Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Nuoret haluavat aidon mahdollisuuden vaikuttaa hyvinvointialueilla
MAHKU21-tapahtuman järjestäjät tulivat Pohjois-Karjalan eri kunnista ja osallistujat eri puolilta Suomea. Kuva: Mikael Kaltiainen
MAHKU21-tapahtuman järjestäjät tulivat Pohjois-Karjalan eri kunnista ja osallistujat eri puolilta Suomea. Kuva: Mikael Kaltiainen
29.11.2021

Nuoret haluavat aidon mahdollisuuden vaikuttaa hyvinvointialueilla

MAHKU21-tapahtuman kantavana teemana oli maakunnallisten nuorisovaltuustojen toiminta tulevien hyvinvointialueiden alaisuudessa.

- Tavoitteenamme oli tuoda ensimmäistä kertaa maakunnalliset nuorisovaltuustot yhteen, niin olemassaolevat kuin niitä valmistelevat tahot. Siinä onnistuimme, sillä mukana oli laajasti osallistujia ympäri Suomen, Pohjois-Karjalan maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Sakari Päivinen kertoo.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen vieraili tilaisuudessa etäyhteydellä. Ministeri totesi ymmärtävänsä nuorten huolen siitä, miten heidän osallisuutensa hyvinvointialueiden valmistelussa näkyy.

- Haasteena on se, että valmistelu on eritahtista, mutta samalla se on suuri mahdollisuus nuorisovaltuustotoiminnalle. Paras tapa vaikuttaa on olla suoraan yhteydessä sote-valmistelijoihin sekä puolueiden piirijärjestöihin ja esittää materiaalipankki siitä, mikä nuorille on tärkeää, ministeri evästi kehottaen muistuttamaan päättäjiä asian lakisääteisyydestä.

Maakunnalliset nuorisovaltuustot laativat viikonlopun annista julkilausuman, joka julkaistaan lähitulevaisuudessa.

- Selkeästi esiin nousi se seikka, että maakunnalliseen päätöksentekoon tulee osallistaa myös nuoret nuorisovaltuustojen ulkopuolelta. Nuorisovaltuustoille tulee lisäksi taata riittävät resurssit pääpiirteittäin yhteneväisinä koko Suomessa. Nuoret toivovat edustuspaikkoja myös maakuntatasolla toimielimiin, joissa käsitellään heidän elämäänsä olennaisesti vaikuttavia asioita, tapahtuman päävastaava Oskar Mannelin tiivistää.

Pienryhmäpuheenvuoroissa nuorten hyvinvointia tukevina seikkoina tulivat esiin esimerkiksi turvalliset tulevaisuudennäkymät, ymmärtäväisyys ja joustavuus, matalan kynnyksen palvelut muun muassa mielenterveysongelmissa sekä yleinen ilmapiiri, jossa välitetään nuorista.

Aito mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihin koettiin tärkeänä. Osalla nuorisovaltuustojen jäsenistä oli kokemuksia näennäisestä osallistamisesta, jossa nuorten mielipiteet lähinnä kirjataan kuulluiksi ilman jatkokäsittelyä.

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston perustaminen on kirjattu lakiin, ja sillä tulee jatkossa olla mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen asioissa, joilla on merkitystä lasten ja nuorten palveluiden kannalta. Nuorisovaltuusto tulee lisäksi ottaa mukaan osallistamisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella, edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia maakunnassa sekä yhteistyötä nuorten, kunnallisten nuorisovaltuustojen ja hyvinvointialueen välillä.

Aluehallitus asettaa hyvinvointialueen nuorisovaltuuston, jonka jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä. Jokaisesta vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Nykyisen maakunnallisen nuorisovaltuuston valintaperuste on kaksi edustajaa per kunta, mutta aiheesta linjataan tarkemmin valmistelun edetessä, kun maakunnallisen nuvan ja hyvinvointialueen nuvan roolit täsmentyvät.

Pohjois-Karjalassa maakuntaliitto ja hyvinvointialue valmistelevat yhdessä nuorisovaltuuston siirtymää hyvinvointialueelle.

- Aikataulu ei ole vielä tarkka, mutta se on varmaa, että uusi maakunnallinen nuorisovaltuusto aloittaa vuoden alussa. Voi olla, että vuoden sisällä vasta aletaan siirtymään suuremmin. Välitila on haastavahko, mutta toisaalta on hyvä, että nuorisovaltuusto on kuitenkin kasassa ennen kuin sitä aletaan siirtää jonkin toisen tahon alaisuuteen. Maakuntaliiton alla on toiminut kaikki hyvin, Sakari Päivinen toteaa.

- Olen aika luottavaisin fiiliksin. Pohjois-Karjalassa meidän toimintamme on vakiintunutta ja yhteistyöpyyntöjä tulee tasaisesti. Olemme saaneet sanoa sanamme maakuntaohjelmaan ja Onks tää normaalia -chattipalveluun, johon meiltä tuli tosi paljon kommentteja. Myös poliisin Ankkuriryhmä kysyi meiltä, miten heidän palvelunsa näkyvät nuorille ja miten niitä pitäisi kehittää, hän listaa.

MAHKU21:n järjestelyt saivat osallistujilta varauksetonta kiitosta.

- Olen tosi ylpeä, että saimme Pohjois-Karjalassa tuotua tämmöisen tapahtuman ensimmäistä kertaa Suomeen. Tässä näkyy, ettei kaikki tapahdu aina vain Uudellamaalla. Olen tosi onnellinen, että tänne tuli paljon porukkaa ja ihmiset olivat niin kiinnostuneita, maakunnallisen nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Aada Reijonen iloitsi.

 

 

 

 

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija, (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Annika Huotari
puh. 013 330 4526
annika.huotari(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)