Väkijoukko kuvakaruselli

Ohjeita lapsiperheille ja koululaisille

Oireisena jäädään kotiin

Kun huomaat, että lapsellasi on virusinfektioon sopivia oireita, suosittelemme, että hän ei mene kouluun tai varhaiskasvatukseen. Virusinfektioissa tartuttavuus on suurinta oireiden alkuvaiheessa, siksi hoitoon tai kouluun menemistä ei suositella lievissäkään oireissa.

Yli 12-vuotiaita lapsia koskevat samat ohjeet kuin aikuisia.

Lasten ja nuorten koronatestit

Katso myös THL:n ohje: Kotitestausohje koululaisille, opiskelijoille sekä koulujen ja oppilaitosten henkillökunnalle

Yli 12-vuotiaiden koronavirustestit

Rokottamattomien ja oireisten yli 12-vuotiaiden on syytä tehdä antigeenikotitesti aina, jos heillä on koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Alle 12-vuotiaiden lasten koronavirustestit

Alle 12-vuotiaan lapsen lieviä virusinfektion oireita voi seurata kotona ilman testaamista riippumatta siitä, onko lapsi saanut koronarokotuksia. Oireet ovat lieviä, kun lapsi on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin esimerkiksi nuhaa, kuumetta tai yskää. Perheen ulkopuolisia kontakteja tulee kuitenkin välttää, kunnes oireet ovat selvästi helpottaneet.

Lieväoireiden lapsen voi testata antigeenikotitestillä. Katso ohjeet: www.siunsote.fi/koronatestit

Lapselta on syytä ottaa koronanäyte terveydenhuollossa seuraavissa tapauksissa:

  • Lapsi kuuluu vaikean koronavirustaudin riskiryhmään
  • Jos lapsen oireet vaativat terveydenhuollon ammattilaisen arviota, hän voi samalla arvioida koronatestin tarpeellisuuden.
  • Jos lapsi on tehnyt positiivisen antigeenikotitestin ja huoltaja tarvitsee todistuksen tartuntatautipäivärahaa varten (katso tarkemmat ohjeet sivulta Ohjeet tartunnan saaneelle)

Milloin voi palata kouluun tai hoitoon?

Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä, mutta oireilu loppuu sisätiloissa, hän voi suosituksemme mukaan mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.

Jos lapselle ei ole tehty koronatestiä tai testitulos on negatiivinen:

Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun hän on selvästi paranemassa, vaikka oireet eivät olisikaan vielä kokonaan väistyneet. Esimerkiksi jos lapsi on kuumeessa, on syytä pysyä edelleen kotona. On tavallista, että flunssan jälkioireina nuha ja yskä voivat jatkua pitkäänkin. Kun lapsen vointi on selvästi parempi, voi pienessä nuhassa tai yskässä palata hoitoon tai kouluun.

Jos lapsi on saanut positiivisen testituloksen:

Jos lapsi on saanut positiivisen tuloksen kotitestistä tai terveydenhuollon koronatestistä, hän voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun oireiden alkamisesta on kulunut vähintään viisi vuorokautta ja kuume on ollut poissa ja muut oireet ovat selvästi vähentyneet ainakin kahden vuorokauden ajan.

Lisätietoa: Lapset ja koronavirus (thl.fi)

Korona-altistuminen koulussa tai hoidossa

Jos lapsi altistuu koronavirukselle varhaiskasvatuksessa:

Jos lapsen ryhmässä on todettu aikuisilla tai toisella lapsella koronatartunta, on lapsi voinut altistua koronavirukselle. Koronatartunnan saanut henkilö voi olla tartuttava kaksi päivää ennen oireiden alkamista. Jos oireita ei ole, tartuttavuusajaksi lasketaan kaksi päivää ennen positiivista testitulosta. Tieto altistumisen ajankohdasta tulee tavallisesti lapsen hoitopaikan kautta.

Jos koululainen altistuu koronavirukselle koulussa:

Jos luokassa tai ryhmässä on todettu aikuisilla tai toisella oppilaalla koronatartunta, on koululainen voinut altistua koronavirukselle. Koronatartunnan saanut henkilö voi olla tartuttava kaksi päivää ennen oireiden alkamista. Jos oireita ei ole, tartuttavuusajaksi lasketaan kaksi päivää ennen positiivista testitulosta. Tieto altistumisen ajankohdasta tulee tavallisesti koulun kautta.

  • Seuraa koululaisen oireita viiden vuorokauden ajan viimeisestä altistumispäivästä alkaen.
  • Katso ohjeet täältä: Oireseurantaohje altistuneelle

Jos lapsi/nuori altistuu koronavirukselle harrastusryhmässä

Jos harrastusryhmässä on todettu koronatartunta ryhmän osallistujalla, ovat kaikki muut ryhmään osallistujat voineet altistua koronavirukselle. Koronatartunnan saanut henkilö voi olla tartuttava kaksi päivää ennen oireiden alkamista. Jos oireita ei ole, tartuttavuusajaksi lasketaan kaksi päivää ennen positiivista testitulosta. Tieto altistumisen ajankohdasta tulee tavallisesti harrastusryhmän kautta.

  • Seuraa lapsen/nuoren oireita viiden vuorokauden ajan viimeisestä altistumispäivästä alkaen.
  • Katso ohjeet täältä: Oireseurantaohje altistuneelle

Miten toimin, jos perheenjäsenelläni on todettu koronavirustartunta:

Suosittelemme, että vältät kontakteja toisiin ihmisiin viiden vuorokauden ajan perheenjäsenen oireiden alkamisesta.

  • Täysin rokotetut tai kolmen kuukauden sisällä koronavirustaudin sairastaneet perheenjäsenet voivat mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen oireettomina, mutta ylimääräisiä kontakteja suositellaan välttämään.
  • Rokottamattomien tai yli kolme kuukautta sitten koronavirustaudin sairastaneiden perheenjäsenten suositellaan jäävän kotiin viiden vuorokauden ajaksi ja välttämään kaikkia perheen ulkopuolisia kontakteja.

Jos useampi perheenjäsen sairastuu, aika lasketaan aina viimeisimmän sairastuneen oireiden alkamisesta.Jos positiivisen testituloksen saaneella ei ole oireita, lasketaan aika testauspäivästä.

Yhteystiedot korona

Jos epäilet koronavirustartuntaa

Tee koronaviruksen kotitesti.

Jos tarvitset terveydenhuollossa otettavan testin, tee Omaolo-oirearvio ja varaa aika netissä www.omaolo.fi tai soita omalle terveysasemallesi tai Päivystysapu 116117 -palveluun

somejako