opiskelu-terkkari

Terveystarkastukset

Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi, kun haluat hakeutua terveystarkastukseen. Voit varata ajan myös verkkopalvelussa.

Maahanmuuttajien tulotarkastukset

Kuntalaiseksi tulevat maahanmuuttaja-asiakkaat ovat pääsääntöisesti turvapaikan saaneita pakolaisia, kiintiöpakolaisia tai muusta syystä, kuten työpaikan tai opiskelujen takia maahan muuttaneita henkilöitä. Turvapaikanhakijat ja paperittomat henkilöt eivät ole kuntalaisia.

Maahanmuuttajilla on samat oikeuden terveyspalveluihin kuin muillakin kuntalaisilla.

Turvapaikanhakijoiden terveyspalvelut järjestetään vastaanottokeskuksissa, tarvittaessa kiireellinen hoito on kuitenkin tarjottava kaikille. Paperittomille terveyden- ja sairaanhoitoa tarjoaa Global Clinic Joensuu.

Maahanmuuttajille tehdään tulovaiheessa niin sanottu maahantulotarkastus. Tarkastuksessa käydään läpi asiakkaan aiemman sairaushistorian ja nykyisten terveydenhoitotarpeiden lisäksi mahdollisten infektioseulontanäytteiden tarve, esimerkiksi HIV, hepatiitit, tuberkuloosi.

Kiintiöpakolaisille terveystarkastus tehdään aina. Turvapaikan saaneille tarkastus on vapaaehtoinen, mutta aikaa tarjotaan kaikille. Muista syistä maahan muuttaneille tarkastus tehdään tarvittaessa.

Tulotarkastus tehdään asiakkaan omalla terveysasemalla, paitsi Joensuun kantakaupungin alueella tulotarkastukset on keskitetty Siilaisen terveysasemalle.

Mikäli maahantulotarkastuksessa tulee esiin hoidontarpeita, tarkastuksen tehnyt hoitaja suunnittelee jatkohoidon

 • Hoitaja tekee pyynnöt verikokeisiin ja tarvittaessa keuhkokuvaan (tuberkuloosin seulomiseksi) sekä varaa ajan hammaslääkärin tarkastukseen.
 • Lapsille ja odottaville äideille hoitaja varaa ajat neuvolaan. Hoitaja voi tarpeen mukaan varata ajan myös fysioterapeutille, psykiatriselle sairaanhoitajalle tai perhesuunnitteluneuvolaan.
 • Hoitaja tilaa vastaanottokeskuksissa asuneista asiakkaista sairaskertomustiedot. Tulotarkastuksen jälkeen paperit toimitetaan arkistoon.

Mahdollisuuksien mukaan vastaanotolla käydään läpi tarjolla olevia terveyspalveluja. Asiakkaalle kerrotaan aina, mikä on hänen oma terveysasemansa. Tulotarkastuksen jälkeen asiakas siirtyy oman terveysaseman palveluiden piiriin.

Työttömien terveystarkastukset

 • on lakisääteinen, jolle STM on asettanut tavoitteen. 
 • on kokonaisvaltainen selvitys asiakkaan tilanteesta ja terveydentilasta 
 • terveystarkastuksen tavoite on tunnistaa, arvioida ja vahvistaa työttömien terveydentilaa, henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa, edistää työ- ja toimintakykyä (mm. ohjaamalla kuntoutustoimiin) sekä tunnistaa työttömän työkyvyn esteitä. Ennaltaehkäistä kansansairauksia, parantaa ja lievittää sairauksien fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia

Kenelle se on tarkoitettu?

 • jokaisella työttömällä on oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen 
 • kun edellisestä tarkastuksesta on pitkä aika (yli 2 vuotta) 
 • jos terveydentila, työ- tai toimintakyky on oleellisesti heikentynyt tai on tarvetta arvioida kuntoutustarvetta

Miten tarkastukseen pääsee?

Terveystarkastukseen pääsee ensisijaisesti lähetteellä. Lähetteen voi saada:

 • TE-toimistosta 
 • sosiaalitoimesta 
 • monialaryhmästä 
 • TYP-palvelusta 
 • Työllisyyspalvelusta 
 • Terveydenhuollosta

Työtön voi varata ajan terveystarkastukseen myös itse varaamalla yhteydenottopyynnön oman alueen työttömien terveydenhoitajalle nettiajanvarauksen kautta. 

Varaa aika verkossa Verkkoajanvaraus

Siun soten terveysasemat Yhteystiedot

Siun soten terveysasemat

Terveystarkastukset Lisätietoja

somejako