Seulonnat ja joukkotarkastukset kuva

Seulonnat ja joukkotarkastukset

Seulonnalla tarkoitetaan väestön tai tietyn väestönosan tutkimuksia tai näytteiden ottamista, jotta voidaan löytää seulottava tauti, sen esiaste tai taudinaiheuttaja. Seulonta on osa ehkäisevää terveydenhuoltoa, jonka tavoitteena on sairauksien varhainen löytäminen ja hoitaminen.

Seulontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja ilmaista. Päätös osallistua tai olla osallistumatta ei vaikuta muiden terveyspalveluiden saantiin.

Siun sote järjestää Pohjois-Karjalassa valtakunnallisen seulontaohjelman mukaiset seulonnat, joita ovat:

Hyvinvointialue voi järjestää valtakunnallisen seulontaohjelman lisäksi myös ohjelmaa täydentäviä seulontoja tietyn taudin tai sen esiasteen toteamiseksi tai taudinaiheuttajan löytämiseksi. Tällä hetkellä täydentäviä seulontoja ei ole.

Varaa aika verkossa Verkkoajanvaraus

somejako