opiskelu-terkkari

Terveystarkastukset

Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi, kun haluat hakeutua terveystarkastukseen. Voit varata ajan myös verkkopalvelussa.

Maahanmuuttajien tulotarkastukset

Kuntalaiseksi tulevat maahanmuuttaja-asiakkaat ovat pääsääntöisesti turvapaikan saaneita pakolaisia, kiintiöpakolaisia tai muusta syystä, kuten työpaikan tai opiskelujen takia maahan muuttaneita henkilöitä. Turvapaikanhakijat ja paperittomat henkilöt eivät ole kuntalaisia.

Maahanmuuttajilla on samat oikeuden terveyspalveluihin kuin muillakin kuntalaisilla.

Turvapaikanhakijoiden terveyspalvelut järjestetään vastaanottokeskuksissa, tarvittaessa kiireellinen hoito on kuitenkin tarjottava kaikille. Paperittomille terveyden- ja sairaanhoitoa tarjoaa Global Clinic Joensuu.

Maahanmuuttajille tehdään tulovaiheessa niin sanottu maahantulotarkastus. Tarkastuksessa käydään läpi asiakkaan aiemman sairaushistorian ja nykyisten terveydenhoitotarpeiden lisäksi mahdollisten infektioseulontanäytteiden tarve, esimerkiksi HIV, hepatiitit, tuberkuloosi.

Kiintiöpakolaisille terveystarkastus tehdään aina. Turvapaikan saaneille tarkastus on vapaaehtoinen, mutta aikaa tarjotaan kaikille. Muista syistä maahan muuttaneille tarkastus tehdään tarvittaessa.

Tulotarkastus tehdään asiakkaan omalla terveysasemalla, paitsi Joensuun kantakaupungin alueella tulotarkastukset on keskitetty Siilaisen terveysasemalle.

Mikäli maahantulotarkastuksessa tulee esiin hoidontarpeita, tarkastuksen tehnyt hoitaja suunnittelee jatkohoidon

  • Hoitaja tekee pyynnöt verikokeisiin ja tarvittaessa keuhkokuvaan (tuberkuloosin seulomiseksi) sekä varaa ajan hammaslääkärin tarkastukseen.
  • Lapsille ja odottaville äideille hoitaja varaa ajat neuvolaan. Hoitaja voi tarpeen mukaan varata ajan myös fysioterapeutille, psykiatriselle sairaanhoitajalle tai perhesuunnitteluneuvolaan.
  • Hoitaja tilaa vastaanottokeskuksissa asuneista asiakkaista sairaskertomustiedot. Tulotarkastuksen jälkeen paperit toimitetaan arkistoon.

Mahdollisuuksien mukaan vastaanotolla käydään läpi tarjolla olevia terveyspalveluja. Asiakkaalle kerrotaan aina, mikä on hänen oma terveysasemansa. Tulotarkastuksen jälkeen asiakas siirtyy oman terveysaseman palveluiden piiriin.

Työttömien terveystarkastukset

Terveystarkastuksen tavoitteena on tunnistaa työttömän työkyvyn esteitä, tukea henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa, edistää terveydentilaa sekä toiminta- ja työkykyä, ennalta ehkäistä kansansairauksia, parantaa ja lieventää sairauksien fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia.

Terveystarkastukseen voi hakeutua, kun

  • edellisestä terveystarkastuksesta on pitkä aika
  • terveydentila huolestuttaa
  • on tarvetta arvioida työkykyä tai kuntoutustarvetta.

Terveystarkastukseen voi ohjautua lähetteellä te-palveluiden, sosiaalityöntekijän, Kelan tai TYPin kautta tai itse hakeutumalla.

Työttömien terveystarkastuksia tehdään jokaisella terveysasemalla. Jokaisella terveysasemalla on myös nimetty sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, joka tekee työttömien terveystarkastuksia.

Varaa aika verkossa Verkkoajanvaraus

Siun soten terveysasemat Yhteystiedot

Siun soten terveysasemat

Terveystarkastukset Lisätietoja

somejako