osittain tämä johtuu Niinivaaran alueen suuresta väestöpohjasta ja osittain myös korona näyttäytyy lisääntyneinä puheluina. Uskon kuitenkin, että tilanne tulee helpottamaan, Niinivaaran terveysaseman osastonhoitaja Ritva Kontkanen kuvailee.

- Johdamme toimintaamme mitatun tiedon perusteella. Mittaamme paljon asioita päivittäin, viikoittain ja kuukausittain sekä pyrimme rakentamaan päätöksenteon mitatun tiedon varaan. Näin pystymme jatkuvasti kehittämään toimintaamme, Kähäri jatkaa.

Uuden moniammatillisen toimintamallin myötä palveluiden saatavuus on parantunut huomattavasti. Kiteellä siirryttiin tiimimalliin vuoden 2020 alusta ja tällä hetkellä toimintamallin muutos on tuottanut positiivisia tuloksia hoitojonojen, hoidon saatavuuden ja talouden suhteen.

- Hoitojonot ovat lyhentyneet huomattavasti tiimimallin myötä. Valtaosalle asiakkaista kiireetön vastaanottoaika pystytään järjestämään kolmen päivän sisään. Aiemmin tilanne oli se, että aikaa saattoi joutua odottamaan useita viikkoja, Kähäri kuvailee.

- Olemme palvelleet samalla resurssimäärällä noin 7 % enemmän asiakkaita edellisvuoteen verrattuna. Tämä kertonee siitä, että palveluiden saatavuus on parantunut. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana voimme myös todeta, että olemme pysyneet budjetissa paremmin kuin esimerkiksi viime vuonna, Kähäri jatkaa.

Tiimimallin keskiössä on etätoiminta, mitä pyritään hyödyntämään, mikäli asiakkaan oire sen mahdollistaa. Tällä tavalla säästetään niin asiakkaan kuin myös ammattilaisten aikaa sekä pienennetään infektioriskiä ja ympäristön kuormitusta. Asioita voidaan hoitaa huomattavasti enemmän etänä, kun käytettävissä on oikeat asiantuntijat.

- Etäkontakteja on ollut yli kymmenkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, ettei aina tarvitse lähteä vastaanotolle. Tarkoituksena on miettiä asiakkaan kanssa yhdessä, mikä on tarpeellista missäkin tilanteessa, Kähäri kertoo.

Tiimimallin myötä henkilökunta pystyy toimimaan asiakaslähtöisemmin. Täysien ja strukturoitujen työlistojen sijaan, asiantuntijoiden työlistat pysyvät väljempinä, jolloin listoja pystytään muovailemaan asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Vaikka palvelutapahtumien määrä on kasvanut, jakautuu työmäärä tasaisemmin pitkin päivää. Lisäksi työtehtävät on helpompi jakaa tasaisemmin työntekijöiden keskuudessa.

Tiimimallin tavoitteena on lisätä henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tiimissä työskentely parantaa työilmapiiriä sekä auttaa jaksamaan ja kantamaan työtaakkaa. Henkilökunnan vaihtuvuus ei horjuta tiimin osaamista, sillä tiimissä jaetaan tietoa ja opetetaan toinen toistaan. Näin tieto siirtyy helposti myös uusille työntekijöille. Tiimimalli vahvistaa myös yhteishenkeä, kun työntekijät tekevät jatkuvasti yhteistyötä, toistensa vahvuuksia hyödyntäen. Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö on parantunut ja tiivistynyt entisestään.

- Tiimit toimivat hyvin yhteen ja meillä on hyvä tekemisen meininki. Onhan tämä myös työntekijöille mahtava tilaisuus oppia ja kehittää omaa osaamistaan, Kontkanen kuvailee.

- Seuraamme nykyisin päivittäin sitä, miten meidän henkilöstömme voi, miten työntekijät jaksavat ja miten he kokevat onnistuvansa työssään. Työilmapiiristä on tullut kiitoksia. Meillä on töissä hauskaa, kun tehdään yhdessä ja puhalletaan yhteen hiileen, Kähäri jatkaa.

Tällä hetkellä tiimimalli on otettu käyttöön Kiteen, Tohmajärven, Liperin, Niinivaaran, Outokummun, Polvijärven, Heinäveden, Kontiolahden ja Lehmon terveysasemilla. Tiimimallin avulla saavutetut tulokset ovat jo nyt vakuuttavia ja näyttävät sen, että toimintaa kehitetään oikeaan suuntaan.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Niina Vatanen
Puh. 013 330 4526
niina.vatanen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet