Teho-osaston kuvituskuva

Tehohoito ja tehovalvonta

Hoidamme potilaita, joilla on henkeä uhkaava elintoimintojen häiriö tai sellaisen uhka, mutta hyvä toipuminen on hoidon myötä mahdollista. Tavallisimmin tehohoitoa edellyttää vakava hengityksen, verenkierron, tajunnan tai munuaistoiminnan häiriö tai näiden yhdistelmä. Osa potilaista tarvitsee suunnitellusti leikkauksen jälkeistä tehohoitoa toimenpiteen tai perussairauksiensa takia.

Tehohoidossa seuraamme potilaan tilaa jatkuvalla valvonnalla tarkkailulaitteiden avulla. Potilaan mahdollisia perussairauksia sekä tehohoitoon johtanutta tautia tai vammaa seurataan laboratoriokokeilla sekä erilaisilla kuvantamistutkimuksilla.

  • Hengitysvajausta voidaan hoitaa hengityslaitteella joko erityisen maskin avulla tai hengitysputken kautta.
  • Verenkiertoa tuetaan lääkehoidolla.
  • Tarvittaessa munuaisten vajaatoimintaa voidaan hoitaa munuaisten korvaushoitolaitteella.

Potilas on tehohoidon aikana usein kevyessä tai joskus syvemmässäkin unessa erilaisten rauhoittavien lääkeaineiden avulla. Tämä on tarpeen hoidon mahdollistamiseksi ja sairaustilan vuoksi.

Tehovalvontahoidossa hoidamme potilaita, joilla on yksi tai kaksi lievää tai yksittäinen keskivaikea elintoimintahäiriö tai sen uhka. Tehovalvonnassa elintoimintojen häiriöitä ja sairauden vaikeusasteen muutoksia tarkkaillaan ja arvioidaan jatkuvasti, mutta hoito vaatii vähemmän laitteilla toteutettavia hoitoja ja yksinkertaisempia lääkehoitoja kuin tehohoidossa.

Teho-osaston ja tehovalvonnan yhteydessä toimii heräämö, jossa potilas toipuu muutamien tuntien ajan toimenpiteen jälkeen. Yhteydenotot heräämön potilaisiin vuodeosastojen kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Potilaan siirrosta teholle päättää teho-osaston lääkäri yhteistyössä lähettävän tai taustaerikoisalan lääkärin kanssa.

Toimintaohjeita omaisille

Potilasta koskevia tietoja annamme vain lähiomaiselle. Noudatamme potilaan toivomusta siitä, kenelle tietoja voinnista ja hoidosta annetaan. Mikäli potilas ei itse kykene ilmaisemaan toivomustaan, otamme huomioon hänen lähiomaistensa toivomukset.

Sairauteen tai onnettomuuteen liittyvään henkiseen järkytykseen omaiset voivat saada apua myös kriisihoitoon erityisesti perehtyneeltä sairaanhoitajalta ja psykologilta.

Sosiaalihoitaja auttaa sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

Sairaalassa on sairaalapappi ja potilaalla sekä omaisilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun, rippiin ja ehtoolliseen. Yhteyden näihin edellä mainittuihin henkilöihin saa parhaiten potilaan hoitajan välityksellä.

Vierailuohjeita

Teho-osaston ja tehovalvonnan vierailuajat ovat klo 13-14 ja klo 16-18. Vierailut ovat mahdollisia myös muina aikoina, mutta toivomme niistä sopimista etukäteen puhelimitse.

Suosittelemme lyhyitä vierailuja (noin 15 min) ja enintään kolmea vierasta samanaikaisesti. Nuhaisena, yskäisenä tai kuumeisena vierailut eivät ole suotavia. Lasten vierailuista on sovittava erikseen. Tuomisina kortit, kirjeet ja valokuvat ovat tervetulleita.

Lääkärinkierron, tutkimusten, hoitojen, raporttien ja potilassiirtojen sekä potilaan tai muiden samassa huoneessa hoidettavien potilaiden hoitotoimet saattavat rajoittaa läheisten vierailua. Vierailulle pääsyä voi odottaa omaisten odotustilassa.

Yhteystiedot

Puhelinasiointi

Palvelupaikat

  • Pohjois-Karjalan keskussairaala
  • Tikkamäentie 16
  • 80210 Joensuu

  • Aikuisten teho-osasto, J2-talon 2. kerros. Vastasyntyneiden teho- ja valvontaosasto Ilmatar, J2-talon 3. kerros.

somejako