Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Liikuntatilojen puhtaus ja kunto Pohjois-Karjalan alueella vuonna 2017
22.11.2018

Liikuntatilojen puhtaus ja kunto Pohjois-Karjalan alueella vuonna 2017

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden valvontaprojektin tavoitteena oli selvittää valvonta-alueeltaan liikunta- ja kuntosalien tilojen sekä välineiden puhtautta ja kuntoa. Lisäksi haluttiin yhtenäistää valvontaa sekä hygieniakäytänteitä ja antaa ohjeistusta hyvän hygienian noudattamiseksi. Huomioitavaa on se, että liikuntapaikkojen infektio- ja tartuntatautiriskiä kasvattavat iso käyttäjämäärä ja tilojen likaiset kosketuspinnat, joilta tartunnat konkreettisesti saadaan. 
 
Tarkastuksilla pyrittiin havainnoimaan liikuntatilan hygieniaan liittyviä osa-alueita kokonaisuudessaan (pintojen puhtaus aistinvaraisesti arvioituna, ilmanvaihdon riittävyys, kävijämäärät, tilojen riittävyys ja käyttö, siivouksen riittävyys ja laatu, toimijan siivouskäytänteet ja siivoussuunnitelma, tilojen kunto, pintahygienianäytteet).
 
Projekti toteutettiin valvonta-alueen 16 liikuntatilalle eli 25 % valvonta-alueen kohteista tarkastettiin. 
 
Projektissa tutkittiin pintojen puhtautta ATP-luminometrillä (orgaaninen lika) sekä Hygicult TPC:llä (kokonaisbakteerimäärä) ja Y&F:llä (homeet ja hiivat). Apuna käytettiin myös UV-valoa. Näytteitä otettiin jokaisesta kohteesta kymmenestä eri näytteenottopisteestä. Näytteenottopisteiksi valittiin eniten mikrobikuormitukselle altistuvia pintoja, kuten lattiat, saunatilat ja kuntosalilaitteet. 
 
Näytteet pyrittiin ottamaan korkeintaan kaksi tuntia siivouksen jälkeen, pääsääntöisesti puhtailta pinnoilta. Kuntosalivälineet ja jumppamatot puhdistetaan harvemmin, joten niistä näytteitä ei onnistuttu aina ottamaan puhdistetulta pinnalta.
Siivoussuunnitelma oli n. 80 %:lla kohteista ja siivous suoritettiin pääosin omana työnä (88 %). Kohteiden siivouskäytänteet vaihtelivat kohteittain mm. tilojen koon ja aukioloaikojen mukaan. Siivouksen pääpaino oli lattiapinnoissa sekä pesu- ja WC-tiloissa. Siivouskäytännöissä ja -mitoituksessa, välineiden säilytyksessä sekä puhtaanapidossa oli kehittämisen varaa, samoin kirjallisen siivoussuunnitelman ylläpitämisessä. 
 
Tarkastuskohteissa ilmeni paikoittain pintamateriaalien iän mukanaan tuomaa kuluneisuutta, mikä vaikeuttaa puhtaanapitoa. Kohteista n. 70 %:ssa oli huomautettavaa tilojen kunnossa (kuluneita pintoja, riittämättömät varastotilat, kosteusvaurioita).
 
Puku- ja pesuhuoneiden sekä liikuntasalien lattioiden puhtaustaso oli tyydyttävä, kun taas jumppamattojen ja kuntosalilaitteiden puhtaustaso oli huono. 
Ilmanvaihdon suhteen kokonaistilanne (puhtaus, toimivuus) kohteissa oli hyvä.
 
Projektin lopputulosten perusteella voidaan todeta, että henkilökunnalla tulisi olla mahdollisuus ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tilojen peruskorjaustarpeet on huomioitava ajoissa ja kunnossapito- ja huoltosuunnitelmat on pidettävä ajan tasalla. Liikuntavälineiden kuntoon, säilytykseen ja puhdistettavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Siivousvälineille on oltava riittävät säilytys- ja huoltotilat. Siivousmitoituksen on oltava riittävä, myös liikuntavälineiden puhdistus on sisällytettävä siivoussuunnitelmiin.
 
 
Lisätietoja: 
Terveystarkastaja Pirjo Kosonen, p. 013 330 8216
Terveystarkastaja Lea Ursin, p. 013 330 8241

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Niina Vatanen
Puh. 013 330 4526
niina.vatanen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)