Kuvakaruselli ikäihminen neulomassa

Koronavirusinfektion varhainen lääkehoito

Paxlovid® (vaikuttavat aineet ovat nirmatrelviiri ja ritonaviiri) on suun kautta otettava koronaviruslääke 18 vuotta täyttäneille, joilla on riski saada vakava koronavirustauti sairauden, puolustuskykyä heikentävän lääkehoidon tai iän takia. Lääke tulee aloittaa mahdollisimman pian koronavirusoireiden alusta, viimeistään 5 vuorokauden kuluessa. Hoito voidaan aloittaa positiivisen koronakotitestin perusteella ja tartunta varmentaa laboratoriotestillä mahdollisimman pian (PCR- tai antigeenitesti).

Kenelle lääkehoitoa voidaan antaa?

Lääkäri harkitsee potilaskohtaisesti lääkkeen aloituksen, sillä hoidolla on lukuisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, jotka voivat estää lääkkeen käytön. Hoitoa voidaan antaa aikuisille vakavan koronavirusinfektion riskiryhmään kuuluville henkilöille. Riskiryhmään kuuluvat esimerkiksi:

  • Annetuista koronarokotuksista riippumatta elinsiirtopotilaat, aktiivisessa syöpähoidossa olevat ja voimakkaasti immuunipuuteiset henkilöt (esimerkiksi vaikea munuaisten vajaatoiminta, vaikea krooninen keuhkosairaus (pois lukien astma) tai korkea ikä)
  • Lääkärin harkinnan mukaan rokottamattomat yli 50-vuotiaat henkilöt, ottaen huomioon vaikean taudin riskiä lisäävät tekijät.

Mihin otan yhteyttä?

Jos koronatesti on positiivinen ja oireiden alusta on kulunut alle viisi vuorokautta, ota yhteyttä virka-aikana:

  • Perussairauttasi hoitavaan Siun soten poliklinikkaan, jos sinulla on hoitokontakti erikoissairaanhoitoon
  • Omalle terveysasemalle

Jos hoitava lääkäri toteaa Paxlovid-hoidon aiheelliseksi, lääkitys on potilaalle maksuton.

somejako