Kuvakaruselli ikäihminen neulomassa

Koronavirusinfektion varhainen lääkehoito

Paxlovid® (vaikuttavat aineet ovat nirmatrelviiri ja ritonaviiri) on suun kautta otettava koronaviruslääke 18 vuotta täyttäneille, joilla on riski saada vakava koronavirustauti sairauden, puolustuskykyä heikentävän lääkehoidon tai iän takia. Lääke tulee aloittaa mahdollisimman pian koronavirusoireiden alusta, viimeistään 5 vuorokauden kuluessa. Hoito voidaan aloittaa positiivisen koronakotitestin perusteella ja tartunta varmentaa laboratoriotestillä mahdollisimman pian (PCR- tai antigeenitesti).

Kenelle lääkehoitoa voidaan antaa?

Hoitoa voidaan antaa aikuisille vakavan koronavirusinfektion riskiryhmään kuuluville henkilöille. Riskiryhmään kuuluvat esimerkiksi:

A) Vakavalle koronavirustaudille erittäin altistavan riskitekijäryhmän potilaat riippumatta saaduista rokotuksista:

 • elin- tai kantasolusiirto 6 kuukauden sisällä tai edelleen jatkuva voimakas hylkimisenestolääkitys
 • aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti (voimakkaasti immuunijärjestelmää heikentävä syöpä tai hoito)
 • vaikeat puolustusjärjestelmän häiriöt kuten vaikea immuunipuutos tai HIV-infektio, jossa auttajasolutaso on matala
 • rituksimabihoito alle 6 kuukauden sisällä tai matalaksi jääneet immunoglobuliinitasot aiemman rituksimabihoidon jälkeen.

B) Vakavalle koronavirustaudille erittäin altistavan riskitekijäryhmän potilaat, joita ei ole rokotettu tai jotka ovat yli 60-vuotiaita:

 • vaikea krooninen munuaissairaus
 • vaikea krooninen keuhkosairaus
 • lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes (vain rokottamattomat tai yli 60-vuotiaat alle 4 rokotusta saaneet henkilöt)
 • Downin oireyhtymä

C) Yli 40-vuotiaat vakavalle koronavirustaudille altistavan riskitekijäryhmän potilaat, joita ei ole rokotettu:

 • jatkuvaa lääkitystä vaativa astma
 • vaikea sydänsairaus
 • hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila
 • immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen
 • vaikea krooninen maksasairaus
 • tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta
 • vaikea tai keskivaikea uniapnea
 • sairaalloinen lihavuus BMI>40

D) Paxlovid-hoito voidaan aloittaa myös omatoimisesti kotona asuvalle yli 80-vuotiaalle potilaalle, jos hän on saanut alle 4 rokoteannosta.

Mihin otan yhteyttä?

Jos terveydenhuollossa otettu koronatesti on positiivinen ja oireiden alusta on kulunut alle viisi vuorokautta, ota yhteyttä virka-aikana:

 • Perussairauttasi hoitavaan Siun soten poliklinikkaan (ryhmät A ja B, joilla on hoitokontakti erikoissairaanhoitoon)
 • Omalle terveysasemalle (ryhmät B, C ja D)

Käytössä olevat lääkkeet voivat estää lääkkeen käytön ja lääkäri arvioi tapauskohtaisesti saavutettavissa olevan hyödyn ja haitan.

Jos hoitava lääkäri toteaa Paxlovid-hoidon aiheelliseksi, lääkitys on potilaalle maksuton. Hoito kestää viisi päivää.

somejako